Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille (neljäs hakukierros)

Tällä sivulla on julkaistu vanha, 15.4. päättynyt korona-apuraha ja -avustusilmoitus. Uuteen, nyt haettavissa olevaan korona-apurahailmoitukseen pääset tämän linkin kautta: korona-apurahailmoitus

Uuteen, nyt haettavissa olevaan korona-avustusilmoitukseen pääset tämän linkin kautta: korona-avustusilmoitus

 

Hakuilmoitus
Hakuaika:
29.03.2021 - 15.04.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen
täyttämistä.

Kenelle

Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville
toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta COVID-19 -pandemian vuoksi. Tukea
voivat hakea myös ne taiteen ja kulttuurin alan ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen
edistämiskeskuksen asiakkaita.

Voit hakea tukea joko yksityishenkilönä tai toiminimenä. Tukea eivät voi hakea muut yritykset, yhdistykset,
kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt. Apurahat ja avustukset ovat harkinnanvaraista tukea.

Tukea ei myönnetä hakijalle,

  • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu Taiken myöntämä vähintään neljän kuukauden

mittainen työskentelyapuraha

  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken taidetoimikunnista kootut asiantuntijapaneelit antavat arvion hakemuksista. Johtaja tekee päätökset
erityisasiantuntijan esittelystä.

Tuen suuruus

Tuen suuruus on yksityishenkilöille 4000 euroa. Toiminimelle myönnettävän tuen suuruus on 4000 tai 8000
euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos projekti työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä. Tuen käyttöaika
on ajanjaksolla 1.6. – 31.8.2021.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha yksityishenkilölle on tarkoitettu työskentelyedellytysten ja ammatinharjoittamisen lyhytaikaiseen
turvaamiseen hakijalle, joka on koronapandemian vuoksi menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta
ammattiaan. Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn. Hakija voi käyttää apurahaa esim.
taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja
toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön tms.
Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on verovapaa.
 
Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn apurahan
käyttöaikana ajanjaksolla 1.6.-31.8.2021. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on
sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan
saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Valtionavustus toiminimelle on tarkoitettu toiminimen toiminnasta aiheutuviin kuluihin hakijalle, joka on
estynyt harjoittamasta elinkeinoaan tai jonka toiminta on vaikeutunut koronapandemian takia. Hakija voi
käyttää avustusta esim. yksinyrittäjän taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon
ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon
markkinointi- ja kehitystyöhön tms. sekä muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Toiminimelle myönnettävä
avustus on verotettavaa tuloa.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja
kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. Arviointiperusteissa ei ole
painotuksia.
Arviointiperusteet
1. Hakijan aikaisempi toiminta taiteen tai kulttuurin alalla
- Onko hakija ammattilainen?
- Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt/työskentely?
2. Suunnitelma tuen käytöstä
- Millaiseen työskentelyyn/toimintaan tuki käytetään?
- Miten tuki auttaa selviytymään tilanteesta eteenpäin?

3. Koronapandemian vaikutukset ammatinharjoittamiseen

- Miten koronapandemia on vaikuttanut ammatinharjoittamiseen?
- Millaisia taloudellisia menetyksiä koronapandemiasta on aiheutunut?

Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet,
käytettävissä oleva määräraha, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertainen
kohtelu (ml. eri alagenret ja hakijoiden äidinkieli).
Erityisehdot

  • Tuen käyttöaikaa ei voi muuttaa.
  • Hakijan hakemuksessa mainitsema tuen käyttötarkoitus on julkinen tieto.
  • Tuen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä.

Tukea ei voida myöntää, jos

  • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
  • Hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä.
  • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta ja sekä
valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo valtionavustuksen
käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Mitä liitteisiin

Hakemuksiin ei lisätä liitteitä. Visuaalisten alojen hakijat voivat kuitenkin liittää hakemukseensa 1–5 teoskuvaa
yhtenä pdf-tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa
kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä.
Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa (haku aukeaa maanantaina 29.3.2021)

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. Toiminimet
käyttävät henkilökirjautumista.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun puoliväliin mennessä. Hakija saa sähköpostitse
viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata
sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.
Lisätiedot
p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Viimeksi muokattu: 16.06.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku