Apurahojen ja palkintojen verottomuus

Apuraha on aina sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. Sillä ei ole merkitystä, milloin apuraha todellisuudessa nostetaan.

Valtion taiteilija-apurahat ovat verottomia. Ne vaikuttavat kuitenkin yksityisiltä tahoilta kuten säätiöiltä, yhdistyksiltä tai yrityksiltä saatujen apurahojen verotukseen. Muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat ja palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden ja julkisyhteisöiltä saatujen apurahojen yhteissumma ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän.

Taiken apurahat verottomia

Kaikki Taiteen edistämiskeskukselta ja sen eri toimielimiltä (valtion taidetoimikunnilta, alueellisilta taidetoimikunnilta ja apurahalautakunnilta) saadut apurahat ja palkinnot ovat verottomia, vaikka niiden yhteissumma olisi suurempi kuin taiteilija-apurahan vuosimäärä.

Apurahojen verotuskäytännöt on aina syytä tarkistaa verottajalta.

Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku