Experttjänster för kommuners kulturverksamhet

Experttjänsterna för kommuners kulturverksamhet hjälper kommuner i deras lagstadgade uppgifter för att främja kultur och konst.  

Tillsammans med dig säkerställer vi att det i din kommun finns tillräckliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete. Samtidigt främjar vi en jämlik och mångsidig tillgång till konst och kultur. 

Varför lönar det sig att satsa på konst och kultur?

Det lönar sig att satsa på konst och kultur därför att det på ett omfattande sätt gagnar kommuner, konstnärer och konstsammanslutningar samt kommuninvånare.

  • Ett levande konstfält skapar förutsättningar för konstnärers arbete samt för affärsverksamhet inom kultur och skapande branscher. Det främjar utvecklingen av lokal och regional livskraft. 
  • Jämlik tillgång till kulturtjänster ökar kommuninvånarnas välmående och lärande och stöttar exempelvis integrering.
  • Kulturmiljöer och -evenemang, olika konstorganisationer samt enskilda konstnärer bidrar till att skapa ortens anda. De lockar turister och invånare till kommunen.  

Hur genomförs tjänsterna?

Vi stöttar dig gärna och ger råd om hur ni exempelvis kan

  • stödja konstnärer
  • skapa lokala kompetenscenter
  • kartlägga finansiering
  • bygga upp nätverk 
  • tillämpa kunskapsledning 
  • skapa projekt för offentlig konst och kulturell välfärd.

Tjänstens detaljerade innehåll planeras fall för fall och i samarbete med dig. Vår rådgivning åt kommuner är avgiftsfri. 

Kontakta vårt expertteam inom kommuntjänster

Vi har bred sakkunskap i frågor som gäller kommuner och landskap:

Antti Huntus
Jag är sakkunnig inom utveckling av konstadministration. Jag är insatt i instrument och plattformar för finansiering. Mitt arbete omfattar expertuppdrag inom hållbar utveckling och immateriellt kulturarv. 

Kaisa Koskela
Jag är en erfaren utvecklare av kommuners kulturtjänster. Tväradministrativa nätverk och arbete med olika samarbetspartner är min specialitet. Jag har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom kommunorganisationer.  

Taina Laitinen
Jag är sakkunnig på finansieringskällor för konst och kultur samt kreativa branscher. Jag har erfarenhet av att utveckla näringsverksamhet inom kreativa branscher, projekt- och programarbete samt utveckling av tjänster på regionnivå.

Viimeksi muokattu: 14.10.2021