Hakeminen

Tarkista hakuilmoituksesta viimeinen hakupäivä. Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä avustusta voida myöntää.

Lue tarkkaan hakuilmoitus ja ohjeet ennen kuin siirryt sähköiseen asiointipalveluun. Tarkista ilmoituksesta, mille vuodelle haettava avustus on tarkoitettu ja kohdista yhteisön hanke- tai toimintasuunnitelma sen mukaan. Erityisavustus tulee käyttää myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana.

Avustukset yhteisöille -kohdasta näet, mitä avustuksia yhteisönne voi hakea.

Miten haen avustusta

Kaikki Taiken avustukset ovat haettavissa verkossa. Verkkoasiointi on sujuvaa, hakemusta voi täydentää verkossa (ohjeita verkkoasiointiin).

Sähköisessä asioinnissa näet avoinna olevat haut sekä lähettämäsi hakemukset. Valmis hakemus tulee lähettää sähköisesti Taikeen ennen hakuajan päättymistä.

Verkkoasiointia varten yhteisösi tarvitsee Katso-tunnisteen, joka kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Väestörekisterikeskuksesta. Tunnisteen hankkiminen edellyttää voimassa olevaa Y-tunnusta. Ohjeet sen hakemiseen löytyvät YTJ-palvelun verkkosivuilta.

Avustusta on mahdollista hakea myös paperilomakkeella postitse. Hakulomakkeen löydät pdf-tiedostona hakuilmoituksen lopusta. Täytä lomake ja tulosta. Hakemuksen tulee olla perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä haun viimeisenä päivänä klo 16.

Valitse taiteenala ja toimialue

Kun olet valinnut avoinna olevan haun, pääset täyttämään hakulomaketta. Valitse taiteenala, jota hakemus koskee. Jos haet avustusta alueelliselta taidetoimikunnalta, valitset sitä ennen toimialueen.

Minkälaista summaa kannattaa hakea

Hae realistista summaa, joka on järkevässä suhteessa jaettavaan kokonaismäärärahaan. Katso aiemmat avustuspäätökset summineen Taiken verkkosivuilta.

Taike, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat eivät jaa alle 2000 euron erityisavustuksia.

Toiminta-avustukset ovat suuruudeltaan vähintään 10 000 euroa (esittävissä taiteissa 15 000 euroa). Taiken myöntämä toiminta-avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustus on aina osa hankkeen tai toiminnan kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen tai toiminnan kaikkia kuluja. Jos projekti tuottaa voittoa, voit joutua palauttamaan avustuksen tai osan siitä.

Mitä avustuksen käyttötarkoitukseen

 • Kirjoita hakemukseen selkeä hanke- tai toimintasuunnitelma, johon tiivistät olennaisen.
 • Perustele, miksi hanke on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä yhteisönne edellytyksistä toteuttaa esitetty suunnitelma.
 • Kerro, mitä arvoa hankkeesta tai toiminnasta olisi laajemmalle yleisölle.
 • Muista mainita suunnitelmassa hankkeen tarkka ajankohta.
 • Katso, että suunnitelma vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle.

Mitä kustannusarvioon

 • Laadi hankkeesta talousarvio, joka sisältää kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.
 • Kirjaa selkeästi kaikki arvioidut tulot (rahoitussuunnitelma) ja menot (kustannusarvio); talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.
 • Erittele menot eri käyttökohteisiin, pelkkä kokonaissumma ei riitä.
 • Kirjaa hankkeen oma tuotto sekä muut samaan hankkeeseen haetut ja jo saadut avustukset sekä muut varmistuneet tulot. 
 • Kerro talousarviossa hankkeen kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta. Näin päätöksentekijä saa hankkeesta kokonaiskuvan.
 • Jos yhteisösi hakee toiminta-avustusta ja sillä on esitystoimintaa, erittele siitä aiheutuvat kustannukset yhteisön muusta mahdollisesta toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Mitä liitteisiin

 • Erityisavustushakemuksen pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase).
 • Toiminta-avustushakemuksen pakollisena liitteenä on yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb.
 • Paperihakemuksen liitteissä tulee olla yhteisösi nimi sekä viittaus hakemukseen.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Voinko muuttaa tai täydentää hakemusta

 • Jos yhteisösi toimintamahdollisuudet muuttuvat tai jos hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, tee peruutus tai muutos asiointipalvelussa.
 • Ilmoita myös, jos hakemuksen jättämisen jälkeen yhteisösi on saanut tiedon muista haetuista avustuksista samaan hankkeeseen.
 • Hakemusta voi täydentää Täydennä-linkistä yleensä kahden viikon ajan, jonka jälkeen linkki lakkaa toimimasta. Kysy tarkemmin Taiken asiakaspalvelusta.

Miten saan päätöksen

 • Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.
 • Jos olet lähettänyt hakemuksen postitse, päätös postitetaan sinulle, ja toimitat selvityksen postitse.
Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku