Apurahan saajalle

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa apurahan saajalle. 

Tieto päätöksestä

Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Apurahasta tiedottaminen julkisuuteen

Taiteen edistämiskeskus on valtion viranomainen, ja tekemämme apurahapäätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan ilmoittamallesi tilille automaattisesti, ilman erillistä maksatuspyyntöä. Taiteilija-apurahat maksetaan kuukausittain viiden ensimmäisen pankkipäivän aikana. Taiteilija-apurahoja lukuun ottamatta maksupäivää voi siirtää lähettämällä siitä pyynnön asiakaspalvelun sähköpostiin asiakaspalvelu@taike.fi. Maksupäivän tulee kuitenkin olla apurahan myöntövuoden aikana. Pyyntö ja perustelu siirtämiselle tulee tehdä hyvissä ajoin, vähintään neljä pankkipäivää ennen päätöksessä mainittua maksupäivää.  

Apurahan käyttö

Apurahaa saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin.  Menojen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia.

Kohdeapuraha katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos hankkeen hyväksyttäviä menoja on ollut vähintään apurahaa vastaava määrä. Taike ottaa huomioon samaan tarkoitukseen myönnetyt muut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot.

Henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille.
Yksityishenkilöt eivät voi maksaa apurahasta päivärahoja itselleen tai työryhmälleen. Verohallinnosta voi tiedustella mahdollisuutta vähentää lisääntyneet elantokulut verotuksessa. 

Taike edellyttää, että apurahan saaja mainitsee esim. painotuotteissa tai videoissa, että Taiteen edistämiskeskus on tukenut työskentelyä tai kohdetta. Taiken logon voi halutessaan ladata verkkosivuiltamme Tietoa Taikesta -> Logot ja tunnukset.

Sosiaaliturva

Sinun on otettava itsellesi eläke- ja tapaturmavakuutus (myel), jos apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan.

Lisätietoja apurahansaajan eläkevakuutuksesta saa Melasta.

Taiken taiteilija- ja työskentelyapurahat ovat laadultaan elatusapurahoja/työskentelyapurahoja, eikä niistä voi vähentää lainkaan kuluja. Eläke- ja tapaturmavakuutus (MYEL) määräytyy koko myöntösumman perusteella, kun työskentelet apurahalla vähintään neljän kuukauden ajan.  

Jos työryhmänne palkkaa ulkopuolista työvoimaa (muita kuin työryhmän jäseniä), maksetuista palkoista ja palkkioista tulee suorittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturva.

Käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutos

Apuraha tulee käyttää päätöskirjeessä mainittuna käyttöaikana. Kohdeapuraha tulee käyttää myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Projekti tulee aloittaa myöntövuoden aikana.

Taike ei myönnä uutta apurahaa, jos aikaisempi samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä. 

Apurahan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa erityisestä syystä. Tee käyttötarkoituksen muutoshakemus verkkoasioinnissa hyvissä ajoin, jotta se voidaan käsitellä ennen apurahan käyttöajan päättymistä.

Selvitys

Taiken jakamat apurahat ovat julkista tukea, ja apurahan saajilla on lainmukainen velvollisuus selvittää apurahan käyttö. Päätöksessä kerrotaan milloin selvitys on viimeistään annettava.

Selvitä apurahasi määräaikaan mennessä. Selvityksen puuttuminen estää uuden apurahan saamisen.

Tee selvitys Taiken verkkoasioinnissa.

Selvityksestä tulee käydä ilmi, että

 • apuraha on käytetty hakemuksen käyttötarkoituksen tai työsuunnitelman mukaisesti
 • kohdeapurahaselvityksessä kulujen tulee vastata hakemuksen kustannusarviota.

Usein kysyttyjä kysymyksiä selvityksestä

Selvityslomakkeet pdf-muodossa (huom. vain, jos et jättänyt hakemustasi verkkoasioinnissa)

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahoja ovat taiteilija-apuraha, kirjastoapuraha, näyttöapuraha ja alueellisen taidetoimikunnan myöntämä työskentelyapuraha.

Jos olet saanut apurahan työskentelyyn, kerro

 • mitä olet saanut aikaan apurahalla
 • miten olet käyttänyt apurahan
 • miten työskentelysi on edennyt.

Kohdeapuraha

Jos olet saanut kohdeapurahan,

 • kerro mitä olet saanut aikaan apurahalla
 • selvitä projektin kokonaisbudjetti
 • tee laskelma apurahalla maksetuista kuluista
 • erittele kulut käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi ”matkakulut yhteensä x euroa, materiaalikulut x euroa”.

Jos apuraha on myönnetty työryhmälle

 • työryhmän yhteyshenkilö on se, jolle apurahapäätös on osoitettu
 • yhteyshenkilö vastaa siitä, että selvitys toimitetaan Taikeen määräaikana
 • selvitä, minkä osuuden apurahasta olet maksanut työryhmän jäsenille
 • jos olet maksanut apurahasta palkkioita muille kuin työryhmän jäsenille, palkkioista on suoritettava ennakonpidätys ja maksettava sosiaaliturva.

Sinun ei tarvitse liittää kuitteja ja tositteita selvitykseen, vaan säilytä ne itselläsi päätösvuoden ajan ja sen jälkeen kolme vuotta. Taike saattaa pyytää niitä nähtäväksi.

Kohdeapurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille. Yhteisön tilille siirretty apuraha on palautettava Taiteen edistämiskeskukselle.

Apurahan palauttaminen

Joudut palauttamaan apurahan tai osan siitä, jos

 • apurahaa jää käyttämättä tai
 • apurahaa ei ole käytetty ajallaan eikä sen käytölle ole haettu lisäaikaa tai 
 • päätöksen ehtoja tai valtionavustuslakia ei ole noudatettu.

Palauttamisessa tarvittavat tilitiedot ovat päätöksen mukana tulleessa liitteessä Apurahaan liittyvät ehdot ja rajoitukset. Alle 100 euron suuruista summaa ei tarvitse palauttaa.

Viimeksi muokattu: 15.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku