Arctic Arts Summit

ma 3.6. - ke 5.6.2019

Rovaniemi

Arktisen taiteen huippukokous - Arctic Arts Summit 2019 Arktinen taide- ja kulttuuripolitiikan laboratorio

Rovaniemellä pidetään kesällä 2019 arktisen taiteen huippukokous. Sen taustalla on Arktisten alueiden nopea muutos. Huippukokous on järjestyksessään toinen: Ensimmäinen on järjestetty Harstadissa Norjassa vuonna 2017. Kokoukseen odotetaan noin 350 osallistujaa.

Kokoukseen osallistuu taiteilijoita ja muita taidealan toimijoita kaikista kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanskasta (Grönlanti ja Färsaaret), Venäjä ja Yhdysvallat (Alaska). Myös Japanista, Kiinasta ja Skotlannista kutsutaan runsaasti osallistujia.

Taiteilijoiden ja taide- ja kulttuurisektorin lisäksi kokoukseen kutsutaan elinkeinojen kehittämisestä vastaavia toimijoita, maakuntien hallinnon edustajia ja aluekehitysviranomaisia. Myös median edustajia, kuten toimittajia, kutsutaan maailmanlaajuisesti. 

Arktisen alueen muutokset luovat mahdollisuuksia

Ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset muutokset luovat haasteita alueen hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Muutokset ovat myös uusia mahdollisuuksia. Arktisella alueella tehdään sirkumpolaarista yhteistyötä kestävään kehitykseen tähtäävässä taide- ja kulttuuripolitiikan edistämisessä. 

Professori Timo Jokela avaa tapahtuman nimeä seuraavasti: "Arktinen laboratorio viittaa innovatiiviseen yhteistyöhön taide- ja kulttuurisektorin, luovien alojen, elinkeinoelämän ja aluekehitystyön välillä. Kestävää kehitystä tukevaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa kehitetään Arktisella alueella. Sen kokemuksista ja arvioinneista voidaan kuitenkin hyötyä maailmanlaajuisesti. Arktinen toimii kehittämistyön testikenttänä."

Kokouksessa pyritään tunnistamaan, kehittämään ja edistämään kestäviä ja vastuullisia toimintamuotoja, pitkäjänteistä suunnittelua, luovan alan infrastruktuuria ja koulutusyhteistyötä. Alkuperäiskansojen taide- ja kulttuuripolitiikka sekä monialainen tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arvioimiseksi sisältyvät olennaisina osina näihin teemoihin. Arktiset alueet näyttäytyvät usein lähinnä raaka-aineresurssina ja periferiana, joten kokouksen tavoitteena on myös tehdä Arktista aluetta ja sen taidetta ja kulttuuria maailmanlaajuisesti tunnetuksi.

Laaja taideohjelma

Kokoukseen liittyy tiiviisti laaja taideohjelma: kansainvälisiä näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä, joita lappilaiset taidealan instituutiot ja järjestöt tuottavat Arktisen alueen kansainvälisten partnereidensa kanssa. Päänäyttely tulee esille Rovaniemen taidemuseoon. Sen kuratoinnista ja tuottamisesta vastaavat taidemuseon kanssa Lapin taiteilijaseura ja norjalainen Pikene på Broen kuraattoritiimi.

Arktisen taiteen huippukokouksen vastuutahona toimii Lapin yliopisto. Valtakunnalliseen ohjausryhmään kuuluvat sen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Saamelaiskäräjät, Lapin liitto sekä University of Arctic.

Lisätietoja:

Timo Jokela, Lapin yliopisto, timo.jokela@ulapland.fi

Tomi Aho, Taiteen edistämiskeskuksen Rovaniemen toimipiste, tomi.aho@taike.fi

Pääjärjestäjä: Lapin yliopisto

Yhteistyökumppanit: Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamelaiskäräjät, Lapin liitto, University of Arctic, Rovaniemen kaupunki, Frame, Pohjoismainen kulttuuripiste, Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Arktisen alueen kartta - yksityiskohta tapahtuman visuaalisesta ilmeestä.
Seminaari