Information om konstnärspension

Centret för konstfrämjande fördelar extra konstnärspensioner. Pensionsmottagaren ska vara minst 60 år eller permanent arbetsoförmögen samt bo eller ha bott permanent i Finland.

Konstnärspension beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Konstnärspension kan dock inte beviljas sökande vars pensionsinkomster och andra fasta inkomster överstiger en viss inkomstgräns.

Pensionerna fördelas utgående från kollegial bedömning: medlemmarna i statens konstkommissioner utvärderar de sökandes konstnärliga verksamhet. Pensionsbesluten fattas av Centret för konstfrämjande.

Årligen fördelas ett belopp som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner. Ungefär var nionde sökande beviljas pension. Cirka en tredjedel av dem som får konstnärspension beviljas delpension och resten full pension. De senaste åren har de som beviljats konstnärspension varit i genomsnitt 65−66 år.

Keva utbetalar varje månad konstnärspension till drygt 1 000 konstnärer.

Inkomstgräns för konstnärspension

Det beviljade pensionsbeloppet påverkas av den sökandes pensions- och andra fasta inkomster.

Om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger 1 387,76 euro i månaden (2022) kan full pension beviljas. Om den sökandes inkomster är 1 419,41 e − 2 838,82 euro i månaden (2022) kan delpension beviljas. Sökande med inkomster som överstiger det högre beloppet kan inte beviljas konstnärspension.

Pensionsbeloppet per månad

Från och med 1.1.2022 uppgår den fulla konstnärspensionen till 1 419,41 euro i månaden. Delpensionen är hälften av detta, alltså 709,70 euro i månaden. Pensionen är skattepliktig inkomst.

Taike har fördelat konstnärspensionerna sedan 2016. Tidigare fattades pensionsbesluten av undervisnings- och kulturministeriet. Pensionerna grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner.

Tidigare beviljade konstnärspensioner kan ses på sidan Beviljade stipendier och bidrag.

Rätt till pension baserat på konstnärsstipendium beviljat före 2009

Om du har fått ett femårigt konstnärsstipendium som beviljats före 2009 har du rätt till pension. Pensionens ansöks från Keva. Se närmare information på Kevas webbplats.

Viimeksi muokattu: 24.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku