Projektit


Pelitaiteen edistäminen

Projektin tavoitteena on nostaa esiin pelien monimuotoisuutta, sekä taiteellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia. Lisäksi pyritään rakentam...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 04.02.2019 - 31.12.2023


Taiteilija kehittäjänä

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelman keskiössä on uuden taiteilija-asiantuntijuuden tunnistaminen ja sen välittäminen...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Taiteilijat yhteiskunnan kehittämisessä

Projekti tuo taiteilijoiden luovuutta ja osaamista mukaan julkisen sektorin kehittämiseen ja haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkais...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.11.2018 - 31.12.2022


Välittävät rakenteet

Projekti edistää vapaan kentän taiteilijoiden toimintaa ympäri Suomen. Projektissa keskitytään erityisesti tilojen, tuotantorakenteiden ja v...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Korutaiteen edistäminen

Korutaiteen edistämisessä keskeistä on korualan verkostojen kokoaminen, osallisuuden lisääminen ja näkyvyyden nostaminen. Samalla kartoiteta...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Rajatalo – määrittelemätön jakso ympäristötaidetta

Rajatalo -projekti keskittyy ympäristötaiteen kehittämiseen ja ympäristötaiteen näkyvyyden parantamiseen Keski-Suomen alueella sekä luo tote...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Sarjakuvataiteen saavutettavuus

Lukuisten lyhytkestoisempien projektien kokonaisuus, jossa erilaiset vaihtuvat näyttelyt, pop up -galleriat, julkiset taideteokset, tapahtum...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Tampereen sarjakuvakeskus

Rakennetaan ja pilotoidaan toimintamalli sarjakuvakeskuksen perustamiseksi Tampereelle. Keskuksen keskeinen idea on koota yhteen alan toimij...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


100 minuuttia taidetta

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa....

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Call Out Uusimaa

Projekti edistää nuorille suunnattua katutanssitoimintaa Uudenmaan alueella. Tavoitteena on innostaa nuoria uuden harrastuksen pariin, edist...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Call out Suomi 2019

Call Out Suomi 2019 -projektissa järjesteään hiphop-työpajoja, jossa ohjataan nuoria omaehtoiseen katutanssin, graffitin, rap-musiikin ja DJ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Eri taiteen alojen ammattilaisilla on tärkeä rooli taiteen saavutettavuuden parantamisessa.  Taidetoiminta taideinstituutioiden ulkopuo...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Kaduilla, saleissa ja näyttämöillä: Näyttämö tähän

Näyttämö tähän - projekti rakentuu useasta osaprojekteista, joiden tavoite on luoda eri tiloja ja tilaisuuksia taiteen tekemiselle katutanss...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Kasvua kulttuurista

Kasvua kulttuurista on valtakunnallinen tapaamisten kokonaisuus, jolla tavoitellaan maakuntiin uudenlaisia yhteistyömuotoja luovien alo...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Korut osallisuuden lisääjinä

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus kartoittaa museoiden ja sote-sektorin välistä yhteistyötä. Näiden erilaisten toimijoiden yhteistyön nykytila...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuuria uusissa ympäristöissä

Projektin tavoitteena on edistää lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuutta ja näkyvyyttä Suomessa. Projektissa etsitään uudenlaisia toimintay...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Mindspray

Aleksi Salmelan vetämissä Mindpsray -sanataide- ja viestintätyöpajoissa nuoret maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä innostavalla tavalla ja...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Residenssitoiminta sosiaali- ja terveyssektorilla

Taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveyssektorilla (hyvinvointiresidenssi) on toimintamalli, jota on kokeiltu Suomessa useissa hankkeissa t...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 31.12.2019


Taide sairaalassa

Prosenttiperiaatteen laajentamisen näkökulmaa käytetään tulevassa Jyväskylän Sairaala Novassa. Sen lisäksi, että taide ja muotoiluajattelu o...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2019


Youth Street Art

Youth Street Art–projektikokonaisuus edistää graffiti- ja katutaidetta Uudellamaalla.  Projektikokonaisuus sisältää useita ala- projekt...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2019


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku