Beslutsfattning

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes Sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Alla beslut görs utifrån föredragningar och Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Samtliga Taikes bidrag är behovsprövade.

Beslut om verksamhetsbidragen tas i januari-februari. Beslut om specialbidrag tas i februari-maj.

Viimeksi muokattu: 24.09.2021

Avustusprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Yhteisö tekee hakemuksen
  • Hakemus  on jätetty
  • Yhteisö täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta arvioi pyydettäessä
  • Erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja tekee päätösesityksen
  • Johtaja päättää
  • Päätössubsidy.process.step.result.suffix
  • Yhteisöllä 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Avustuksen käyttö

   Taike maksaa toiminta-avustuksen 1-4 erässä, erityisavustuksen kertaeränä

  • Yhteisö tekee taidetta tai kulttuuria
  • Yhteisö voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai lisäaikaa avustuksen käytölle
  • Selvittäminen

   Avustuksen käytön jälkeinen kevät

  • Yhteisö tekee selvityksen avustuksen käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen
  • Yhteisö palauttaa tarvittaessa avustuksen tai osan siitä

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Viimeksi muokattu: 24.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku