Usein kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Selvityksistä kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Voinko hakea samaan hankkeeseen useilta eri tahoilta (säätiöt)?
Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet hakemassa apurahaa samaan hankkeeseen.

Haenko apurahaa taiteilijana vai työryhmänä?
Taiteilijana haet apurahaa oman työsuunnitelmasi toteuttamiseen. Jos hankkeella on useita toteuttajia, apurahaa tulee hakea työryhmänä. Hakijaksi merkitään tällöin työryhmän yhteyshenkilö. Työryhmän muista jäsenistä ilmoitetaan nimet ja syntymäajat.

Minkälainen on hyvä talousarvio?
Realistinen talousarvio, jossa esität hankkeen tulot ja menot. Ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden. Myös omarahoitusta edellytetään. Jos kyseessä on iso hanke, kannattaa avustusta hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä.

Miten arvioin oman työn osuuden kohdeapurahan menoissa?
Voit käyttää apunasi taiteilija-apurahan suuruutta. Tietoa taiteilija-apurahasta.

Millainen on hyvä hakemus?
Hyvä hakemus on tiivis ja siitä käy selkeästi ilmi työsuunnitelma tai hankkeen idea. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva. Hakemuksen täytyy vastata hakuilmoituksessa mainittuja seikkoja. Hyvä hakemus ja hakijan aikaisempi toiminta vakuuttavat päättäjän siitä, että olet juuri oikea tekijä sen toteuttamiseen.

Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?
Hakemus on lähetettävä viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Tarkista viimeinen hakupäivä verkkosivujen hakuilmoituksesta.

Miksi päätöksenteko kestää niin kauan?
Hakemuksesi käsitellään taidetoimikunnan ja jaoston tai lautakunnan kokouksessa, jossa luottamushenkilöt perehtyvät siihen. Vuosittain Taike saa noin 14 000 hakemusta, joista suurin osa on apurahahakemuksia. Päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Miksi en saanut apurahaa?
Päätökset tehdään vertaisarvioinnin perusteella. Arviointiin vaikuttavat muut samassa haussa saapuneet hakemukset, joita vertaillaan keskenään.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Huomiota kiinnitetään myös sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun.

Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti. Lue lisää sivulta Päätöksenteko > Mihin päätökset perustuvat.

Saanko hakemukseeni kirjallisen vastauksen?
Jokainen hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon verkkoasiointiin.

Voiko kirjallisuuden apurahoja hakea narratiivisen tai luovan tietokirjan kirjoittamiseen?
Taiken kirjallisuuden apurahat on tarkoitettu kaunokirjailijoille. Ainoa poikkeus on kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, joiden hakuaika on tammikuu. Osa kirjastoapurahoista jaetaan tietokirjailijoille.

Selvityksistä kysyttyä

Voiko avustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöajankohtaa muuttaa?
Muutosta on haettava erikseen verkkoasioinnissa.

Kirjoita muutoshakemukseen:

  • perustelut muutokselle
  • uusi käyttösuunnitelma tai käyttöajankohta
  • tarkennettu budjetti
  • koskeeko haettu jatkoaika apurahan käyttöaikaa, selvityksen jättämistä vai molempia.

Tee muutoshakemus hyvissä ajoin, viimeistään myöntövuoden loppuun mennessä.

Voinko siirtää apurahani yrityksen tilille?
Et voi. Yksityishenkilön apuraha on tarkoitettu yksityishenkilön hakemuksessa mainittuihin kuluihin. Apuraha on yksityishenkilöille verotonta, joten et voi siirtää sitä yhdistyksen tai yrityksen tilille. Jos selvitysvaiheessa ilmenee, että apuraha on siirretty yhteisön tai yrityksen tilille, apuraha pyydetään palauttamaan Taikelle.

Työryhmämme apuraha jaetaan hakemuksessa olleen suunnitelman mukaan työryhmän jäsenten kesken työskentelykustannuksiin. Tuleeko työryhmän jäsenten maksaa veroa saamastaan apurahasta?
Ei tule, jos kaikki työryhmän jäsenet on mainittu alkuperäisessä hakemuksessa. Työryhmän ulkopuolisille maksettavista palkkioista on maksettava ennakonpidätys ja sivukulut. Työryhmän yhteyshenkilön tulee säilyttää työryhmän jäsenille maksettujen osuuksien maksutositteet mahdollista tarkastusta varten. Selvitykseen niitä ei tarvitse liittää.

En muista, mitä hakemukseni työsuunnitelmassa luki, tai ketä työryhmässäni on. Voinko silti käyttää apurahan kohteeseen x tai maksaa henkilölle x apurahan?
Jos olet lähettänyt hakemuksesi verkkoasioinnissa, löydät hakemukset ja päätökset sieltä. Koska apuraha on verovapaata, se voidaan maksaa vain hakemuksessa mainituille työryhmän jäsenille. Jos haluat apurahan käyttötarkoitukseen tai työryhmän kokoonpanoon muutosta, sinun tulee erikseen sitä hakea. Apuraha on myönnetty hakemuksen perusteella.

Miten toimin, jos en ole käyttänyt saamaani apurahaa kokonaan?
Käyttämättä jäänyt osa apurahasta tulee palauttaa Taiteen edistämiskeskuksen tilille. Alle 100 euron suuruista summaa ei tarvitse palauttaa.

Kuinka kilometrikorvaukset merkitään kohdeapurahan selvitykseen?
Kohdeapurahan hyväksyttäviä kuluja voi olla kohtuulliset kilometrikorvaukset esimerkiksi teosten kuljettamisesta. Kilometrikorvaus lasketaan yksityishenkilölle verotuksessa vähennettävän matkakorvauksen suuruisena 0,25 e/km (v. 2019 Verohallinto).       

Viimeksi muokattu: 05.02.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku