Apurahat ja avustukset

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Apurahat

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.

Apurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille tai heidän muodostamilleen työryhmille.  

Avustukset

Taike jakaa toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia. Toiminta-avustusta saa vuosittain yli 150 yhteisöä, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisavustuksia jaetaan noin 2,7 miljoonaa vuodessa.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Korona-apuraha yksityishenkilöille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.05.2020 - 15.05.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Apurahoihin voidaan käyttää yhteensä enintään 8,7 miljoonaa euroa.

Mihin ja kenelle apuraha on tarkoitettu?

Korona-apurahoitus on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana.

Hakijoina voivat olla mm. muusikot, näyttelijät, tanssijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, kirjailijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat, lavakoomikot ja kuvittajat.

Korona-apurahoitus on tarkoitettu koronapandemiasta johtuvaan muuttuneeseen työtilanteeseen. Tukea voidaan myöntää keskenjääneiden tuotantojen loppuunsaattamiseen, uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä hakijan ammatillisen toiminnan ylläpitämiseen.

Korona-apurahan suuruus yksityishenkilöille on 3 000 euroa. Apurahan käyttöaika on 31.12.2020 saakka.

Tukea ei voida myöntää yksityishenkilölle, jos hänellä on:  

 • valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha haettavan apurahan käyttöaikana (ml. Taikesta jo myönnetty korona-apuraha)
 • valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Hakijan tulee ilmoittaa korona-apurahaa hakiessaan, mikäli on hakenut samaan tarkoitukseen tukea muualta.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijatiimi arvioi ja johtaja päättää erityisasiantuntijan esittelystä. Taike voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

Tuen tavoite

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että luovien alojen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden työn tekemisen edellytykset säilyvät koronaepidemiasta johtuvien toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Myönnetyllä tuella turvataan hakijan työskentely- ja toimintaedellytyksiä sekä varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Hakemusten arviointi ja myöntöperusteet

Tuki myönnetään työskentelyapurahana. Apurahat ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat hakemuskohtaiset myöntöperusteet:

1. Hakijan aikaisempi toiminta taiteen tai kulttuurin alalla

 • Onko hakija ammattilainen?
 • Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt/työskentely?

2.  Koronapandemian takia menetetty toimeentulo

 • Millä tavalla koronapandemia on vaikuttanut hakijan toimeentuloon ja työtilaisuuksien menettämiseen? Esimerkiksi peruuntuneet esitykset, näyttelyt, konsertit, keikat ja kiertueet, kirjailijavierailut tai muut työtilaisuuksien peruuntumisista aiheutuneet muutokset hakijan toimeentuloon.

3. Apurahan käyttösuunnitelma

 • Mikä on apurahan tarve ja miten apuraha on suunniteltu käytettävän?
 • Suunnitelman selkeys ja perusteet?

Ehtoja apurahan myöntämiselle ja käytölle

 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämä tuki samaan tarkoitukseen.
 • Jos hakija on saanut aiemmin apurahoja Taiteen edistämiskeskukselta, sen tulee huolehtia, että apurahapäätöksissä edellytetyt selvitykset apurahan käytöstä on tehty määräaikaan mennessä.
 • Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Mitä liitteisiin

Visuaalisten alojen hakijat voivat liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 12.6.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivulla

 


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Asioi verkossa

Apurahat ja avustukset

Hae apurahoja ja avustuksia Taiken asiointipalvelussa.

Asiointipalvelussa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen.

Jos haet apurahaa itsellesi tai työryhmällesi, kirjaudu asiointipalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Jos haet avustusta yhteisöllesi, kirjaudu käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Hakemusten arviointi

Taiken asiantuntijajäsen, kirjaudu hakemusten arvioijana.

Viimeksi muokattu: 10.06.2020
Viimeksi muokattu: 20.12.2019