Kohdeapurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.10.2019 - 14.11.2019
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi yllä olevana hakuaikana hakea verkossa. Kirjaudu verkkopalveluun alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Ohjeita verkkoasiointiin

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Kuka päättää
Mihin tarkoitukseen
Millä perusteella
Kun hakijana on työryhmä
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tietoa päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Huom! Voit hakea kohdeapurahaa vain yhdellä hakemuksella. Valitse taiteenala, johon projekti pääosin kohdistuu. Jos haet kohdeapurahaa näyttämötaideteoksen valo- ja äänisuunnitteluun, valitse taiteenalaksi näyttämö-, sirkus- tai tanssitaide riippuen hankkeesta. Jos projekti yhdistää eri taiteenaloja siten, että vakiintuneet taiteenalat eivät tule kyseeseen, hae monitaiteesta.

Kuka päättää

Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin vuosien 2020-2021 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa myöntövuoden aikana.

Apurahan voi saada muun muassa

 • materiaalikustannuksiin
 • tuotantokustannuksiin
 • työskentelyyn

Huomaa, että näyttämötaiteen kohdeapuraha voidaan myöntää myös näytelmäkirjallisuuden edistämiseen, johon varataan oma määrärahansa. Määrärahalla tuetaan laadukasta kotimaista näytelmäkirjallisuutta ja kirjailijan taiteellisen työn jatkuvuutta. Hakemuksen tulee sisältää uusi työsuunnitelma tulevalle vuodelle. Apuraha myönnetään uuden työsuunnitelman perusteella. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi, tekeekö hakija työn omalla ajallaan vai työsuhteessa. Aikaisemmin kirjoitetut tai esitetyt näytelmät tulee mainita CV:ssä. Halutessasi voit liittää hakemukseesi yhden kirjoittamasi näytelmän. Jos tulevasta näytelmästä on tehty tilaussopimus tai aiesopimus, tieto tästä tulee liittää hakemukseen.

Voit hakea kohdeapurahaa myös valokuvakirjojen valmistelukuluihin. Tuen tarkoituksena on saada julkaistuksi laadukkaita teoksia, joissa käytetään valokuvaa itsenäisenä taiteen muotona. Apurahaa ei voi saada näyttelyluetteloihin tai teoksiin, joissa valokuva on vain kuvituksellinen elementti. Liitä hakemukseen enintään 4 MB tallenne/näyte teoksesta pdf-muodossa tai lähetä mallikirja postitse (ks. tarkemmin kohta Mitä liitteisiin).

Apurahaa ei myönnetä:

 • perustutkinnon suorittamiseen
 • harrastajille / harrastuspohjaisiin projekteihin
 • kirjallisuuden kohdeapurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen.

Taidetoimikunnat eivät myönnä alle 2500 euron apurahoja.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken Myönnetyt apurahat ja avustukset -sivulta.

Millä perusteella

Kohdeapurahan myöntäminen perustuu hakemusten vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot

 • Onko hakija ammattilainen? Ovatko työryhmän jäsenet ammattilaisia?
 • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
 • Miten vakuuttava hakija on taiteenalallaan?

2. Projektin laatu ja vaikuttavuus                                                         

 • Ovatko projektisuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia?
 • Millainen on projektin taiteellisen sisällön laadukkuus?
 • Miten projekti edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?
 • Millainen on projektin vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
 • Millaisia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
 • Millaisia yhteistyökumppaneita projektissa on?
 • Miten realistinen projekti on toteutustavoiltaan?

3. Projektin talousarvio

 • Miten realistinen projektin talousarvio on?
 • Miten tarpeellinen apuraha on projektin kannalta?
 • Onko haettu apuraha suhteessa projektin sisältöön ja laajuuteen?
 • Millainen on projektin muu rahoitus? Onko projektilla jo varmistunutta muuta rahoitusta?

Kun hakijana on työryhmä

 • Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet.
 • Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.
 • Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa apurahaa.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.
 • Jos projekti sisältää taiteellista työskentelyä, joka katetaan apurahalla, ilmoita työskentelyyn hakemasi aika kuukausissa. Apurahan laskennallinen suuruus on 1700 euroa/kk.
 • Apurahan saajan tulee käyttää apuraha myöntövuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana.
 • Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys ja laskelma apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
 • Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.
 • Apurahat myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk. Vakuutusvelvollisuus koskee myös työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta

Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.

Jos haet apurahaa valokuvakirjan tekemiseen, liitä hakemukseen enintään 4MB tallenne/näyte teoksesta pdf-muodossa. Vaihtoehtoisesti voit lähettää mallikirjan postitse osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus, PL 1001 00531, Helsinki. Kirjoita kuoreen Valokuvakirja. Liitteet tulee lähettää 2.12.2019 mennessä. Mallikirjoja ei palauteta, mutta ne voi noutaa Taikesta päätöksenteon jälkeen.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Tallenna lomake koneellesi

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Ohjeita hakijalle

Tietoa päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. Jos olet lähettänyt hakemuksen postitse, päätös postitetaan sinulle.

Lisätiedot

asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku