Tiedote

Taideneuvosto: Taiteelle ja kulttuurille prosentti valtion kokonaismenoista

Taideneuvosto esittää uusissa hallitusohjelmatavoitteissaan, että taiteen ja kulttuurin osuus nostetaan vuoteen 2027 mennessä yhteen prosenttiin valtion kokonaismenoista. Tämä tarkoittaa 122,2 miljoonan euron lisäystä seuraavan hallituskauden aikana.

Pandemia-aika on jättänyt syvät jäljet taiteen ja kulttuurin kenttään. Toimijoita ja tapahtumia on kaatunut ja työmahdollisuudet ovat vähentyneet. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen kytkös nopeasti laskeneisiin Veikkaus-voittorahoihin on sekin luonut epävarmuutta ja huolta tulevasta. Monista myönteisistä puolistaan huolimatta digitalisaatio muuttaa nopeasti luovien alojen ansaintamalleja, mikä aiheuttaa myös haasteita taiteilijoiden toimeentulolle ja vaatii lainsäädännöllistä valppautta.

Taideneuvosto muistuttaa, että tässä vaikeassa tilanteessa suomalainen kulttuurikenttä ei kestä pienimpiäkään leikkauksia. Päinvastoin tarvitaan huomattavaa tukea vaurioiden korjaamiseen ja jälleenrakennustyöhön. Tähän tarkoitukseen taideneuvosto esittää hallitusohjelmatavoitteissaan 122,2 miljoonan euron lisäystä taiteen ja kulttuurin rahoitukseen.

Taiteen ja kulttuurin perusrahoituksen turvaamisen lisäksi Taideneuvoston tavoitteina hallituskaudelle 2023–2027 on taiteilijaeläkkeiden määrän nosto, taiteilijoiden sosiaaliturvan parantaminen, vastavalmistuneiden taiteilijoiden starttirahamallin kokeileminen, kansainvälistymisen tukeminen sekä Taiteen edistämiskeskuksen uudistaminen ja sen roolin vahvistaminen.

 

Taideneuvosto

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Lisätiedot

Paula Tuovinen
Taiken johtaja, taideneuvoston esittelijä
p. 0295 330 703, paula.tuovinen@taike.fi