Vi möjliggör

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 40 miljoner euro årligen.

Taike erhåller årligen 14 000 ansökningar som det fattar beslut om. Besluten grundar sig på expertorganens kollegiala bedömning. I beslutsfattningen deltar sammantaget 200 kollegiala bedömare.

Det tjänstgör 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer med tjänsteförhållanden för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet.

Taike också erbjuder experttjänster inom offentlig konst.

Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taike resultatstyrs av undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter verksamheten av Centralkommissionen för konst som grundades 1968.

Läs mer i vår broschyr (pdf, 270 kt) och titta på video Vi möjliggör.

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Taike - Vi möjliggör

Viimeksi muokattu: 09.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku