Korona-apurahat taiteilijoille ja valtionavustukset toiminimille

Hakuilmoitus

Hakuaika:

30.10.2020 - 09.11.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, kirjailijoille ja taidejournalisteille sekä taidealoilla toimiville toiminimille. Apurahaa eivät voi hakea muut yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt. 

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijatiimi arvioi ja johtaja päättää erityisasiantuntijan esittelystä. Taike voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.  

Mihin tarkoitukseen

Korona-apurahat ja valtionavustukset on tarkoitettu työskentelyedellytysten ja ammatinharjoittamisen lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Tuki on tarkoitettu hakijan omaan taiteelliseen työskentelyyn, ammattitaidon ylläpitämiseen tai toiminimen taiteelliseen toimintaan työ- tai projektisuunnitelman mukaisesti.
 
Korona-apurahan suuruus taiteilijoille on 4000 euroa, ja se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn Toiminimelle myönnettävän tuen suuruus on 4000 tai 8000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos projekti työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä. 
 
Tuen käyttöaika alkaa päätöksen päivämäärästä ja päättyy 30.4.2021. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Voit hakea tukea joko henkilönä tai toiminimenä.
 
Apurahaa ei myönnetä hakijalle,
 • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha 
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. 

Arviointiperusteet:

1. Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot    
 • Onko hakija ammattilainen? 
 • Millaiset ovat hakijan aikaisemmat taiteelliset näytöt?
2. Työ- tai projektisuunnitelman laadukkuus 
 • Onko suunnitelma selkeä ja perusteltu?
3.  Koronaepidemian vaikutukset ammatinharjoittamiseen tai työtilaisuuksiin
 • Millä tavalla koronaepidemia on vaikuttanut ammatinharjoittamiseen tai työtilaisuuksien määrään?
Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Tuki on harkinnanvaraista.
 
Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Ohjeita verkkoasiointiin

Erityisehdot

 • Tuki myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa lisätalousarviossa tarkoitusta varten määrärahat. 
 • Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen myöntämät tuet
 • Tuki maksetaan saajan tilille vuoden 2020 aikana
 • Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Tukea ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
 • hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.  
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.
Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Mitä liitteisiin

Hakemuksiin ei lisätä liitteitä. Visuaalisten alojen hakijat voivat kuitenkin liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. 
 
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Tieto päätöksestä 

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 31.12.2020 mennessä. Hakija saa sähköpostitse viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 
 
 

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku