Alueiden apurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

12.02.2020 - 13.03.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 10:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle
Kuka päättää
Mihin tarkoitukseen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille.

Kuka päättää

Taiken asiantuntijaeliminä alueelliset taidetoimikunnat erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen

Voit hakea apurahaa joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten turvaamiseksi hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Työskentelyapuraha käytetään 4-6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.-31.12.2020. Työskentelyapurahakausi ei voi alkaa takautuvasti.

Työskentelyapurahan laskennallinen suuruus on 1900 euroa/kk. Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Työskentelyapurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Kohdeapuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin vuosien 2020-2021 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa myöntövuoden aikana. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).  

Kohdeapurahan voi saada muun muassa

 • materiaalikustannuksiin
 • tuotantokustannuksiin
 • työskentelykuluihin.

Voit hakea kohdeapurahaa vain yhdellä hakemuksella. Valitse taiteenala, johon projekti pääosin kohdistuu. Jos haet kohdeapurahaa näyttämötaideteoksen valo- ja äänisuunnitteluun, valitse taiteenalaksi näyttämö-, sirkus- tai tanssitaide riippuen hankkeesta. Jos projekti yhdistää eri taiteenaloja siten, että vakiintuneet taiteenalat eivät tule kyseeseen, hae monitaiteesta. Apurahaa voi hakea myös lastenkulttuurin alan työskentelyyn tai hankkeisiin.

Apurahaa ei myönnetä:

 • perustutkinnon suorittamiseen
 • harrastajille/harrastuspohjaisiin projekteihin
 • kirjallisuuden kohdeapurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen.

Taidetoimikunnat eivät myönnä alle 2500 euron kohdeapurahoja.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Taiken nettisivuilta alueittain kohdasta Myönnetyt apurahat.

Millä perusteella

Apurahan myöntäminen perustuu alla mainittuihin kriteereihin, hakemusten vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen, joiden kaikkien ei tarvitse toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Työskentely- ja kohdeapurahat

Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot    
- Onko hakija ammattilainen? Ovatko työryhmän jäsenet ammattilaisia?
- Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
- Miten vakuuttava hakija on taiteenalallaan?

Työskentelyapurahat

Työsuunnitelman laadukkuus
- Onko työsuunnitelman taiteellinen idea selkeä ja vahva?
- Onko työskentely pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?
- Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä, uusia ideoita tai toimintatapoja?

Kohdeapurahat

Projektin laatu ja vaikuttavuus
- Ovatko projektisuunnitelma ja sen tavoitteet kiinnostavia?
- Millainen on projektin taiteellisen sisällön laadukkuus?
- Miten projekti edistää taiteen ymmärtämistä ja keskustelua taiteesta?
- Millainen on projektin vaikuttavuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti?
- Millaisia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle, taiteilijoille ja yleisölle?
- Millaisia yhteistyökumppaneita projektissa on?
- Miten realistinen projekti on toteutustavoiltaan?

Projektin talousarvio
- Miten realistinen projektin talousarvio on?
- Miten tarpeellinen apuraha on projektin kannalta?
- Onko haettu apuraha suhteessa projektin sisältöön ja laajuuteen?
- Millainen on projektin muu rahoitus? Onko projektilla jo varmistunutta muuta rahoitusta?

Kun hakijana on työryhmä
- Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet.
- Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.
- Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.

Erityisehdot

 • Taike ei myönnä samaan tarkoitukseen kahta tai useampaa apurahaa.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat.
 • Jos projekti sisältää taiteellista työskentelyä, joka katetaan apurahalla, ilmoita työskentelyyn hakemasi aika kuukausissa. Apurahan laskennallinen suuruus on 1900 euroa/kk.
 • Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys ja laskelma (kohdeapuraha) apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
 • Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Työskentelyapurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusvelvollisuus koskee myös kohdeapurahansaajaa, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi

Mitä liitteisiin

 • Pakollisena liitteenä taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste
 • Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4 Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, tulee hakijan olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 31.5.2020 mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku