Information om konstnärsstipendiet

Statens konstkommissioner delar ut fem-, tre-, ett- och halvåriga konstnärsstipendier. Stipendiernas antal och längd varierar enligt konstart. Centret för konstfrämjande beslutar hur stipendierna fördelas mellan de olika konstarterna. Därtill delas det inom vissa konstarter ut högst 10-åriga konstnärsstipendier som är avsedda för synnerligen meriterade konstnärer (s.k. konstnärsprofessorsstipendier).

På årsbasis utbetalas konstnärsstipendier för sammantaget cirka 11 miljoner euro. Stipendiet beviljas årligen till ungefär var tionde sökande. Årligen arbetar drygt 600 konstnärer med konstnärsstipendiet.

Tidigare mottagare av konstnärsstipendier finns enligt konstart på sidan Beviljade stipendier.

Konstnärsstipendiet per månad

Från och med den 1.4.2019 är stipendiets belopp 1 733,37 euro i månaden. Stipendiet är skattefri inkomst. Centret för konstfrämjande bekräftar årligen stipendiets belopp.

Stipendiet innehåller försäkringsandelen enligt LFÖPL.

Konstnärsstipendiet per år

År 2019 utgör konstnärsstipendiet totalt 20 728,44 euro.

Stipendiemottagarens skyldighet att teckna försäkring

Stipendiets mottagare ska teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring åt sig själv. Försäkringen ska tecknas inom tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Pensionen gäller alla de stipendiemottagare som är bosatta i Finland vars stipendium är avsett för minst fyra månaders konstnärligt arbete i Finland. Även en del av stipendiearbete som utförs i utlandet ingår i försäkringen. En person över 68 år eller som är pensionerad på grund av ålderdom kan inte teckna en försäkring.

Ytterligare information om pensionsförsäkringen fås från LPA.

Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku