Historia

Taiteen keskustoimikunta muuttui Taiteen edistämiskeskukseksi vuoden 2013 alusta. Tämä edellytti lakimuutosta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli kenttää kuullen. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella maaliskuussa 2012. Uudistuksessa säilyi vertaisarviointi apurahapäätöksissä.

Lain käsittelyvaiheet eduskunnassa

Taideneuvosto nimesi valtion taidetoimikunnat 

19.04.2013

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto asetti kymmenen valtion taidetoimikuntaa ja yhden jaoston kaksivuotiselle (2013–2014) toimikaudelle.

Tiedote 25.4.2013

Taideneuvosto nimesi alueellisten taidetoimikuntien jäsenet

19.04.2013

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto nimesi jäsenet alueellisiin taidetoimikuntiin kaudelle 2013–2014.

Tiedote 23.4.2013

Valtion taidetoimikuntien ehdoskasasettelu käynnistyi

25.02.2013 

Taiteen edistämiskeskus pyysi jäsenehdokkaita valtion taidetoimikuntiin 18. maaliskuuta 2013 mennessä. Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä ja nimeää niiden jäsenet.

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi (pdf)

Ehdokasasettelun suositus, että toimikuntien jäsenet eivät itse hakisi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja toimikauden aikana, synnytti närää kentällä.

Taike pyysi asiantuntijalausunnot suosituksesta nousseisiin kysymyksiin professori Olli Mäenpäältä, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöystiltä, eduskunnan oikeusasiamieheltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kooste asiantuntijalausunnoista (pdf)

Alueellisten taidetoimikuntien ehdokasasettelu käynnissä

11.02.2013

Kolmentoista alueellisen taidetoimikunnan ehdokasasettelu käynnistyi. Jäsenehdokkaita pyydettiin 600 merkittävältä alueelliselta taholta. Taideneuvosto nimeää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet.

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi (pdf)

Tahot, joilta ehdotuksia pyydetään (pdf)

Johtaja vahvisti työjärjestyksen

3.1.2013

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja vahvisti viraston työjärjestyksen 3. tammikuuta 2013.

Ministeriö päätti edistämiskeskuksen aluetoimipisteistä

11.12.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteiden määrästä ja sijoituspaikoista 11. joulukuuta. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä,  missä hoidetaan myös Uudenmaan taidetoimikunnan asiat. Kahdeksan aluetoimipistettä sijaitsee Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Tämän lisäksi on sivutoimipisteet Hämeenlinnassa, Joensuussa, Mikkelissä ja Porissa.

Päätös aluetoimipisteistä (pdf)

Valtioneuvosto antoi asetuksen Taiteen edistämiskeskuksesta

05.12.2012

Valtioneuvoston 5. joulukuuta antamassa asetuksessa täsmennetään keskuksen tehtäviä sekä säädetään johtajan tehtävistä. Siinä määritellään myös alueellisten taidetoimikuntien toimialueet.

Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta

Ministeriö pyysi ehdokkaita taideneuvostoon

07.11.2012

Uuden lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Taiteen edistämiskeskukseen taideneuvoston, jossa on puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Ministeriö pyysi taiteen ja kulttuurin kannalta merkittäviä tahoja nimeämään jäsenehdokkaansa 27. marraskuuta mennessä. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Tahot, joilta pyydetään ehdokkaita taideneuvostoon (pdf)

Eduskunta hyväksyi lain - Taiteen edistämiskeskus aloittaa 1. tammikuuta 2013

07.11.2012

Eduskunta hyväksyi lain Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta keskiviikkona 7. marraskuuta. Tasavallan presidentin oli tarkoitus 30. marraskuuta vahvistaa eduskunnan hyväksymä laki, joka tulisi voimaan vuoden 2013 alusta. Uusi laki korvaa nykyisen taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain. Lähtökohtana on ollut uudistaa 1960-luvulta peräisin olevan taidetoimikuntalaitoksen toimintaa ja rakennetta vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin.

Lakiesitys hyväksyttiin eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä

25.10.2012

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä lain Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta torstaina 25. lokakuuta. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona, jolla on aluetoimipisteitä.

Lain sisältö hyväksyttiin sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/2012) mukaisena. Valiokunta korosti esitykseen tekemissään muutoksissa taiteen ensisijaisuutta Taiteen edistämiskeskuksen ja erityisesti taidetoimikuntalaitoksen tehtävissä. Taiteen edistämisen lisäksi Taiteen edistämiskeskukselle tulee kulttuurin edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Uudistuksessa säilytetään luottamuselimet sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Toimikunnat päättävät taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista. Lisäksi ne toimivat asiantuntijaeliminä keskuksen strategiatyössä. Toimikunnat nimeää taideneuvosto ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

Asia siirtyi seuraavaksi toiseen täysistuntokäsittelyyn tiistaina 6. marraskuuta.

 

Asetusluonnos lausuntokierrokselle

8.10.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli lakiluonnoksen lisäksi luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi Taiteen edistämiskeskuksesta. Ministeriö pyysi lausuntoja asetusluonnoksesta 5. marraskuuta mennessä. Valtioneuvoston oli tarkoitus hyväksyä asetus 5. joulukuuta.

Taiteen keskustoimikunnan lausunto asetusluonnoksesta (25.10.2012).

Sivistysvaliokunta kuuli asiantuntijoita

12.06.2012

Lakiesitys Taiteen edistämiskeskuksesta tuli eduskunnan sivistysvaliokunnnan käsittelyyn kesäkuussa. Valiokunta kuuli laajasti asiantuntijoita ja valmisteli asiasta mietinnön eduskunnan suuren salin käsittelyyn.

Hallitus antoi esityksen laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta

31.05.2012

Hallitus antoi 31. toukokuuta esityksen laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta. Perustettava Taiteen edistämiskeskus toimisi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona, jolla olisi aluetoimipisteitä.

Keskuksen yhteydessä olisi itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä. Niitä olisivat taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Keskus aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2013.

Ministeri Arhinmäki esitteli Taiteen edistämiskeskukseen liittyviä ehdotuksia 16. toukokuuta Säätytalolla

16.05.2012

Ministeri Arhinmäki esitteli asian etenemistä tiedotustilaisuudessa 16. toukokuuta Säätytalolla. Hallituksen oli tarkoitus antaa asiaa koskeva hallituksen esitys eduskunnalle kevään aikana. Lopullisesta hallituksen esityksestä ei vielä ollut tehty päätöstä.

Toimikunnat ottivat kantaa Taiteen edistämiskeskukseen

23.03.2012

Taiteen keskustoimikunnan toimielimet antoivat lausuntonsa Taiteen edistämiskeskuksesta.

Toimikuntien lausunnot lakiluonnoksesta

Viimeksi muokattu: 12.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku