Panelen för kulturtidskrifter

Panelen för kulturtidskrifter är Centrets för konstfrämjande sakkunnigorgan som bedömer bidragsansökningarna från kulturtidskrifter. Taike stöder årligen kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.

Taike utser panelens medlemmar för två år i taget.

Panelen för kulturtidskrifter 1.9.2019–31.8.2021

Ordförande

Tapani Ruokanen, huvudredaktör (em.)

Medlemmar

Elina Grundström, redaktör
Johanna Korhonen, redaktör
Riikka Suominen, huvudredaktör
Philip Teir, författare, redaktör

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Viimeksi muokattu: 02.09.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku