Henkilö

Saara Vesikansa

Tehtävänimike
Erityisasiantuntija
Henkilön kasvot.
Puhelinnumero

0295 330 840

Sähköpostiosoite

saara.vesikansa@taike.fi

Toimin erityisasiantuntijana kehittämistoiminnassamme. Koordinoin taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmaa, missä työskentelee läänintaiteilijoita ja taiteilija-asiantuntijoita. 

Työssäni luon yhteyksiä taidehallinnon, taiteilijakunnan ja eri viranomaisten ja päättäjien välille, jotta taiteilijoiden kysymykset ymmärrettäisiin nykyistä paremmin, esimerkkinä käynnissä oleva sosiaaliturvauudistus. 

Työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa alueelliset ja valtakunnalliset projektimme keskittyvät taiteilijoiden työskentelyn ja ansainnan turvaamiseen eri puolilla maata, esimerkiksi työtilakysymyksiin ja reiluihin palkkioihin. Pirkanmaalla vedän kulttuurifoorumia, jossa Taike, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto kutsuvat toimijoita yhteen luomaan taiteilijoille uusia ansainnan paikkoja alueen elinvoiman kasvattamisessa.