Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden asemaa ja arvostusta
  • tukea lasten- ja nuortenkulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta ja kiinnittää huomiota maantieteellisiin ja sosio-ekonomisiin tekijöihin taiteen saavutettavuudessa
  • nostaa esille lapsille tehtävän taiteen vaatimaa laatua.

Taiteen edistämiskeskuksen lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma toteuttaa omalta osaltaan nykyisen hallitusohjelman lastenkulttuurin edistämisen kärkihanketta. 

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee seitsemän läänintaiteilijaa, jotka toteuttavat lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyviä projekteja eri puolilla Suomessa yhteistyössä keskeisten alan toimijoiden kanssa.

Kehittämisohjelman asiantuntijat tarjoavat taiteilijoille neuvontaa, ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn. Tavoitteena on myös hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen. Taiteilijoille pyritään avaamaan projektien kautta työtilaisuuksia ja auttamaan verkottumisessa yli toimialarajojen.

Lasten- ja nuortenkulttuurin projekteissa toimintaa suunnataan muun muassa haja-asutusalueille, joissa paikallinen kulttuuri- ja taidetarjonta on niukkaa. Toteutuksissa kokeillaan ja hyödynnetään myös uusmedian ja etäyhteyden mahdollistamia uudenlaisia työtapoja. Osallisuuden periaate läpäisee monia projekteja: lapset ja nuoret halutaan ottaa mukaan prosessiin ideoinnista ja suunnittelusta alkaen.

Toteutettavilla projekteilla tavoitellaan aina pitkän tähtäimen tuloksena esimerkiksi toimintatapojen muutosta, jossa yhteistyökumppanien sitouttamisen ja tuen avulla taide- ja kulttuuritoimintaa juurrutetaan ja kehitetään paikallisesti, alueiden välisesti ja valtakunnallisesti.

Kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Mikael Karikoski.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2016–2020.

Viimeksi muokattu: 02.01.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Lastenkulttuuripoliittiset linjaukset

Lastenkulttuuri osana Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

Kärkihanketta edelsi ministeriön Ehdotus lastenkulttuurin poliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018

Viimeksi muokattu: 26.04.2017

Lastenteatterin manifesti

Lastenteatterin manifesti

Viimeksi muokattu: 08.12.2017