Ohjeet kulttuurisen moninaisuuden dialogikorttien teoskuviin

Kuvien vaatimukset

 • Taiteilijalla on kulttuurisesti moninainen tausta.
 • Jokaiselta taiteilijalta toivotaan yhtä tai korkeintaan kahta kuvitusta. Kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortteja on kaikkiaan kahdeksan kappaletta. 
 • Teoksen on oltava selkeä sekä värejä ja muotoja sisältävä. Etsinnässä on taidetta, ei kuvitusta korteissa mainittuihin aiheisiin.
 • Teokset voivat olla eri tekniikoilla tehtyjä.
 • Dialogikortti on kuusikulmainen. Kortin koko on 126 mm (leveys) x 114 mm (korkeus) + 3 mm leikkuuvara.
 • Kuvan on toimittava sekä kuusikulmiona (dialogikortti) että neliönä ja suorakaiteen muotoisena (ohjekirja ja muu paino-/nettimateriaali). Teos pitää pystyä leikkaamaan kuusikulmion muotoiseksi. Kuvan päälle tulee tekstiä.
 • Kuusikulmioisessa mallissa on valkoista tekstiä, mikä pitää sisällyttää korttiin.
  • Kuvan on oltava tarpeeksi rauhallinen tai kontrastit suhteessa tekstiin suuret silloin, kun teksti on kuvan päällä. Tekstiä ei saa muunnella tai siirtää.
 • Materiaalia kortteihin liittyen on saatavilla tästä linkistä.
  • PDF sisältää kaikki kortit. Kuvitus tulee ainoastaan toiselle puolelle korttia. Kortin kääntöpuolella on valkoisella taustalla sanapilvi. Yksi esimerkki on taustavärin kanssa.

Missä teoskuvaa käytetään?

 • Kuvaa käytetään kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikorteissa.
 • Samaa kuvaa käytetään neliön / suorakulmion mallisena ja kuusikulmioksi leikattuna.
 • Kuvia käytetään sekä fyysisessä että digitaalisessa muodossa painokorteissa, korttien ympärille rakennetussa opetusmateriaalissa ja ohjeissa sekä työpajoissa käytettävissä
  dioissa. Lisäksi kuvia käytetään kaikenlaisissa aiheen sisältöön liittyvissä presentaatioissa, tiedotusmateriaalissa (paperiset esitteet, internet ja sosiaalinen media) sekä myöhemmin kehiteltävässä internetpohjaisessa applikaatiossa ja verkkosivulla sekä kaikessa tähän kontekstiin kuuluvissa materiaaleissa.
 • Korteilla ja materiaaleilla on rajaton yleisö.
 • Taikella on rajaton käyttöoikeus.
 • Kortit ja materiaali eivät ole kaupallisen toiminnan alaista. Kortit toimivat yleishyödyllisenä opetusmateriaalina ja dialogin käynnistämisen työkaluna.
 • Tilaajalla on oikeus ottaa korteista uusintapainoksia ilman uutta korvausta. Painosmäärät eivät vaikuta hintaan.

Maksetaan

Kertakorvauksena 1000 € / kuva.

Tekijänoikeudet

 • Tekijällä säilyvät oikeudet kuvaansa (näyttely, kotisivu ja myynti).
 • Taiteilijan nimi esiintyy dialogikorttien ohjeissa, ei itse kortissa.
 • Kuvaa ei saa käyttää vastaavanlaisissa konteksteissa tai graafisessa kuvituskäytössä.
 • Kolmas osapuoli (mahdollinen ostaja) ei saa käyttää kuvaa edellä mainituin tavoin.
 • Jos materiaalia tarvitsee päivittää, kysytään tätä ensisijaisesti taiteilijalta.

Jos olet kiinnostunut

 • Tarjoa joko 1–5 valmista teoskuvaa, joita mahdollisesti saisi käyttää tässä tarkoituksessa.
 • Emme tarvitse CV:tä.
 • Lähetä kuvat tai portfolion osoite ja selkeä ohje mitä kuvaa tai kuvia tarkoitat.

Valinta

Taike ja opetus- ja kulttuuriministeriön kokoama työryhmä valitsevat saamistaan kuvaehdotuksista kokonaisuuden kannalta sopivimmat. Otamme valinnan jälkeen yhteyttä taiteilijoihin. Teemme valittujen taiteilijoiden kanssa viralliset sopimukset.

Valittu kuva

Taiteilijan pitää toimittaa valittu kuva korkealaatuisessa ja painokelpoisessa muodossa. Kuvan resoluution täytyy olla 300 pikseliä tai enemmän.

Kuvien ja portfolioiden lähettäminen sekä lisätiedot

Lähetä materiaali 2.5.2022 mennessä osoitteeseen maikki.kantola@taike.fi. Ohjeessa mainitut materiaalit löytyvät Dropboxista tästä linkistä.

Viimeksi muokattu: 22.04.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku