Verkkoasiointi

Asiointipalvelumme toimii pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella, se ei tue mobiililaitteita.

Asiointipalvelussa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen.

Käytä yleistä selainta

Asiointipalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversioilla:

 • Internet Explorer (IE), versio 11
 • Mozilla Firefox (FF), versio 52 tai uudempi
 • Mac Safari, versio 10 tai uudempi
 • Google Chrome, versio 70 tai uudempi
 • Edge Chromium

Yhteyden aikakatkaisu (30 min.)

Käyttämätön yhteys katkeaa 30 minuutin kuluttua. Tallenna täyttämäsi tiedot säännöllisesti. Tallentamasi tiedot säilyvät katkosta huolimatta.

Keskeneräinen hakemuksesi löytyy klikkaamalla päävalikosta kohta Omat hakemukset ja sieltä kohta Keskeneräiset.

Suostumus sähköiseen asiointiin

Ennen hakemuksen lähettämistä järjestelmä pyytää sinua ruksaamaan kohdan Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Suostumus tarkoittaa sitä, että lähettämästäsi hakemuksesta annettu päätös toimitetaan sinulle asiointijärjestelmään. Myös kaikki muut hakemukseen liittyvät dokumentit (esim. muutospyynnöt, selvitys) tulee toimittaa Taikelle verkkoasioinnin kautta. Saat päätöksen saapumisesta sähköposti-ilmoituksen.

Asiointiin kirjautuminen

Asiointipalvelun käyttöä varten yhteisöllä tulee olla voimassa oleva Y-tunnus.  

Asiointipalveluun kirjautuessa yhteisön edustaja valitsee painikkeen Yhteisön puolesta asiointi, jonka jälkeen kirjautuja ohjataan Suomi.fi-tunnistukseen. Kirjautuminen tapahtuu omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kirjautuessaan hakija valitsee yhteisön, jonka puolesta asioi.

Kirjaudu asiointipalveluun

Asiointivaltuus

Taiken verkkoasiointiin kirjautumista varten tarvitaan asiointivaltuudet. Asiointivaltuus annetaan Suomi.fi-palvelussa, jossa hallinnoidaan yhteisön valtuuksia. Ennen kuin valtuutat henkilön asioimaan yhteisön puolesta, tutustu huolella Suomi.fi-sivustolla annettuihin ohjeisiin. Huomaa, että olet itse vastuussa antamiesi valtuuksien ajantasaisuudesta.

Suomi.fi-valtuuksia voivat omatoimisesti tehdä:

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
 • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
 • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja
 • yhdistyksen nimenkirjoittaja, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Yhteisöt, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti, voivat tehdä hakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Katso ohjeet Suomi.fi -palvelun käytöstä (pdf)

Valtuusroolit

Taiken asiointipalvelussa voi asioida yhteisön puolesta kolmella erilaisella valtuusroolilla: 

Valtionavustusten hakemisen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista.

Valtionavustusten hakeminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen. 

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.  

Yhteisön tietojen päivittäminen on mahdollista vain valtuusroolilla Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi. Yhteisön tiedoissa tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Hakemusta ei ole mahdollista lähettää ennen kuin pakolliset kentät Yhteisön tiedot -sivulla on täytetty ja tallennettu. 

Yhteisön tietojen tarkistaminen

Yhteisön tiedot voi tarkistaa ja tallentaa vain valtuusroolilla Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi. 

Jos yhteisö on uusi asiakas, aukeaa valtuusroolilla Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi asioivalla ensin Yhteisön tiedot -sivu, johon on automaattisesti haettu YTJ:stä yhteisön perustiedot, jotka tulee tarkistaa ja tallentaa. Tiedot tallentuvat SALAMA-asianhallintajärjestelmän asiakasrekisteriin. Ensikirjautumisen ja tietojen tallennuksen jälkeen asiointipalvelu avautuu etusivulle Avoimet haut. 

Osoitetiedot

Voit ylläpitää asiakasrekisterissä kahta osoitetta, kotimaan ja ulkomaan osoitetta. Asuinmaan valinnalla voit määrittää kumpaa osoitetta käytät. 

Pankkitili

Yhteisön tiedot -sivulla oleva pankkitili on yhteisön ensisijainen pankkitili. Se tallentuu Taiken asiakasrekisteriin, ja se tallentuu myös oletuksena uusien hakemusten pankkitiliksi. Pankkitilin muuttaminen hakemukseen ei muuta pankkitiliä Yhteisön tiedot -välilehdelle. 

Jos yhteisön pankkitili muuttuu, tallenna uusi tilitieto Yhteisön tiedot -sivulle. Yhteisön tiedot -sivun pankkitilin muuttaminen ei vaikuta jo lähetettyjen tai päätettyjen hakemusten pankkitilitietoihin. Jos haluat muuttaa maksussa käytettävää pankkitilitietoa, ota yhteyttä Taikeen: asiakaspalvelu@taike.fi 

Järjestelmään ei voi tallentaa ulkomaan tilinumeroita. Jos yhteisöllä on vain ulkomaan tili, ota yhteyttä Taikeen: asiakaspalvelu@taike.fi 

Hakemuskohtainen pankkitili 

Voit tallentaa hakemukselle myös hakemuskohtaisen pankkitilin. Ilmoittamaasi pankkitiliä käytetään vain kyseisen hakemuksen maksuissa, eikä se muuta asiakasrekisteriin tallennettua, mahdollisissa muissa maksuissa käytettävää tilinumeroa. 

Avoimet haut

Avoimet haut -sivulla otsikoiden Alueelliset apurahat ja avustukset sekä Valtakunnalliset apurahat ja avustukset alla näkyy kulloinkin haussa olevat Taiken avustukset. Kun kirjaudut yhteisön puolesta, näet vain yhteisöille tarkoitetut avustushaut. 

Uuden hakemuksen tekeminen

Aloita uuden hakemuksen tekeminen Avoimet haut -sivulta. Valitse haun kohdalla Tee uusi hakemus. Valitse kieli, jolla haluat tehdä hakemuksen. Oletuksena on kieli, jolla olet kirjautunut asiointipalveluun. 

Hakemuksen ensimmäiseltä välilehdeltä näet asiakasrekisteriin yhteisöstä tallennetut tiedot. Yhteisön tiedot -välilehteä voi hallinnoida ainoastaan henkilö, jolla on Suomi.fi-palvelussa annettu valtuusrooli Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi. Jos haluat päivittää yhteisön tietoja, siirry Yhteisön tiedot -sivulle. Palaa hakemukselle Omat hakemukset -sivun Keskeneräiset-välilehden kautta. 

Tallenna hakemuksen jokainen välilehti ennen kuin siirryt seuraavalle. Lähetettyäsi hakemuksen se tallentuu Omat hakemukset -sivun Lähetetyt-välilehdelle. 

Hakemuksen liitteet

Liitetiedostojen hyväksytyt tiedostomuodot ja määrät on kerrottu hakulomakkeella. Yksittäinen liitetiedosto ei saa olla suurempi kuin 4 MB. 

Älä käytä liiteasiakirjoissa suojausta, salausta tai muitakaan erityisominaisuuksia. Nämä estävät hakemuksen käsittelemisen. 

Liitteen nimessä ei saa olla erikoismerkkejä (esim. ala- tai yläviivat), välilyöntejä tai kansallisia merkkejä å, ä tai ö.

Omat hakemukset

Omat hakemukset -sivulta näet hakemuksesi käsittelyvaiheittain. 

Keskeneräiset

Keskeneräiset-välilehdellä näet kaikki aloittamasi hakemukset, joita et ole vielä lähettänyt. Voit jatkaa hakemuksen täyttämistä Muokkaa-linkistä. Voit muokata keskeneräistä hakemustasi hakuajan päättymiseen saakka aina siihen asti, kun olet painanut Lähetä-nappia. 

Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää lähettää hakemusta, mutta pääset katselemaan keskeneräisiä hakemuksiasi. Hakemukset näytetään laskevassa järjestyksessä, uusin tallennus ensin. Voit järjestää näkymän klikkaamalla sarakeotsikkoja. 

Keskeneräiset hakemuksesi eivät näy Taikelle. Voit poistaa hakemuksen Poista-komennolla. 

Lähetetyt

Lähetetyt-välilehdellä näet kaikki lähettämäsi hakemukset, joista Taike ei ole vielä tehnyt päätöstä. Hakemukset näytetään laskevassa järjestyksessä, viimeisin lähettämäsi hakemus ensin. Voit järjestää näkymän klikkaamalla sarakeotsikkoja. 

Hakemus saa Taiken diaarinumeron heti, kun se on virallisesti vastaanotettu ja tallentunut viraston järjestelmään. Jos hakemuksesi ei saa diaarinumeroa muutaman päivän kuluttua (näkyy vain väliaikainen hakemusnumero ja teksti Odottaa diaarinumeroa), ota yhteys Taiken asiakaspalveluun asiakaspalvelu@taike.fi. Tallentumisessa voi esiintyä viivettä johtuen järjestelmän samanaikaisesta runsaasta käytöstä. Kun hakemuksesi on tallentunut, saat siitä tiedon sähköpostiisi. Lähettämäsi hakemus liitteineen tallentuu asiointiin Hakemuksen käsittelyvaiheet näytölle. Pääset sinne Selaa-linkistä. 

Päätetyt

Päätetyt-välilehdellä näet kaikki lähettämäsi hakemukset, joista Taike on tehnyt päätöksen. Hakemukset näytetään laskevassa järjestyksessä, viimeisin lähettämäsi hakemus ensin. Voit järjestää näkymän klikkaamalla sarakeotsikkoja. 

Tallentuneista päätöksistä saat sähköposti-ilmoituksen. Päätös tallentuu asiointiin Hakemuksen käsittelyvaiheet näytölle. Pääset sinne Siirry asian tietoihin -linkistä. 

Hakemuksen täydentäminen

On tärkeää, että jätät hakemuksesi mahdollisimman täydellisenä jo hakuaikana. Täydennä-linkistä pääset täydentämään hakemustasi täydennysajan puitteissa. Sen jälkeen linkki ei enää toimi. 

Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4MB. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun täydennys on tallentunut järjestelmään.  

Hakemuksen peruuttaminen

Peruuta-linkistä voit peruuttaa hakemuksesi. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun peruutus on tallentunut järjestelmään. Huomaathan, että peruuttaminen lopettaa asiasi käsittelyn välittömästi. Jos haluat tehdä uuden hakemuksen vanhan tilalle, suosittelemme lähettämään ensin uuden hakemuksen ja peruuttamaan vasta sitten vanhan. 

Muutospyyntö

Voit hakea muutosta myönteiseen päätökseen. Siirry asian tietoihin -linkin takana on Muutospyyntö-linkki, josta avautuu erillinen lomake pyynnön tekemiseen. Valitse sivulla muutoksen tyyppi, kuvaa toivottu muutos ja perustele se. Päätöksen liitteestä Ehdot ja rajoitukset käy ilmi millaiset muutokset ovat mahdollisia ja milloin muutospyyntö tulee viimeistään tehdä. 

Selvitys

Tee selvitys annettuun määräpäivään mennessä. Selvitys-linkki löytyy Siirry asian tietoihin -linkin takaa. Ohjeet selvityksen tekemiseen löytyvät selvityslomakkeelta. 

Viimeksi muokattu: 03.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku