Muutosten vuosi

Aloitin tammikuun alussa vuoden pätkätyön taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajana. Opetus- ja kulttuuriministeriössä pitkään työn alla ollut muutos valtion taiteenedistämisjärjestelmän uudistamiseksi on tarkoitus viedä eduskunnan päätettäväksi tämän vuoden aikana. Tähän uudistustyöhön osallistuminen on innostava mahdollisuus, vaikka aikataulu onkin tiukka ja tavoitteet korkealla.

Taiteen edistämisen näkökulmasta tarjolla on mahdollisuus päivittää 1960-luvulta lähtien rakentunut systeemi tukemaan tämän päivän ja tulevaisuuden taiteen edistämistä. Suomalaiset taiteilijat ovat hyvin koulutettuja, kansainvälisiä ja liikkuvat entistä enemmän eri ilmaisukeinojen välillä. Taiteilijakunta on kasvanut myös määrällisesti niin nopeasti, että tukisummat eivät ole kaikilta osin pysyneet kasvuvauhdissa mukana. Toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että koko rakenne on parempi uudistaa kuin yrittää paikkailla aivan erilaisessa kontekstissa syntynyttä järjestelmää.

Taiteen perusolemukseen kuuluu muutos, uusien kysymyksien esittäminen ja vanhan kyseenalaistaminen. Siksi taiteen tukijärjestelmä ei saa kahlehtia taiteen jatkuvaa kehitystä, se ei saa jäykistää taiteen paradigmoja tämän päivän tilanteen perusteella. Valtion tehtävänä on tukea taiteellista työtä, joka rinnastuu tieteen perustutkimukseen. Taiteellisessa työssä itse prosessi on usein yhtä arvokas kuin lopputulos, jonka kestävä arvioiminen onnistuu vasta ajallisen etäisyyden päästä.

Taiteen kentällä on lukuisia toimijoita, joiden keskinäistä yhteistyötä ja kumppanuuksia pitää tukea – uusista kytköksistä syntyy hedelmällisiä kohtaamisia, kasvualusta taiteen uusille ilmiöille. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien rinnalle on kasvanut tiheä ammattimaisten taidelaitoksien, vapaiden ryhmien, taideoppilaitoksien, taide- ja kulttuuriyhdistysten, taiteilijajärjestöjen ja kuntien kulttuuripalveluiden verkosto. Oma visioni taiteen tukijärjestelmästä rakentuukin koko taidekentän kattavan verkoston varaan. Jotta taidetta voidaan tukea ja edistää, on siitä oltava ajantasainen kokonaiskuva ja kaikkien toimijoiden on oltava tietoisia toisistaan.

Valtion ja kuntien kesken on oltava selvyys tehtävienjaosta, julkisella sektorin voimavaroja ei ole varaa hukata päällekkäisiin rakenteisiin. Mielestäni valtion tehtävänä on tukea taiteen ammattilaisten työskentelyä, kuntien tehtävänä on huolehtia kuntalaisille tarjolla olevista kulttuuripalveluista. Taide tarvitsee tekijät ja kokijat.

Piia Rantala

Viimeksi muokattu: 15.09.2016