Hakeminen

Tarkista hakuilmoituksesta viimeinen hakupäivä. Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä apurahaa voida myöntää.

Lue tarkkaan hakuilmoitus ja ohjeet ennen kuin siirryt verkkoasiointiin. Tarkista ilmoituksesta, mille vuodelle haettava apuraha on tarkoitettu ja kohdista työsuunnitelmasi sen mukaan. Esimerkiksi taiteilija- ja kohdeapurahoja haetaan seuraavalle vuodelle, kun taas alueiden apurahoja ja kirjastoapurahoja kuluvalle vuodelle. Hankkeisiin myönnettävät apurahat tulee käyttää myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana.

Taike ei jaa päällekkäisiä taiteilija- tai muita pitkäaikaisia työskentelyapurahoja. Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saaja ei voi saada taiteilija-, kirjasto- tai näyttöapurahaa.

Apurahat yksityisille -sivulta näet, mitä apurahoja voit hakea.

Miten haen apurahaa

Kaikki Taiken apurahat ovat haettavissa verkossa. 
Ohjeita verkkoasiointiin

Verkkoasioinnissa näet avoinna olevat haut sekä lähettämäsi hakemukset. Valmis hakemus tulee lähettää sähköisesti Taikeen ennen hakuajan päättymistä.

Valitse taiteenala ja toimialue

Kun olet valinnut avoinna olevan haun, pääset täyttämään hakulomaketta. Valitse taiteenala, jota hakemus koskee. Jos haet apurahaa alueelliselta taidetoimikunnalta, valitset sitä ennen toimialueen.

Minkälaista summaa kannattaa hakea

Hae realistista summaa, joka on järkevässä suhteessa jaettavaan kokonaismäärärahaan. Katso aiemmat apurahapäätökset summineen Taiken verkkosivuilta. Myönnetyt apurahat ja avustukset

Taidetoimikunnat eivät jaa alle 2 500 euron kohdeapurahoja.

Työskentelyapurahan suuruus lasketaan valtion taiteilija-apurahan kuukausisumman perusteella. Apuraha voidaan myöntää tasasummana. Taiteilija-apurahan tarkan suuruuden kuukaudessa löydät kohdasta Tietoa taiteilija-apurahasta.

Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi joillakin taiteenaloilla on määräajoin jaettavana enintään 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka on tarkoitettu erityisen ansioituneille taiteilijoille (ns. taiteilijaprofessoriapurahat).

Kirjastoapurahan suuruus on 4 000–16 000 euroa.

Kuvataiteen näyttöapurahan suuruus on noin 12 000 euroa.

Mitä apurahan käyttötarkoitukseen tai työsuunnitelmaan

 • Kirjoita hakemukseen selkeä työsuunnitelma, johon tiivistät olennaisen.
 • Perustele, miksi hankkeesi on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä osaamisestasi ja ammattitaidostasi.
 • Kerro, mitä arvoa hankkeestasi tai työskentelystäsi olisi laajemmalle yleisölle.
 • Muista mainita suunnitelmassasi hankkeen tarkka ajankohta.
 • Varmista, että työsuunnitelmasi kattaa kaikki ne vuodet, joille haet monivuotista työskentelyapurahaa (esim. valtion taiteilija-apurahaa). 
 • Katso, että suunnitelmasi vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle.

Mitä kustannusarvioon (koskee kohdeapurahoja)

 • Laadi hankkeesta talousarvio, joka sisältää kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.
 • Kirjaa selkeästi kaikki arvioidut tulot (rahoitussuunnitelma) ja kustannukset (kustannusarvio); talousarvion tulojen ja kustannusten on oltava tasapainossa.
 • Erittele menot eri käyttökohteisiin, pelkkä kokonaissumma ei riitä.
 • Kirjaa hankkeen mahdollinen oma rahoitus sekä muut samaan hankkeeseen haetut ja jo saadut apurahat sekä muut varmistuneet tulot.
 • Kerro talousarviossa hankkeen kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta. Näin päätöksentekijä saa hankkeesta kokonaiskuvan.  
 • Jos haet kohdeapurahaa työskentelyyn, arvioi haettavan kohdeapurahan suuruus valtion taiteilija-apurahan kuukausisumman perusteella (noin 2 000 euroa).

Kun hakijana on työryhmä

 • Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet ja syntymäajat.
 • Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.
 • Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.
 • Taiteilija-, työskentely-, kirjasto- ja näyttöapurahoja ei myönnetä työryhmille.

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä on taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste (poikkeuksena korona-apuraha).
 • Halutessasi voit liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.
 • Visuaalisten alojen hakijoilta toivotaan hakemusta tukevia kuvaliitteitä: 1−5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Voinko muuttaa tai täydentää hakemusta

 • Jos hankkeesi peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, tee peruutus tai muutos verkkoasioinnissa. Huomaathan, että peruuttaminen lopettaa asiasi käsittelyn välittömästi. Jos haluat tehdä uuden hakemuksen vanhan tilalle, suosittelemme lähettämään ensin uuden hakemuksen ja peruuttamaan vanhan vasta sen jälkeen.
 • Ilmoita myös, jos hakemuksen jättämisen jälkeen olet saanut tiedon muista hakemistasi apurahoista samaan hankkeeseen.
 • Hakemusta voi täydentää Täydennä-linkistä yleensä kahden viikon ajan, jonka jälkeen linkki lakkaa toimimasta. Kysy tarkemmin Taiken asiakaspalvelusta.

Miten saan päätöksen

 • Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.
Viimeksi muokattu: 15.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku