Viimeksi muokattu: 30.11.2021

Korona-apurahat taiteilijoille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

30.11.2021 - 21.12.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Työskentelyapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille COVID-19 -pandemian vaikutusten vähentämiseen. Apuraha on tarkoitettu hakijan taiteelliseen työskentelyyn.

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 •  jolla on vuonna 2022 valtion taiteilija-apuraha.
 •  jolla on vuonna 2022 jokin muu vähintään yksivuotinen apuraha.
 •  jolle on aiemmin myönnetty tai myönnetään alkuvuodesta 2022 ylimääräinen taiteilijaeläke.
 •  joka opiskelee päätoimisesti.
 •  jolla on apurahan käyttöaikana päätoiminen ja kokoaikainen (100-prosenttinen) työ.

Apurahan suuruus ja ehdot

Apurahan määrä on 12 000 euroa ja se on tarkoitettu kuuden kuukauden työskentelyyn välillä 1.4. - 31.12.2022. Apurahakuukaudet on käytettävä yhdenjaksoisesti.

Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. 
Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13 - 25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.    

Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Taiteelliseen toimintaan myönnetty apuraha on verovapaa. (Tuloverolaki 82 §).

Kuka arvioi ja päättää?

Taiken taidetoimikuntien jäsenistä koottu monialainen asiantuntijapaneeli antaa arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan ja päätös tehdään?

Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kahta arviointiperustetta.

Arviointiperusteet:

 1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot    

 •  Onko hakija ammattilainen?
 •  Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
 1. Työsuunnitelma

 •  Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?
 •  Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä?
 •  Sisältääkö työsuunnitelma taiteenalan näkökulmasta kiinnostavia tai uutta luovia sisältöjä?

Hakemusten kokonaisarvioinnissa hakemuksia vertaillaan keskenään. Päätöksenteossa otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät apurahat, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli, taidealojen alagenret, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Erityisehdot

 • Apurahan käyttöaikaa 1.4.-31.12.2022 ei voi muuttaa.
 • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 • Apurahat myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä. 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Ohjeita hakijalle

Mitä liitteisiin?

Taiteilijan ansioluettelo on pakollinen liite. Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa 

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 15.3.2022 mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  

Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää päätöstietojesi (nimi, käyttötarkoitus, myönnetty summa, kotipaikka) julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet Taiken asiointipalvelussa ilmoittanut taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 

Lisätiedot

Asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku