Koronatietoa ja -tukea taiteilijoille

Korona aiheuttaa huolta toimeentulosta ja monenlaisia kysymyksiä oman ammattiin liittyen. Tietoa koronan vaikutuksista taiteentekijöille ja kulttuurialan ammattilaisille löytyy monesta eri lähteestä.

Taike haluaa tukea taidetoimijoita ja on kerännyt tälle sivulle tukimuotoja, tapahtumia, taiteenalojen infoa ja viranomaisohjeistusta. Sivun rakenne:

  1. Tukea ja tapahtumia
  2. Taidekentän kokoamaa tietoa
  3. Viranomaisohjeita
  4. Muuta infoa

Tiedon oikeellisuudesta vastaa tiedon tuottaja. Päivitämme sivua jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan hyviä linkkejä.

Vinkkaa lisää: annika.dahlsten@taike.fi

 

1. Tukea ja tapahtumia 

Rahoitusmahdollisuuksia

Together alone - Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien poikkeustilaa dokumentoiva ohjelmahaku kansainvälisille projekteille. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille, joiden kevään kalenterit tyhjenivät koronaepidemian takia. Instituutit tilaavat valituilta taiteilijoilta tai ryhmiltä projektin, jotka toteutuvat 30.6.2020 mennessä. Yksittäisen projektin Together Alone -rahoitus on 1500–5000 € (sis. kulut). Hakuaika  4.5. https://instituutit.fi/together-alone-avoin-ohjelmahaku

Suomen Harrastajateatteriliitto avaa jäsenilleen haettavaksi harkinnanvaraista tukea kriisirahastosta taloudellisen ahdinkoon. Tukea haetaan jäsenintraan kirjautuneena 26.4.2020 mennessä. https://shtl.fi/avustukset/

Musiikin edistämissäätiö sr (MES) jakaa puolen miljoonan euron erityistyöskentelytuen koronaepidemian musiikin alalle aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi. Tuki jaetaan yksityishenkilöille tai yhtyeiden/työryhmien jäsenille. Erityishaku mahdollistaa noin 300 yhden kuukauden työskentelytukea (a’ 1 733 €). MES:n erityistyöskentelytuen haku päättyy 30.4.2020 klo 24.00. https://www.musiikinedistamissaatio.fi/artikkelit/erityistyoskentelytuki-yksityishenkiloille-tai-tyoryhmille 
HUOM! Erityistyöskentely- tuelle jatkoa - hakuaika 12.-19.6.2020 https://musiikinedistamissaatio.fi/artikkelit/muusikot-ja-musiikintekijat-erityistyoskentelytuelle-jatkoa-haku-12-19-6-2020

 

Otavan Kirjasäätiö myöntää nopeaa lisärahoitusta suomalaisen kirja-alan tukemiseksi. Haku 3.5. mennessä. https://otavankirjasaatio.fi/ajankohtaista/otavan-kirjasaatio-kaynnistaa-ylimaaraisen-apurahahaun/

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes on aikaistanut työskentelyapurahojen hakua.
http://www.jokes-saatio.fi/apuraha/tyhjeniko-kalenteri-onko-mielessa-luova-projekti-joka-kaipaa-rahoitusta/

Suomen kulttuurirahasto on päivittänyt tukiohjeensa. https://skr.fi/ajankohtaista/paivitykset-koronaviruksen-vaikutuksista-toimintaamme

Music Finland tukee covid19 -tilanteessa suomalaisen musiikin kansainvälisen näkyvyyden ja musiikkiviennin vahvistamista. Tuen vähimmäismäärä on 500 euroa ja enimmäismäärä 6000 euroa toimijaa kohden. Tuki on tarkoitettu jo aloitettuun artistin, tekijän tai tuotteen kansainväliseen vientihankkeeseen, jotta sen jatkuvuus voidaan turvata poikkeusoloissa ja toteuttaa esimerkiksi digitaalisin keinoin. Hakemukset käsitellään viikoittain joka perjantai, 3.4.–8.5.2020 välisellä ajalla. https://musicfinland.fi/fi/palvelut/tukihaku/music-finlandin-musiikkivientituki-poikkeusoloissa

Alfred Kordelinin säätiön Kulttuurin digiloikka –apuraha on tarkoitettu digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja niiden jakamiseen eri alustoilla sekä digitaalisuutta hyödyntäviin kokeiluihin ja/tai omien toimintatapojen kehittämiseen. Apuraha on tarkoitettu ammattimaisesti toimiville kulttuurintekijöille ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja työryhmät. Apurahan suuruus on 3000 euroa. Hakuaika: 20.-26.4.2020. https://kordelin.fi/apurahat/digiloikka

Business Finland tuo kehitysrahoitusta häiriötilanteessa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi

Perttu Häkkisen säätiö kerää varoja ja jakaa tulevaisuudessa koronatukea taiteilijoille. https://www.perttuhakkisensaatio.fi/tiedotteet/

Paikallisia 

Helsingin kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 € ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 €. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään kiireisinä.
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/kulttuurin-avustukset

