Taiteen keskustoimikunnan käsikirjoja -sarja

n:o 7
Sanasto: Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts.

Toim. Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen.
Taiteen keskustoimikunta ja Valtioneuvoston kanslia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-02-3. ISSN 0788-1479. 

n:o 6
M. Louise Scott ja Justine Freeman
EU, kulttuuri ja säädökset: Käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista.
BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1996. ISBN 951-692-379-8. 

n:o 5
Lasten- ja nuortenkulttuurin hakemisto
Toim. Auli Irjala ja Eija Ristimäki.
Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. ISBN 951-692-310-0.

n:o 4
VISION – Kuvakulmia taidekasvatukseen – Konstuppforstan i Finland  Arts Education in Finland.
Kuvat: Paula Kukkonen, Pertti Nisonen. Teksti: Paula Tuomikoski, Sirpa Moitus.
Kirjastopalvelu Oy – Biblioteksservice Ab – Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1992. ISBN 951-692-286-4.

n:o 3
Handbook of Cultural Affairs in Finland
Ed. Ritva Mitchell.
Kirjastopalvelu Oy – Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1991. ISBN 951-692-251-1. 

n:o 2
Kulttuurihakemisto – Kulturkatalogen
Toim. Auli Irjala, Ritva Mitchell, Eija Ristimäki.
Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1990. ISBN 951-692-238-4. 

n:o 1
Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter
Toim. Timo Laitakari.
Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1989. ISBN 951-692-215-5. 

Viimeksi muokattu: 08.10.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku