Apurahat ja avustukset

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Apurahat

Taike ja sen yhteydessä toimivat 20 taidetoimikuntaa ja kaksi apurahalautakuntaa jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille. Taiken jakama taiteilijatuki on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion taiteilija-apurahojen osuus siitä on noin 11 miljoonaa euroa.

Apurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille tai heidän muodostamilleen työryhmille.  

Avustukset

Taike jakaa toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia. Toiminta-avustusta saa vuosittain yli 150 yhteisöä, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisavustuksia jaetaan noin 2,7 miljoonaa vuodessa.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

04.02.2022 - 17.02.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Toiminta-avustukset on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille, joiden työ ja toimeentulo ovat vähentyneet tai loppuneet COVID-19-pandemian vuoksi. Avustus voidaan myöntää myös luovien alojen toimialalla toimivalle teknisen tai tuotannollisen alan yrittäjälle. Avustusta voidaan myöntää eri yritysmuodoille esim. yksityisille elinkeinonharjoittajille, osakeyhtiöille, kommandiittiyhtiöille tai osuuskunnille.

Avustukset on tarkoitettu:

1) Yksityisille elinkeinonharjoittajille. Elinkeinonharjoittajalla voi olla palkattua työvoimaa.

2) Yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittajaa, jolla ei hakuaikana ole työsuhteessa olevaa palkattua työvoimaa.

Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.

Hakijana olevan yksityisen elinkeinonharjoittajan tai yrityksen on pitänyt toimia vähintään yhden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä.

Tee vain yksi hakemus joko yksityishenkilönä (Taiken korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille) tai yrittäjänä (tämä haku).

Mihin tarkoitukseen?

Avustus on tarkoitettu yrittäjän toiminnasta tai toiminnan uudelleen käynnistymisestä aiheutuviin kuluihin vuoden 2022 aikana tilanteessa, jossa normaali toiminta on vaikeutunut tai estynyt COVID-19-pandemian takia.

Avustuksen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon aiemmin mahdollisesti saadut muut koronatuet.

Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 säätelemää de minimis -tukea.

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Avustuksen suuruus ja ehdot

Avustuksen määrä on 6000 euroa. Tukea voi käyttää vuoden 2022 kuluihin. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 saakka. Yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille myönnettävä avustus on veronalaista tuloa.

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken asiantuntijat arvioivat hakemukset ja johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta.

1. Hakijan ammattilaisuus

 •  hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- tai luovilla aloilla

2. Käyttötarkoitus

 •  hakijan kuvaus tuen käytöstä

3. Koronapandemiasta johtuva työn ja tulojen väheneminen ajalla 1.12.2021 – 28.2.2022

 •  hakijan selvitys

Kaikkien kolmen arviointiperusteen tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon aiemmin saadut korona-avustukset, mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä eri taide- ja toimialat. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Hakemusta ei voi hakuajan jälkeen täydentää.
 • Avustuksen käyttöaikaa, vuosi 2022, ei voi muuttaa.
 • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
 • Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvion ja osoittaa tarkoitusta varten hallituksen esittämän määrärahan.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Liitä hakemukseen viimeisin tilinpäätös. Liitettä ei vaadita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § edellytä tilinpäätöksen tekemistä. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa.

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yrittäjiltä Y-tunnusta ja yrittäjät kirjautuvat suomi.fi -tunnistuksen kautta. Kirjautumistavaksi pitää valita Yhteisön puolesta asiointi.

Ohjeita verkkoasiointiin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 30.4.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Asioi verkossa

Apurahat ja avustukset

Hae apurahoja ja avustuksia Taiken verkkoasioinnissa.

Verkkoasioinnissa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen.

Jos haet apurahaa itsellesi tai työryhmällesi, kirjaudu verkkoasiointiin pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Jos haet avustusta yhteisöllesi, kirjaudu käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Hakemusten arviointi

Taiken asiantuntijajäsen, kirjaudu hakemusten arvioijana.

Viimeksi muokattu: 18.05.2022
Viimeksi muokattu: 25.01.2022