Hakeminen

Tarkista hakuilmoituksesta viimeinen hakupäivä. Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä avustusta voida myöntää.

Lue tarkkaan hakuilmoitus ja ohjeet ennen kuin siirryt verkkoasiointiin. Tarkista hakuilmoituksesta, mille vuodelle haettava avustus on tarkoitettu ja kohdista yhteisön hanke- tai toimintasuunnitelma sen mukaan.

Avustukset yhteisöille -sivulta näet, mitä avustuksia yhteisönne voi hakea.

Miten haen avustusta

Kaikki Taiken avustukset ovat haettavissa verkossa. 
Ohjeita verkkoasiointiin

Verkkoasioinnissa näet avoinna olevat haut sekä lähettämäsi hakemukset. Valmis hakemus tulee lähettää sähköisesti Taikeen ennen hakuajan päättymistä.

Verkkoasioinnissa käytetään Suomi.fi-tunnistautumista. Kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Minkälaista summaa kannattaa hakea

Hae realistista summaa. Katso aiemmat avustuspäätökset summineen Taiken verkkosivuilta. Myönnetyt apurahat ja avustukset

Katso aina haettavan avustuksen hakuilmoituksesta, mikä on myönnettävän avustuksen minimisumma. Jos haet avustusta alle minimisumman, avustusta ei voida myöntää.

Avustus on aina osa hankkeen tai toiminnan kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen tai toiminnan kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, voit joutua palauttamaan avustuksen tai osan siitä. Toiminta-avustusten hakuilmoituksessa on yleensä myös määritelty prosentuaalinen osuus, jonka Taiken myöntämä tuki voi enintään kattaa hyväksyttävistä kuluista.

Mitä avustuksen käyttötarkoitukseen

 • Kirjoita hakemukseen selkeä hanke- tai toimintasuunnitelma, johon tiivistät olennaisen.
 • Perustele, miksi hanke on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä yhteisönne edellytyksistä toteuttaa esitetty suunnitelma.
 • Kerro, mitä arvoa hankkeesta tai toiminnasta olisi laajemmalle yleisölle.
 • Muista mainita suunnitelmassa hankkeen tarkka ajankohta.
 • Katso, että suunnitelma vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle.

Mitä kustannusarvioon

 • Laadi hankkeesta talousarvio, joka sisältää kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.
 • Kirjaa selkeästi kaikki arvioidut tulot (rahoitussuunnitelma) ja menot (kustannusarvio); talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.
 • Erittele menot eri käyttökohteisiin, pelkkä kokonaissumma ei riitä.
 • Kirjaa hankkeen oma tuotto sekä muut samaan hankkeeseen haetut ja jo saadut avustukset sekä muut varmistuneet tulot. 
 • Kerro talousarviossa hankkeen kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta. Näin päätöksentekijä saa hankkeesta kokonaiskuvan.

Mitä liitteisiin

 • Erityisavustushakemuksen pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase).
 • Yksivuotisen toiminta-avustushakemuksen pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 • Kolmivuotisen toiminta-avustuksen pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös kolmelta edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, pitkä tuloslaskelma ja tase), yhteisön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, yhteisön toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma vuosille 2023 ja 2024 sekä yhtiöjärjestys tai säännöt, jos hakijana on yritys.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Voinko muuttaa tai täydentää hakemusta

 • Jos yhteisösi toimintamahdollisuudet muuttuvat tai jos hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, tee peruutus tai muutos verkkoasioinnissa.
 • Ilmoita myös, jos hakemuksen jättämisen jälkeen yhteisösi on saanut tiedon muista haetuista avustuksista samaan hankkeeseen.
 • Hakemusta voi täydentää verkkoasioinnissa Täydennä-linkistä yleensä kahden viikon ajan, jonka jälkeen linkki lakkaa toimimasta. Kysy tarkemmin Taiken asiakaspalvelusta.

Miten saan päätöksen

 • Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.
Viimeksi muokattu: 15.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku