Johto

Johtaja Paula Tuovinen johtaa ja kehittää Taiken toimintaa. Hän vastaa siitä, että Taikelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja että Taiken luottamuselimillä – taideneuvostolla ja taidetoimikunnilla – on edellytykset hoitaa laissa säädetyt taiteen edistämisen tehtävät. Johtaja toimii myös taideneuvoston esittelijänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää johtajan. Toimikausi on viisi vuotta.

Johtoryhmä

Johtajan apuna toimii johtoryhmä. Se valmistee muun muassa viraston talous- ja toimintasuunnitelman, tulossopimuksen sekä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen. Johtoryhmään kuluvat johtajan lisäksi hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, taiteen tukemisen päällikkö ja viestintäpäällikkö.

Vastuualueet

Taikessa on

Viestintää johtaa viestintäpäällikkö, ja se toimii suoraan johtajan alaisuudessa.

Katso johtajan, johtoryhmän ja vastuualueiden tehtävät tarkemmin työjärjestyksestä (pdf, 160 kt) .

Viimeksi muokattu: 03.03.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku