Tietoa korona-apurahojen jakamisen taustoista | Uutinen

Muusikkojen liiton 4. toukokuuta julkaisema kannanotto on herättänyt runsaasti keskustelua. Kannanotosta ja useista sen kommenteista välittyy pettymys ja turhautuminen koronapandemian taide- ja kulttuurialoille aiheuttaman taloudellisen ja sosiaalisen kriisin hoitamiseen. Kritiikki on osin aiheellista, mutta monilta osin se perustuu puutteelliseen informaatioon tai suoranaisiin väärinkäsityksiin, joita on syytä oikaista.

Kannanotossa arvostellaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa korona-avustusten jakamisessa ja esitetään Muusikkojen liiton käytössä olevan mobiilisovelluksen käyttöön ottamisen nopeuttavan tukipäätösten tekemistä ja ratkaisevan muitakin ongelmia.

On selvää, että taide- ja kulttuurisektori on kantanut kohtuuttoman raskaan osan pandemian vaatimien rajoitustoimien seurauksista. Väsymyksen ja kiukun takana on todellinen hätä. Kulttuurialan moninaisuutta ja erityisluonnetta ei ole valtionhallinnossa tunnettu riittävän hyvin, minkä vuoksi yrityssektorin koronatuet tai edes sosiaaliturvajärjestelmä eivät ole pystyneet vastaamaan avun tarpeeseen kunnolla. Tämä on syytä pitää mielessä muun muassa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista pohdittaessa.

Välittömään avun tarpeeseen vastaamiseen tällaiset laajat uudistukset ovat kuitenkin liian hitaita. OKM ei ole myöskään lähtenyt kehittämään erillisiä lakeja taiteen ja kulttuurin koronainstrumentteja varten oletettavasti lainvalmistelun hitauden takia. Niinpä korona-avustuksia on päätetty jakaa olemassa olevien, toisenlaisiin tarpeisiin kehitettyjen kanavien kautta. Tukea ovat jakaneet OKM, kunnat, Elyt, Valtiokonttori ja Business Finland. Taike on jakanut vain pienen osan alalle suunnatusta tuesta keskittyen kentän yksilöihin ja yksityisiin elinkeinonharjoittajiin.

Vuonna 2020 Taike jakoi kolmella eri kierroksella korona-apurahoja 17,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Taike käsitteli viime vuonna noin 12 000 korona-apurahahakemusta. Byrokratiaa on pyritty vähentämään tasasummia jakamalla sekä siten, että hakemuksiin ei tarvitse liittää raskasta dokumentaatiota vaan hakijan oma kuvaus ammattilaisuudesta, työskentelystä ja pandemiamenetyksistä riittää.

Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että julkista rahaa jakavana valtionapuviranomaisena Taiken pitää noudattaa hyvää hallintotapaa, hakijoiden tietoturvan tulee olla aukoton ja menettelytapojen pitää vastata valtionavustuslakia, hallintolakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.  Yksityisten yhdistysten tai säätiöiden toimintatavat eivät ole siirrettävissä niitä tarkemmin säädellyn valtion viraston käyttöön. Tämä koskee myös Muusikkojen liiton mainitsemaa mobiilisovellusta.

On totta, että Taiken nykyinen valtionavustusjärjestelmä ei ole joustava eikä nykyaikainen. Taike ei ole valinnut käytössään olevia it-järjestelmiä eikä voi päättää niiden vaihtamisesta. Valtion uusi järjestelmä on kehitteillä ja luvassa vasta vuonna 2023.  

Taikessa kentän hätä tiedostetaan ja me teemme parhaamme. Juuri nyt arvioinnissa ovat neljännen kierroksen hakemukset. Jaettavana on noin 15 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksessä viidennellä kierroksella jaettaisiin 64,8 miljoonaa euroa yksilöille ja yksinyrittäjille. Tämä raha tulisi hakuun näillä näkymin kesäkuun puolivälin jälkeen.

Taiteellista työtä tulee arvostaa työnä. Alan rakenteita tulee uudistaa. Selvää on kuitenkin jo nyt, että sosiaaliturvan uudistaminen jälkiteollisen aikakauden tarpeita vastaavaksi on välttämätöntä. Tämä palvelee taide- ja kulttuurisektoria, mutta lopulta myös sitä huomattavasti laajempaa osaa yhteiskunnasta.

Paula Tuovinen, Taiken johtaja

Muusikkojen liiton kannanotto: Tuen jakaminen nopeasti ja oikein kohdennetusti on mahdollista 

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku