Apurahat ja avustukset

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Apurahat

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.

Apurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille tai heidän muodostamilleen työryhmille.  

Avustukset

Taike jakaa toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia. Toiminta-avustusta saa vuosittain yli 150 yhteisöä, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisavustuksia jaetaan noin 2,7 miljoonaa vuodessa.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

04.02.2022 - 17.02.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi.

Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn tai luovan työn ja toiminnan uudelleen käynnistämiseen tilanteessa, jossa hakija on menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apuraha myönnetään elinkustannuksiin ja sen voi käyttää esim. oman ammattitaidon ylläpitämiseen, toiminnan suunnitteluun, harjoitteluun, taiteelliseen tai luovaan työhön tai niitä tukevaan toimintaan.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 •  jolla on vuodelle 2022 valtion taiteilija-apuraha
 •  jolla on vuonna 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha
 •  jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke
 •  jolla on hakuaikana päätoiminen, kokoaikainen (100 %), kuukausipalkkainen työ
 •  joka hakuaikana opiskelee päätoimisesti ja on oikeutettu opintotukeen.

Jos toimit yrittäjänä, tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (tämä haku) tai yrittäjänä (Taiken korona-avustukset yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille).

Apurahan suuruus ja ehdot

Apurahan määrä on 4000 – 6000 euroa. Apurahan suuruus päätetään hakemusmäärän perusteella käsittelyn aikana. Kaikki apurahan saajat saavat saman summan. Apurahan käyttöaika on 1.4. – 30.6.2022.

Apurahan saaja voi itse valita työskentelykuukaudet apurahan käyttöaikana.

Osa-aikainen ansiotyö ja keikkaluonteinen työ apurahakauden aikana on sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Tuloverolain 82§ mukaan taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa.

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kahta arviointiperustetta.

Arviointiperusteet:

1. Hakijan ammattilaisuus

 •  Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla.

2. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen ajalla 1.12.2021 – 28.2.2022

 •  Hakijan selvitys

Molempien arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta apurahan voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-apurahat, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, taiteen ja luovien alojen eri ammattiryhmät sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää.
 • Apurahan käyttöaikaa 1.4. – 30.6.2022 ei voi muuttaa.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Apurahat myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvion ja osoittaa tarkoitusta varten hallituksen esittämän määrärahan.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Sinun ei tarvitse lisätä hakemukseen liitteitä. Halutessasi voit liittää hakemukseen ansioluettelosi.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa.

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 8.4.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Asioi verkossa

Apurahat ja avustukset

Hae apurahoja ja avustuksia Taiken verkkoasioinnissa.

Verkkoasioinnissa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen.

Jos haet apurahaa itsellesi tai työryhmällesi, kirjaudu verkkoasiointiin pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Jos haet avustusta yhteisöllesi, kirjaudu käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Hakemusten arviointi

Taiken asiantuntijajäsen, kirjaudu hakemusten arvioijana.

Viimeksi muokattu: 18.05.2022
Viimeksi muokattu: 25.01.2022