Keravan kulttuuripalvelut jakaa ylimääräisinä pika-avustuksina 10 000 € edistämään uusia innovaatioita ja vaihtoehtoisten toteutustapojen etsintää elämystuotannossa. Avustukset myönnetään tuotantotukena ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille. Pika-avustusten haku alkaa heti ja se on toistaiseksi jatkuva. Hakemuksia käsitellään noin kahden viikon välein. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn 24.4.2020 mennessä tulleet hakemukset. https://kerava.fi/ajankohtaista/kulttuuripalvelut-jakaa-pika-avustuksia-ammattitaiteilijoille-%E2%80%93-my%C3%B6nnettyj%C3%A4-kohdeavustuksia-voi-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6hemmin

Turkulainen TOP-Säätiö kohdentaa erityisen apurahahaun Turun seudulla toimiville taiteen ammattilaisille, joiden työtilannetta ja tuloja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on äkillisesti ja vakavasti heikentänyt. Tuki myönnetään ensisijaisesti lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille. Apurahaa voivat hakea sekä yksityishenkilöt että työryhmät. Päätökset apurahoista tehdään toukokuun aikana. Hae taideapurahaa 30.4.2020 mennessä täältä: https://top-saatio.apurahat.net/

Tapahtumia ja vertaisryhmiä

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n jäsenille webinaari taide- ja kulttuurialan osaajille, henkisten voimavarojen vahvistamiseen 23.4. http://taku.fi/events/psyykkisten-voimavarojen-vahvistaminen-epavarmuuden-keskella/

Pragman maksuton virtuaalinen Tuottajaklinikka tanssin ja sirkuksen kentälle ainakin 30.4.2020 saakka. Tuottaja-klinikalla Pragma pyrkii vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti taiteilijoiden kysymyksiin ja auttamaan kaikessa missä apua tällä hetkellä kaikkein kipeimmin tarvitaan. https://pragmahelsinki.fi/2020/03/31/taiteilija-olemme-taalla-sinua-varten/

Poikkeuslinjalla –striimi. Pekka Sauri palaa poikkeuksellisena aikana linjoille. Osallistavaa puhetta ja vaikeiden kysymysten asiantuntijoita Helsingin yliopistosta joka keskiviikko klo 15-16. Seuraa livestriimiä tai katso tallenne: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele

Digitapahtumat –sivusto on verkossa järjestettyjen tapahtumien ilmoitustaulu. https://www.digitapahtumat.fi/

Visuaalisten taiteiden apurahojen muistutusryhmä Facebookissa. Avoimen ryhmän jäsenet muistuttavat toinen toisiaan tulossa tai käynnissä olevista kuvalliseen taiteeseen tavalla tai toisella liittyvistä apuraha-hauista. Myös taiteiden väliset haut, hakemiseen liittyvät vinkit, matka-apurahat ja residenssit.  https://www.facebook.com/groups/621553711221761

Yrittäjien ja taiteilijoiden koronatuki, avoin ryhmä Facebookissa. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja neuvontaa luovan alan ammattilaisille ja pienyrittäjille.
https://www.facebook.com/groups/1046957995683694/

Taiteilijoiden ja itsensätyöllistäjien koronatuki, avoin ryhmä Facebookissa. Infoa ja vinkkejä taiteilijoille ja erityisesti taide- ja kulttuurialan itsensätyöllistäjille. https://www.facebook.com/groups/2581048365338305

Taide- ja kulttuurialan koulutukset ja seminaarit, avoin ryhmä Facebookissa. Ryhmässä jaetaan taide- ja kulttuurialan täydennyskoulutuksia ja seminaareja. https://www.facebook.com/groups/758854747568650

 

2. Taidekentän kokoamaa tietoa

Lukukeskus järjestää kirjailijoiden virtuaalivierailuja. https://lukukeskus.fi/kirjailija-kaukaa-lahelle/

Muusikkojen liitto ja koronaviruksen mukanaan tuomat muutokset musiikkialan tapahtumiin ja työelämään. https://www.muusikkojenliitto.fi/koronavirusepidemia/

Ornamon neuvontapalvelu on jäsenten tukena koronakriisin keskellä. https://www.ornamo.fi/fi/artikkeli/ornamon-neuvontapalvelut-tukena-koronakriisin-keskella/

SAFA eli Suomen Arkkitehtiliitto on koonnut tietoa työntekijälle poikkeustilanteessa. https://www.safa.fi/uutiset/safa-tek-yhteisjasen-tietoa-tyontekijalle-poikkeustilanteessa/

Sanasto on koonnut ohjeita ja neuvoja kirjallisuuden tekijöille. https://www.sanasto.fi/kirjallisuuden-tekijoille-suunnatut-tukitoimet-ja-apurahat/ 

Suomen Kirjailijaliiton ohjeita kirjailijoille poikkeustilanteeseen. https://kirjailijaliitto.fi/ajankohtaista/ohjeita-kirjailijoille-poikkeustilanteeseen/

Suomen Journalistiliitto on koonnut tietopankin https://journalistiliitto.fi/fi/tietopankki-koronavirusepidemian-vaikutuksista-jasenillemme/

ja antaa neuvoja jäsenilleen https://journalistiliitto.fi/fi/ohjeita-freelancereille-koronaepidemian-varalta-miten-haen-sairauspaivarahaa-mita-jos-keikka-peruuntuu/

myös lomautusten varalta https://journalistiliitto.fi/fi/lomautetaanko-sinut-toimi-nain/

Suomen Taiteilijaseura antaa ohjeita kuvataiteilijoille muuttuneisiin työskentelyolosuhteisiin. https://artists.fi/ajankohtaista/ohjeita-kuvataiteilijoille-koronaviruksen-vaikutuksista/

Tanssin tiedotuskeskus on koonnut hyödyllisiä neuvoja koronan koettelemalle tanssin kentälle. https://www.danceinfo.fi/artikkelit/ala-jaa-yksin-listasimme-hyodyllisia-linkkeja-tanssin-kentalla-toimiville/

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Temen ohjeita koronaviruksen vaikutuksista työelämään https://www.teme.fi/fi/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan/ ja  työttömyyden varalle https://www.teme.fi/fi/neuvonta/tyottomyys/.

Teosto antaa neuvoja striimauksiin ja musiikin käyttöön koronatilanteen aikana. https://www.teosto.fi/teosto/uutiset/striimaus-ja-musiikin-kaytto-koronatilanteen-aikana

3. Viranomaisohjeita

Verohallinnon koronasivusto kokoaa päivittyvää ohjeistusta koronatilanteen vaikutuksista veroasioiden hoitamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa mm. yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi.

TE-palvelut ohjeistaa käyttämään sähköisiä asiointipalveluita. https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/usein_kysyttya_koronaviruksen_vaikutuksista/index.html

Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia toimeentulotuen käsittelystä koronaepidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan. https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+toimeentulotuki+ja+korona+FI/

Kela on koonnut tietoa siitä, miten koronavirustilanne vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin. Hakemusten käsittely voi ruuhkautua epidemian aikana. https://www.kela.fi/korona

Poliisin näkökulma rahankeräyslakin ja joukkorahoitukseen. https://blogi.poliisi.fi/miten-tukea-artistin-ahdinkoa/

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tarjoavat apua yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin.

Kunnilta toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku avautuu mahdollisimman pian. Lisätietoja: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu

Yksinyrittäjien kannattaa olla yhteydessä omaan kuntaansa. Me löysimme nämä kunnalliset neuvonnat, lisää saa vinkata!

4. Muuta infoa 

Suomen Yrittäjät tarjoaa alueellisia neuvontapalveluita yrittäjälle koronakriisin aikana.  https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-ja-neuvonta/alueellinen-neuvonta-622050

Opettajien työttömyyskassan neuvoja opettajien työpaikan sulkemiseen, työttömyyteen ja lomautukseen.
https://www.opetk.fi/tietoa_kassasta/tietoa_kassasta/ajankohtaista/artikkelit/jos_koronavirus_vaikuttaa_tyontekoosi_tai_sairastut_tyottomyysetuutta_saadessasi.5999.news

Työttömyyskassat ja jäsenyys antavat koronaneuvoja ja ohjeita. https://www.tyj.fi/usein-kysyttya-lomautuksista-ja-koronasta/

Frame Contemporary Art Finland teetti kyselyn taideorganisaatioille koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteen kenttään. Vastauksista käy ilmi, että koronavirus horjuttaa kuvataiteen kenttää. Tukirahoitus ja helpotukset vuokrakuluihin auttaisivat kriisin yli. https://frame-finland.fi/2020/03/26/koronavirus-horjuttaa-kuvataiteen-kenttaa-tukirahoitus-ja-helpotukset-vuokrakuluihin-auttaisivat-kriisin-yli/

Mesenaatin Korona Aid –kampanja kannustaa tukemaan taiteen ja kulttuurin tekijöitä hankkimalla taidetta suoraan heiltä. https://mesenaatti.me/pro/korona-aid

Kevytyrittäjä keikka-apulaiseksi -palvelu tarjoaa töitä kevytyrittäjille ja pienyrittäjille, joilta epidemia ja sen vaativat toimenpiteet ovat vieneet työt. https://korona-apu.fi/

Creven maksuton verkkoneuvontasarja koronatuista ja kriisitilanteen hallinnasta luovien alojen yrittäjille ja taiteilijoille 20.3. – 29.5https://www.creve.fi/neuvonta/ryhmaneuvonta/

Ilmainen osaamisen markkinointikoulutus helsinkiläisille taide- ja kulttuurialan työttömille 12.5.
https://www.facebook.com/events/236894430789830/

Media 

Työn ohessa opiskeleva saa jatkaa opintojaan lomautuksesta huolimatta. (Ylen uutinen 25.3.)  https://yle.fi/uutiset/3-11274048

Alavuden ja Töysän yrittäjille vertaistukipuhelin. (Ylen uutinen 3.4.) https://yle.fi/uutiset/3-11289175

Viimeksi muokattu: 21.04.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku
Tilaa Taiken tiedotteet Viimeksi muokattu: 04.02.2021