Käsikirjat

Taiteen keskustoimikunnan käsikirjoja -sarjan julkaisut: 

n:o 7 
Sanasto: Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts. Toim. Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen. Taiteen keskustoimikunta & Valtioneuvoston kanslia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-02-3. ISSN 0788-1479 
 
n:o 6 
M. Louise SCOTT & Justine FREEMAN: EU, kulttuuri ja säädökset : käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1996. ISBN 951-692-379-8. 
 
n:o 5 
Lasten- ja nuortenkulttuurin hakemisto Toim. Auli Irjala ja Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. ISBN 951-692-310-0. 
 
n:o 4 
VISION - Kuvakulmia taidekasvatukseen - Konstuppforstan i Finland - Arts Education in Finland Photo: Paula Kukkonen, Pertti Nisonen. Text: Paula Tuomikoski, Sirpa Moitus. Kirjastopalvelu Oy - Biblioteksservice Ab - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1992. ISBN 951-692-286-4 
 
n:o 3 
Handbook of Cultural Affairs in Finland. Ed. Ritva Mitchell. Kirjastopalvelu Oy - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1991. ISBN 951-692-251-1. 
 
n:o 2 
Kulttuurihakemisto - Kulturkatalogen. Toim. Auli Irjala, Ritva Mitchell, Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1990. ISBN 951-692-238-4. 
 
n:o 1 
Suomalaiset musiikkilehdet - Finska musiktidskrifter. Toim. Timo Laitakari. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1989. ISBN 951-692-215-5. 
Viimeksi muokattu: 26.04.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku