Taustakuva

Varsinais-Suomi

© Eero Saarela
Last modified: 29.08.2016

Apply now


Grants for artists


COVID-19 grants for private individuals

These COVID-19 grants are intended for professionals in the creative industries and fields of the arts and culture whose working opportunities have decreased and whose livelihoods have been weakened due to the coronavirus pandemic between 13 March and 31 May 2020.

Application period ended: 15.05.2020

Grants for mobility

The call for applications for grants for mobility in the arts (mobility grants) is suspended until further notice as of midday (12 noon) on 20 March 2020 due to travel restrictions imposed due to the coronavirus outbreak. Applications submitted to the Arts Promotion Centre Finland (Taike) before the suspension, however, shall be processed normally. A possible call for applications in the second half of the year shall be announced separately on the Taike website at a later date.

Application period ended: 20.03.2020

Artist grants

Artist grants are intended to support the work of professional artists in different fields of the arts. The grants are awarded for a period of between six months and five years.

Application period ended: 31.03.2020

Regional grants

Project grants are intended for professional artists in the region and/or working groups formed by them. Private persons carrying on trade (private traders) may also apply project grant.

Application period ended: 13.03.2020

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn.

Application period ended: 31.01.2020

Public Display Grants

Public display grants are intended for professional artists in the fields of the visual arts, media art and design whose works may be displayed publicly.

Application period ended: 31.01.2020

Grants for promoting cultural diversity

These grants are intended to strengthen the working conditions of artists with immigrant backgrounds and those who belong to cultural minorities, as well as to promote cultural diversity and intercultural dialogue and to combat racism through art.

Application period ended: 14.11.2019

Project Grants

Project grants are intended to support the implementation of individual projects by professional artists and art journalists in different fields of the arts.

Application period ended: 14.11.2019

Erityisavustukset kulttuurilehdille

Call for applications

Application period:

01.10.2019 - 31.10.2019
The deadline for submitting applications is 16:00 on the last day of the application period.

Applications for subsidies may be submitted online during the above application period. Click on the link below to access our online service (the service is available in Finnish and in Swedish only). To log in you will need a Katso ID.

Log in and fill in the application online (user interface in Finnish)

Log in and fill in the application online (user interface in Swedish)

Instructions for using online services

Kenelle
Kuka päättää
Mihin tarkoitukseen
Minkä suuruinen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Avustusta ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Avustukset on tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhteisöjen erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Kuka päättää

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioi Taiken asiantuntijaelimenä kulttuurilehtipaneeli. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen

Avustukset on tarkoitettu Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua. 

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka 

 • on laadukkaasti toimitettu
 • ilmestyy paperi-, verkko- tai näköislehtenä Suomessa
 • ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa (paperi- ja näköislehdet)
 • päivittyy jatkuvasti (verkkolehti)
 • on jokaisen tilattavissa
 • on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Avustus on tarkoitettu kulttuurilehden julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin tai levikin edistämiseen. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Avustusta ei voida myöntää

 • kulttuurilehdelle, joka toimii jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä (esim. jäsenlehdet)
 • tieteenalan lehdelle
 • juhlanumeroiden tai -vuosien perusteella.

Minkä suuruinen

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mikäli hanke tuottaa voittoa, voidaan avustus tai sen osa pyytää palauttamaan.

Taike ei myönnä alle 5000 euron avustuksia. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin (toiminta-avustus).

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella

Erityisavustuksen myöntäminen perustuu hakemusten vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine alakohtineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

 1. Lehden tavoitteellisuus ja laatu

 • Millainen on hankesuunnitelman ja sen tavoitteiden kiinnostavuus?
 • Miten lehti ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua?
 • Miten laadukas lehden tai verkkosivujen ulkoasu on? Onko lehden luettavuus hyvä (verkko- ja näköislehdet)?
 • Miten hyvin lehti noudattaa journalismin etiikkaa ja miten hyvin siinä esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu?
 • Onko lehdellä vastaava (pää)toimittaja?
 • Miten lehti kehittää omaa tavoitettavuuttaan, toimintaansa ja sisältöään? Ovatko lehden toimituksessa eri sukupuolet edustettuina?
 • Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
 1. Lehden vaikuttavuus

 • Millainen on lehden vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Miten lehti edistää laajempaa kulttuurin ymmärtämistä tai keskustelua kulttuurista?
 • Miten lehti vahvistaa kulttuurista moninaisuutta, vähemmistökulttuureja, tiedonvälityksen monipuolisuutta tai moniarvoisuutta yhteiskunnassa?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita lehdellä on?
 • Miten verkon mahdollisuuksia on hyödynnetty sisällön löydettävyyden parantamiseksi (verkko- ja näköislehdet)? Onko lehden aineistoa luettavissa ja jaettavissa verkossa?

Hankkeen talousarvio

 • Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
 • Miten realistinen hankkeen talousarvio on? Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
 • Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen tilanteeseen?
 • Millainen on hankkeen muu rahoitus? Onko hankkeella jo varmistunutta muuta rahoitusta?

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa erityisavustusta.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät avustukset.
 • Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden aikana. Uutta avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty avustus on käyttämättä.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä.
 • Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Mitä liitteisiin

 • pakollisena liitteenä kulttuurilehden viimeksi ilmestynyt numero (paperilehdet), toimitetaan Taikeen (PL 1001, 00531 Helsinki)
 • pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase)
 • lisäksi voit halutessasi liittää mukaan kaksi hakemuksen kannalta oleellista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista valtionavustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. Jos olet lähettänyt hakemuksen postitse, päätös postitetaan sinulle.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Ansa Aarnio,  ansa.aarnio@taike.fi  puh. 0295 330 701.
tai p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Back

Contact

Office of Turku
Itsenäisyydenaukio 2
20800  Turku
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Our staff in Turku Last modified: 02.07.2019