Experttjänster inom offentlig konst

Centret för konstfrämjandes experttjänster inom offentlig konst stöder nya konstprojekt och utvecklingsprojekt inom offentlig konst. Våra partner är aktörer inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vårt mål är att

 • stödja uppstart av nya objekt i enlighet med enprocentsprincipen
 • förstärka den god kvaliteten i anskaffningar enligt enprocentsprincipen
 • stödja användningen av konst för att bygga en bra miljö
 • göra verksamhet enligt enprocentsprincipen systematisk och kontinuerlig i hela landet

Vi hjälper

 • kommuner och regionala ansvarsmuseer att skapa strategier och strukturer för offentlig konst
 • byggherrar att planera in konstanskaffningar som en del av byggandet
 • beställare, planerare och konstnärer att hitta nya samarbetspartner för konstprojekt i den byggda miljön
 • myndigheter att förstärka sin strategiska verksamhet för kombination av konst och den byggda miljön
 • spridning av god praxis (bl.a. avtalsprinciper, upphandlingsrutiner, anvisningar, modeller för programarbete)
 • nätverk inom den byggda miljön som sammanför olika branscher
 • förstärkning av kommunikation om och mediasynlighet för offentlig konst

Därtill beviljar vi bidrag till nya projekt och utvecklingsprojekt.

Expertteamet för offentlig konst

Vårt team har som mål att förstärka konstprojektens andel i utvecklingen av den byggda miljön och öka genomförandet av konstens enprocentsprincip.

Maija Kasvinen

Min specialitet är nya former, möjligheter och innovationer för offentlig konst. Jag är erfaren kurator för offentlig konst och har arbetet på konstmuseer och utställningshallar.

Mari Kemppinen
Jag känner strukturerna för att koppla konst till praktiska byggprojekt. Jag har omfattande erfarenhet av rutinerna för konstkoordinering inom byggbranschen och av branschöverskridande professionellt samarbete.

Mika Savela
Min bakgrund är inom arkitektur, stadsplanering och forskning. Jag arbetar tvärsektoriellt på gränssnittet mellan arkitektur, formgivning, konst, kultur och urbanism. Därtill är jag aktiv inom arkitekturpolitik.

Leevi Lehtinen
Mitt mål är att förstärka modeller för enprocentsprincipen särskilt i norra Finland. Jag är animationsregissör och mediekonstnär, men har under de senaste åren arbetat med konstexpert- och utvecklingsuppdrag parallellt med mitt konstnärliga värv.

Antti Huntus,  tjänstechef, specialsakkunnig

Viimeksi muokattu: 05.01.2022