Usein kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Selvityksistä kysyttyä

Hakemisesta kysyttyä

Voinko hakea samaan hankkeeseen useilta eri tahoilta (säätiöt)?

Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi, miltä eri tahoilta olet hakemassa apurahaa samaan hankkeeseen.

Haenko apurahaa taiteilijana vai työryhmänä?

Taiteilijana haet apurahaa oman työsuunnitelmasi toteuttamiseen. Jos hankkeella on useita toteuttajia, apurahaa tulee hakea työryhmänä. Hakijaksi merkitään tällöin työryhmän yhteyshenkilö. Työryhmän muista jäsenistä ilmoitetaan nimet ja syntymäajat. 

Jos yksi työryhmän jäsen saa jo Taikelta työskentelyyn tukea yhdessä hankkeessa, voiko hän olla mukana hakemassa tukea työskentelyyn myös toisen työryhmän eri hankkeessa?

Kyllä voi. 

Voinko hakea apurahaa vaikka en ole suomalainen tai en asu Suomessa? 

Voit tarkistaa asian hakuilmoituksesta: ellei siinä ole suljettu pois hakijoiden joukosta muita kuin suomalaisia tai Suomessa asuvia, voit hakea kyseistä apurahaa. Verkkoasiointi toimii vain suomalaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Sähköiset hakulomakkeet ovat suomeksi ja ruotsiksi ja päätös lähetetään suomeksi tai ruotsiksi.  

Voiko yrittäjä hakea taiteilija- tai työskentelyapurahaa? 

Taiteilija- tai työskentelyapurahaa hakeva taiteilija voi olla yrittäjä. Hän voi olla esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on toiminimi, tai osakeyhtiön osakas. Valtion taiteilija-apuraha myönnetään kuitenkin aina henkilökohtaisena apurahana taiteelliseen työskentelyyn eli elinkustannuksiin. Valtion taiteilija-apuraha on verovapaa. Henkilökohtaisia apurahoja ja avustuksia ei voi sisällyttää elinkeinotoiminnan eli toiminimen tai osakeyhtiön tuloon. Verottajalta voi kysyä verotuksesta tarkemmin.  

Minkälainen on hyvä talousarvio?

Realistinen talousarvio, jossa esität hankkeen tulot ja menot. Ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden. Myös omarahoitusta edellytetään. Jos kyseessä on iso hanke, kannattaa avustusta hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä.

Miten arvioin oman työn osuuden kohdeapurahan menoissa?

Voit käyttää apunasi taiteilija-apurahan suuruutta. Tietoa taiteilija-apurahasta.

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus on tiivis ja siitä käy selkeästi ilmi työsuunnitelma tai hankkeen idea. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva. Hakemuksen täytyy vastata hakuilmoituksessa mainittuja seikkoja. Hyvä hakemus ja hakijan aikaisempi toiminta vakuuttavat päättäjän siitä, että olet juuri oikea tekijä sen toteuttamiseen.

Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?

Varmimmin saat hakemuksesi ajoissa perille lähettämällä sen Taiken verkkoasioinnin kautta hyvissä ajoin ennen viimeisen päivän hakemusruuhkaa. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä. Hakijan vastuulla on toimittaa hakemus ajoissa perille.

Miksi päätöksenteko kestää niin kauan?

Ensin virkamiehet valmistelevat hakemukset toimikuntaa varten. Sitten luottamushenkilöt perehtyvät hakemuksiin, minkä jälkeen ne käsitellään taidetoimikunnan ja jaoston tai lautakunnan kokouksessa. Kokouksen jälkeen päätökset syötetään Taiken sähköiseen järjestelmään, jossa ne myös allekirjoitetaan. Allekirjoitusten jälkeen päätökset lähtevät hakijoille. 

Taike saa vuosittain saa noin 13 000 hakemusta, joista suurin osa on apurahahakemuksia. Syksyn hakujen päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Miksi en saanut apurahaa?

Päätökset tehdään vertaisarvioinnin perusteella. Arviointiin vaikuttavat muut samassa haussa saapuneet hakemukset, joita vertaillaan keskenään.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Huomiota kiinnitetään myös sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun.

Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti. Lue lisää sivulta Päätöksenteko > Mihin päätökset perustuvat.

Saanko hakemukseeni kirjallisen vastauksen?

Jokainen hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon verkkoasiointiin. Paperilla hakemuksensa jättäneet saavat päätöksen postitse. 

Voiko kirjallisuuden apurahoja hakea narratiivisen tai luovan tietokirjan kirjoittamiseen?

Taiken kirjallisuuden apurahat on tarkoitettu kaunokirjailijoille. Ainoa poikkeus on kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, joiden hakuaika on tammikuussa. Osa kirjastoapurahoista jaetaan tietokirjailijoille.

Myönnetäänkö opiskelijoille apurahaa?

Taiken apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille. Taiken apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen. 

Selvityksistä kysyttyä

Voiko apurahan käyttötarkoitusta tai käyttöajankohtaa muuttaa?

Muutosta on haettava erikseen verkkoasioinnissa.

Kirjoita muutoshakemukseen:

  • perustelut muutokselle
  • uusi käyttösuunnitelma tai käyttöajankohta
  • tarkennettu budjetti
  • koskeeko haettu jatkoaika apurahan käyttöaikaa, selvityksen jättämistä vai molempia.

Tee muutoshakemus hyvissä ajoin, viimeistään myöntövuoden loppuun mennessä.

Voiko Taiken myöntämän apurahan keskeyttää?

Vähintään yksivuotinen taiteilija-apuraha on mahdollista keskeyttää tietyin perustein. Muita Taiken apurahoja ei voi keskeyttää.

Voinko siirtää apurahani yrityksen tilille?

Et voi. Yksityishenkilön apuraha on tarkoitettu yksityishenkilön hakemuksessa mainittuihin kuluihin. Apuraha on yksityishenkilöille verotonta, joten et voi siirtää sitä yhdistyksen tai yrityksen tilille. Jos selvitysvaiheessa ilmenee, että apuraha on siirretty yhteisön tai yrityksen tilille, apuraha pyydetään palauttamaan Taikelle.

Työryhmämme apuraha jaetaan hakemuksessa olleen suunnitelman mukaan työryhmän jäsenten kesken työskentelykustannuksiin. Tuleeko työryhmän jäsenten maksaa veroa saamastaan apurahasta?

Ei tule, jos kaikki työryhmän jäsenet on mainittu alkuperäisessä hakemuksessa. Työryhmän ulkopuolisille maksettavista palkkioista on maksettava ennakonpidätys ja sivukulut. Työryhmän yhteyshenkilön tulee säilyttää työryhmän jäsenille maksettujen osuuksien maksutositteet mahdollista tarkastusta varten. Selvitykseen niitä ei tarvitse liittää.

Mistä voin tarkistaa hakemukseni sisällön sekä työryhmäni jäsenet? 

Jos olet lähettänyt hakemuksesi verkkoasioinnissa, löydät hakemukset ja päätökset sieltä. Jos olet jättänyt hakemuksesi paperilla, ota yhteyttä Taiken asiakaspalveluun. 

Miten toimin, jos työsuunnitelmani muuttuu tai työryhmäni jäsen vaihtuu?

Apuraha on myönnetty hakemuksen perusteella. Apurahan käyttötarkoitusta voidaan kuitenkin muuttaa erityisestä syystä. Tee käyttötarkoituksen muutoshakemus verkkoasioinnissa hyvissä ajoin, jotta se voidaan käsitellä ennen apurahan käyttöajan päättymistä.

Koska Taiken apuraha on verotonta tuloa, siitä voidaan maksaa työskentelyyn tarkoitetut osuudet vain hakemuksessa mainituille työryhmän jäsenille. Työryhmän kokoonpanon muutosta haetaan verkkoasioinnissa. Liitä mukaan työryhmän uuden jäsenen ansioluettelo. 

Miten toimin, jos en ole käyttänyt saamaani apurahaa kokonaan tai lainkaan?

Käyttämättä jäänyt osa apurahasta tulee palauttaa Taiteen edistämiskeskuksen tilille. Ohjeen löydät päätöksen mukana toimitetusta liitteestä Apurahan käytön ehdot ja rajoitukset. Alle 100 euron suuruista summaa ei tarvitse palauttaa.

Kuinka kilometrikorvaukset merkitään kohdeapurahan selvitykseen?

Kohdeapurahan hyväksyttäviä kuluja voi olla kohtuulliset kilometrikorvaukset esimerkiksi teosten kuljettamisesta. Kilometrikorvaus lasketaan yksityishenkilölle verotuksessa vähennettävän matkakorvauksen suuruisena 0,25 e/km (v. 2020 Verohallinto).       

Saanko tiedon apurahaselvitykseni hyväksymisestä? 

Selvityksen hyväksymisestä ei lähetetä kuittausta. Mikäli selvityksessä on puutteita tai siitä on jotain kysyttävää, sinuun otetaan yhteyttä. 

Onko Taiken myöntämä apuraha ulosottokelpoinen?

Työskentelyyn myönnettävä apuraha on ulosottokelpoinen. Jos haluat kysyä apurahan ulosmittauksesta, ota yhteyttä ulosottolaitokseen tai asiaa hoitavaan ulosottomieheen. Taike ei päätä apurahan ulosmittauksesta.

Viimeksi muokattu: 10.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku