Back

Österbottens konstkommission - Medlemmar

Konstkommission 

Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsområden.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut  Österbottens konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. 

Österbottens konstkommission 2021-22

Ordförande

Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa

Medlemmar

Ann-Helen Attianese, författare, Maxmo
Minna Bengs, bildkonstnär, Seinäjoki
Jari Eklund, fotokonstnär, Pattijoki
Henna Helmi Heinonen, författare, Seinäjoki
Jari Hietanen, skådespelare, Vasa
Anni Järvelä, musiker, Kaustby
Mikko Pellinen, musiker, Karleby

Föredragande

Arja-Liisa Räisänen, specialsakkunnig

Rådgivning

Antti Rundelin, planerare

Österbottens konstkommission 2019–20

Ordförande

Hannah Kaihovirta, bildkonstnär, forskare, Vasa

Vice ordförande

Liisu Aurasmaa, skådespelare, Seinäjoki

Medlemmar

Jari Eklund, fotograf, Dunkars
Teemu Hirvilammi, arkitekt, Seinäjoki
Anni Järvelä, musiker, Kaustby
Niina Kiprianoff, musiker, Kauhajoki
Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa
Dennis Rundt, författare, Kristinestad