Taiteilija-apurahat

Hakuilmoitus

Hakuaika:

01.03.2021 - 31.03.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana. 
 
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä. 

Kenelle apuraha on tarkoitettu? 

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahakausi alkaa vuonna 2022. Myönnettävien apurahojen lukumäärät ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain puolivuotisesta viisivuotiseen. 
 
Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 
 
Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle. Tee taiteenalavalinta hakemusta täyttäessäsi. Jos haet taiteilija-apurahaa näyttämötaiteen valo- ja äänisuunnitteluun, valitse taiteenalaksi näyttämötaide. Monitaide tarkoittaa useita eri taiteenaloja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla yhdistävää toimintaa – ei vakiintuneita taidemuotoja kuten musiikkiteatteria. 

Taiteilijaprofessoriapurahat 

Erityisen ansioituneille taiteilijoille on jaettavana kymmenvuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös viisivuotisina. Niiden saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. 
 
Taiteilijaprofessoriapurahoja on jaettavana seuraavilla taiteenaloilla:  
 • audiovisuaaliset taiteet 2 apurahaa  
 • kirjallisuus 2 apurahaa 
 • muotoilu 2 apurahaa 
 • musiikki 3 apurahaa  
 • visuaaliset taiteet 3 apurahaa. 

Mihin tarkoitukseen apurahan voi saada? 

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen. 
 
Apurahaa ei myönnetä hakijalle, 
 • jolla on samana vuonna valtion tai muu työskentelyapuraha 
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. 

Minkä suuruinen apuraha on? 

 • Apuraha voidaan myöntää ½, 1, 3 tai 5 vuoden pituisena. Voit hakea samalla hakemuksella kaikkia pituuksia. Sinulle voidaan myöntää vain sen pituinen apuraha, jota olet hakenut. Työsuunnitelman tulee kattaa koko haettu apurahakausi.  
 • Haettavana on myös taiteilijaprofessoriapurahoja tietyille taiteenaloille, jotka on mainittu kohdassa Kenelle.  
 • Apurahakausi alkaa vuoden alusta. Puolivuotisen apurahakauden voi pyynnöstä aloittaa myös heinäkuussa 2022.  
 • Apurahan suuruus on 1980,85 e/kk. 
 • Apuraha maksetaan kuukausittain. 
 • Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.  
 • Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13 - 25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.    

Hakemusten arviointiperusteet 

Toimikunnat arvioivat kaikki hakemukset. Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa vaikuttavat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja taiteenalakohtaiset apurahakiintiöt. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.   
 
Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot 
 • Onko hakija ammattilainen? 
 • Onko hakijalla aikaisempaa näyttöä taiteellisesta toiminnasta? 
 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä? 

Työsuunnitelman laadukkuus 

 • Onko työsuunnitelman taiteellinen idea selkeä ja vahva? 
 • Onko työskentely pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa? 
 • Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä, uusia ideoita tai toimintatapoja? 
Apurahoista päättävät valtion taidetoimikunnat erityisasiantuntijan esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Mitä liitteisiin 

 • Taiteilijan ansioluettelo on pakollinen liite. 
 • Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. 
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. 
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. 
Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.

Erityisehdot 

 • Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään yhden vuoden pituinen. Apurahakauden aikana voi työskennellä sivutoimisessa palkatussa työssä enintään 10 tuntia viikossa. Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.  
 • Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä. 
 • Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Apuraha ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä. 
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta) 
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista. 
Päätöksiin sovelletaan lakia (734/1969) ja asetusta (845/1969) valtion taiteilija-apurahoista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001), hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen 

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 
 
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 
 

Päätös 

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.  
 
Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä. 

Lisätiedot 

p. 0295 330 700 
asiakaspalvelu@taike.fi 

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku