Johto

Johtaja Paula Tuovinen johtaa ja kehittää Taiken toimintaa. Hän vastaa siitä, että Taikelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja että Taiken luottamuselimillä – taideneuvostolla ja taidetoimikunnilla – on edellytykset hoitaa laissa säädetyt taiteen edistämisen tehtävät. Johtaja toimii myös taideneuvoston esittelijänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää johtajan. Toimikausi on viisi vuotta.

Johtoryhmä

Johtajan apuna toimii johtoryhmä. Se valmistee muun muassa viraston talous- ja toimintasuunnitelman, tulossopimuksen sekä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen. Johtoryhmään kuuluvat johtajan lisäksi henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö, suunnittelupäällikkö, taiteen tukemisen päällikkö, talouspäällikkö ja viestintäpäällikkö.

Vastuualueet

Taikessa on

Viimeksi muokattu: 23.06.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku