Organisation

Taike är ett expertämbetsverk som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Årligen delar det ut ca 40 miljoner euro som stipendier och bidrag.

I samband med Taike finns 24 expertorgan. Kommissionerna och nämnderna tar beslut om stipendier och pris samt ger expertutlåtande. Kommissionerna utses av konstrådet.

Det tjänstgör cirka 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer med tjänsteförhållanden för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet.

Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taike är resultatstyrd av undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter verksamheten av Centralkommissionen för konst som grundades 1968.

Taikes organisationsschema 2019–20

Taikes organisationsschema

Taikes förtroendeorgan

Organisationsschema (pdf, 518 kt)

Taikes förtroendeorgan 2019–20 (png, 126 kt)

Viimeksi muokattu: 02.10.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku