Historia

Taiteen keskustoimikunta muuttui Taiteen edistämiskeskukseksi vuoden 2013 alusta. Tämä edellytti lakimuutosta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli kenttää kuullen. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella maaliskuussa 2012. Uudistuksessa säilyi vertaisarviointi apurahapäätöksissä.

Katso valmistelun vaiheet ministeriön verkkosivuilta.

Toimikunnat ottivat kantaa Taiteen edistämiskeskukseen. Katso lakiesityksestä annetut lausunnot.

Lain käsittelyvaiheet Eduskunnassa.

Taideneuvosto nimesi valtion taidetoimikunnat 

19.04.2013

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto asetti kymmenen valtion taidetoimikuntaa ja yhden jaoston kaksivuotiselle (2013 - 2014) toimikaudelle.

Tiedote 25.04.2013

Taideneuvosto nimesi alueellisten taidetoimikuntien jäsenet

19.04.2013

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto nimesi jäsenet alueellisiin taidetoimikuntiin kaudelle 2013 - 2014.

Tiedote 23.04.2014

Valtion taidetoimikuntien ehdoskasasettelu käynnissä

25.02.2013 

Taiteen edistämiskeskus pyytää jäsenehdokkaita valtion taidetoimikuntiin 18. maaliskuuta 2013 mennessä. Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä ja nimeää niiden jäsenet.

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi

Ehdokasasettelun suositus, että toimikuntien jäsenet eivät
itse hakisi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja toimikauden aikana, synnytti närää kentällä.

Taike pyysi asiantuntijalausunnot suosituksesta nousseisiin kysymyksiin professori Olli Mäenpäältä, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöystiltä, eduskunnan oikeusasiamieheltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Alueellisten taidetoimikuntien ehdokasasettelu käynnissä

11.02.2013

Kolmentoista alueellisen taidetoimikunnan ehdokasasettelu käynnistyi. Jäsenehdokkaita pyydetään 600 merkittävältä alueelliselta taholta. Taideneuvosto nimeää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet.

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi.

Tahot, joilta ehdotuksia pyydetään.

Johtaja vahvisti työjärjestyksen

3.1.2013

Taiteen edistämiskeskuksen johtaja vahvisti viraston työjärjestyksen 3. tammikuuta 2013.

Ministeriö päätti edistämiskeskuksen aluetoimipisteistä

11.12.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti Taiteen edistämiskeskuksen aluetoimipisteiden määrästä ja sijoituspaikoista 11. joulukuuta. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä,  missä hoidetaan myös Uudenmaan taidetoimikunnan asiat. Kahdeksan aluetoimipistettä sijaitsee Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Tämän lisäksi on sivutoimipisteet Hämeenlinnassa, Joensuussa, Mikkelissä ja Porissa.

Päätös aluetoimipisteistä

Valtioneuvosto antoi asetuksen Taiteen edistämiskeskuksesta

05.12.2012

Valtioneuvoston 5. joulukuuta antamassa asetuksessa täsmennetään keskuksen tehtäviä sekä säädetään johtajan tehtävistä. Siinä määritellään myös alueellisten taidetoimikuntien toimialueet.

Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta

Ministeriö pyytää ehdokkaita taideneuvostoon

07.11.2012

Uuden lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Taiteen edistämiskeskukseen taideneuvoston, jossa on puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Ministeriö on pyytänyt taiteen ja kulttuurin kannalta merkittäviä tahoja nimeämään jäsenehdokkaansa 27. marraskuuta mennessä. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Ministeriön kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi.

Tahot, joilta pyydetään ehdokkaita taideneuvostoon.

Eduskunta hyväksyi lain - Taiteen edistämiskeskus aloittaa 1. tammikuuta 2013

07.11.2012

Eduskunta hyväksyi lain Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta keskiviikkona 7. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus 30. marraskuuta vahvistaa eduskunnan hyväksymä laki, joka tulisi voimaan vuoden 2013 alusta. Uusi laki korvaa nykyisen taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain. Lähtökohtana on ollut uudistaa 1960-luvulta peräisin olevan taidetoimikuntalaitoksen toimintaa ja rakennetta vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin.

Lain käsittelyvaiheet Eduskunnassa

Lakiesitys hyväksyttiin eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä

25.10.2012

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä lain Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta torstaina 25. lokakuuta. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona, jolla on aluetoimipisteitä.

Lain sisältö hyväksyttiin sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/2012) mukaisena. Valiokunta korostaa esitykseen tekemissään muutoksissa taiteen ensisijaisuutta Taiteen edistämiskeskuksen ja erityisesti taidetoimikuntalaitoksen tehtävissä. Taiteen edistämisen lisäksi Taiteen edistämiskeskukselle tulee kulttuurin edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Uudistuksessa säilytetään luottamuselimet sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Toimikunnat päättävät taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista. Lisäksi ne toimivat asiantuntijaeliminä keskuksen strategiatyössä. Toimikunnat nimeää taideneuvosto ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

Asia siirtyy seuraavaksi toiseen täysistuntokäsittelyyn, joka on tiistaina 6. marraskuuta.

Lähde: Eduskunta

 

Asetusluonnos lausuntokierrokselle

8.10.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli lakiluonnoksen lisäksi luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi Taiteen
edistämiskeskuksesta
. Ministeriö on pyytänyt lausuntoja asetusluonnoksesta 5. marraskuuta mennessä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asetus 5. joulukuuta.

Taiteen keskustoimikunnan lausunto asetusluonnoksesta (25.10.2012).

Sivistysvaliokunta kuulee asiantuntijoita

12.06.2012

Lakiesitys Taiteen edistämiskeskuksesta tuli Eduskunnan sivistysvaliokunnnan käsittelyyn kesäkuussa. Valiokunta on kuullut laajasti asiantuntijoita ja valmistelee asiasta mietinnön Eduskunnan suuren salin käsittelyyn.

Käsittelyä voi seurata sivistysvaliokunnan sivuilta.

Sivistysvaliokunnan mietintö (16.10.2012)

Hallitus antoi esityksen laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta

31.05.2012

Hallitus antoi 31. toukokuuta esityksen laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta. Perustettava Taiteen edistämiskeskus toimisi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona, jolla olisi aluetoimipisteitä.

Keskuksen yhteydessä olisi itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä. Niitä olisivat taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Keskus aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2013.

Hallituksen esitys laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta (pdf, OKM:n sivuilla)

Ministeri Arhinmäki esitteli Taiteen edistämiskeskukseen liittyviä ehdotuksia 16. toukokuuta Säätytalolla

16.05.2012

Ministeri Arhinmäki esitteli asian etenemistä tiedotustilaisuudessa 16. toukokuuta Säätytalolla. Hallituksen on tarkoitus antaa asiaa koskeva hallituksen esitys eduskunnalle kevään aikana. Lopullisesta hallituksen esityksestä ei vielä ole tehty päätöstä.

Tallenne tiedotustilaisuudesta Säätytalolta.

Viimeksi muokattu: 25.01.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku