Luovaa taloutta luovasti ...

23.08.2013

Portugalilaisen Guimaraesin kulttuuripääkaupunkivuoden 2012 tilinpäätös:

  • Guimaraesissa 3,8 % työttömyys vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä
  • Portugalissa 17,7 % työttömyys vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Johtopäätös: kun taiteeseen ja kulttuuriin panostetaan, työttömyyden todennäköisyys pienenee merkittävästi ihmisten keskuudessa.

Suoraviivaista ehkä. Mutta näinhän tilastoja tulkitaan lähes aina, kun kyse on taloudesta tai kun talouden paikalliseen tai globaaliin toimintaan tehtyjä julkisia panoksia etukäteen perustellaan ja toisaalta jälkikäteen arvioidaan.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on luovaa taloutta kukkeimmillaan – ainakin ajatuksena. Se työllistää luovia ihmisiä (mukaan lukien taiteilijat), antaa piristysruisketta elinkeinoelämään, tuottaa jotakin juuri tuohon hetkeen ja sen tarpeisiin, ja ideaalisimmillaan jalkauttaa hyviä tapoja toimia ja tehdä asioita täysin uusin ja jopa paremmin.

Suomessa "luova talous" (Creative Economy) ei ole enää terminä – ja kenties ei Suomessa sille annettuna sisältönäkään – niin suosittu kuin joitakin vuosia sitten.  Luova taloushan tuntui taannoin olevan vastaus lähes kaikkeen.

Luova talous on vahvasti esillä nyt toteutettavassa hallitusohjelmassa. Luova talous on mitä todennäköisimmin myös kirjattu nimellä tai toisella tuleviinkin hallitusohjelmiin. Ainakin sitä ennakoivasti luovaa taloutta koskeva hallituksen periaatepäätös on parhaillaan loppusuoralla.

Periaatepäätökseen ja luovan talouden sisällön haltuunottoon liittyen Taike järjestää julkisen (lue: Taiken nettisivuilla nähtävän) pyöreän pöydän keskustelun "Luova talous 2.0 kohtaa Taikessa" tulevana syksynä. Kutsumme fyysisesti pöydän äärelle eri ministeriöiden edustajia sekä talouden, työllisyyden ja luovuuden merkittäviä vaikuttajia.

Toivomme, että kutsumme osallistua kuullaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä (koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja taidenäkökulmasta), sosiaali- ja terveysministeriössä (sosiaaliturva-, terveys-, (työ)hyvinvointi- ja syrjäytymättömyysnäkökulmasta), työllisyys- ja elinkeinoministeriössä (työllisyys-, yrittäjyys-, kansainvälisyys-, innovaatio- ja nuorisotakuunäkökulmasta), valtiovarainministeriössä (julkisen rahoituksen näkökulmasta), Tekesissä ja Sitrassa (uuden ajattelun ja uusien toimintatapojen näkökulmasta), Kuntaliitossa (perusoikeus- ja kuntatalousnäkökulmasta) sekä työmarkkinajärjestöissä.

Se, mitä luovalle taloudelle tulevaisuudelle tapahtuu, ei nimittäin ole irrallaan siitä, mitä Taiteen edistämiskeskuksen kahdelle ydintehtävälle eli taiteilijoiden aseman ja toimintamahdollisuuksien sekä kansalaisten kulttuuristen perusoikeuksien edistämiselle käy ja miten niitä arvotetaan tulevaisuudessa.

Kun pyöreän pöytämme aikataulu ja osallistujat varmistuvat, tiedotamme asiasta nettisivuillamme tarkemmin.

Minna Sirnö
johtaja

P.S. Jos ja kun löytyy hyviä, käytettäviä ja sisällöltään yleistä hyväksyntää myös taiteilijoiden keskuudessa nauttivia synonyymejä "luovalle taloudelle", "soveltavalle taiteelle" ja vaikkapa "taiteen tuotteistamiselle", otamme ne mielellämme käyttöön täällä Taikessa.

Viimeksi muokattu: 15.09.2016