Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

29.03.2021 - 15.04.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta COVID-19 -pandemian vuoksi. Tukea voivat hakea myös ne taiteen ja kulttuurin alan ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita.  
 
Voit hakea tukea joko yksityishenkilönä tai toiminimenä. Tukea eivät voi hakea muut yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt. Apurahat ja avustukset ovat harkinnanvaraista tukea.
 
Tukea ei myönnetä hakijalle,
  • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu Taiken myöntämä vähintään neljän kuukauden mittainen työskentelyapuraha 
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken taidetoimikunnista kootut asiantuntijapaneelit antavat arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset erityisasiantuntijan esittelystä.

Tuen suuruus

Tuen suuruus on yksityishenkilöille 4000 euroa. Toiminimelle myönnettävän tuen suuruus on 4000 tai 8000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos projekti työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä. Tuen käyttöaika on ajanjaksolla 1.6. – 31.8.2021. 

Mihin tarkoitukseen

Apuraha yksityishenkilölle on tarkoitettu työskentelyedellytysten ja ammatinharjoittamisen lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronapandemian vuoksi menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn. Hakija voi käyttää apurahaa esim. taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön tms. Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on verovapaa.
 
Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn apurahan käyttöaikana ajanjaksolla 1.6.-31.8.2021. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.  Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).
 
Valtionavustus toiminimelle on tarkoitettu toiminimen toiminnasta aiheutuviin kuluihin hakijalle, joka on estynyt harjoittamasta elinkeinoaan tai jonka toiminta on vaikeutunut koronapandemian takia. Hakija voi käyttää avustusta esim. yksinyrittäjän taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön tms. sekä muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Toiminimelle myönnettävä avustus on verotettavaa tuloa. 

Millä perusteella hakemukset arvioidaan

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. 

Arviointiperusteet

1. Hakijan aikaisempi toiminta taiteen tai kulttuurin alalla 

- Onko hakija ammattilainen? 
- Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt/työskentely?

2. Suunnitelma tuen käytöstä

- Millaiseen työskentelyyn/toimintaan tuki käytetään?
- Miten tuki auttaa selviytymään tilanteesta eteenpäin?
 
3.  Koronapandemian vaikutukset ammatinharjoittamiseen 
 
- Miten koronapandemia on vaikuttanut ammatinharjoittamiseen?
- Millaisia taloudellisia menetyksiä koronapandemiasta on aiheutunut?
 
Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, käytettävissä oleva määräraha, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu (ml. eri alagenret ja hakijoiden äidinkieli). 

Erityisehdot

  • Tuen käyttöaikaa ei voi muuttaa.
  • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
  • Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.
 
Tukea ei voida myöntää, jos
  • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
  • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.  
  • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 
 
 

Mitä liitteisiin

Hakemuksiin ei lisätä liitteitä. Visuaalisten alojen hakijat voivat kuitenkin liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. 
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa (haku aukeaa maanantaina 29.3.2021)
 
Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Toiminimet käyttävät henkilökirjautumista.
 
 
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun puoliväliin mennessä. Hakija saa sähköpostitse viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 
 

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku