Henkilö

Jaakko Kemppainen

Tehtävänimike
Läänintaiteilija
Mies katsoo sivulle, kuvan takana on kuusi
Puhelinnumero

0295 330 877

Sähköpostiosoite

Toimin läänintaiteilijana kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa. Työssäni pyrin kehittämään pelien asemaa omana taiteenlajinaan, sekä nostamaan pelitaiteen mahdollisuuksia esille niin pelaajien, pelintekijöiden, muiden taiteilijoiden kuin erilaisten yhteistyötahojen piirissä. Olen painottanut työtäni poikkitaiteellisten avausten ja yhteisöllisen tekijyyden suuntiin.

Pyrin työssäni avaamaan uusia kanavia pelien taiteelliselle käytölle. Poikkitaiteelliset yhteistyöt eri alojen taiteilijoiden kanssa kehittävät taiteilijoiden ymmärrystä pelillisyyden mahdollisuuksista ja pelien tekemisestä. Kasvatan yleistä ymmärrystä peleistä omana taiteenlajinaan taidenäyttelyiden, seminaarien ja omien puheenvuorojen avulla. Järjestän erilaisia pelien tekemisen mahdollisuuksia erilaisille kohderyhmille, kuten ikäihmisille ja päiväkotien lapsille.