Projektit


Outsider-taiteen edistäminen

Projekti edistää outsider-taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia, vahvistaa toiminnan rakenteita sekä tavoittaa marginaaliin joutuneita tait...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.04.2019 - 31.12.2023


Pelitaiteen edistäminen

Projekti nostaa esiin pelien monimuotoisuutta sekä taiteellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia. Lisäksi pyritään rakentamaan pelialan...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 04.02.2019 - 31.12.2023


Taiteilija kehittäjänä

Projekti tunnistaa taiteilijan asiantuntemusta ja välittää sitä esimerkiksi työelämän eri alueille. Taiteilija kehittäjänä -projekti...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Taiteilijat yhteiskunnan kehittämisessä

Projekti tuo taiteilijoiden luovuutta ja osaamista mukaan julkisen sektorin kehittämiseen ja haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkais...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.11.2018 - 31.12.2022


Välittävät rakenteet

Projekti edistää vapaan kentän taiteilijoiden toimintaa ympäri Suomen. Projekti keskittyy erityisesti tilojen, tuotantorakenteiden ja verkos...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot

Kulttuurista moninaisuutta edistetään järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, jotka luovat mahdollisuuksia kulttuurienväliselle dialogille ta...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2021


Esineilmaisu

Projekti edistää yhteistyötä, jossa nukke- ja esineilmaisua työssään käyttävät taiteilijat määrittelevät toimimisensa ehtoja ja tekevät...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Projekti toteuttaa taiteen alan kansainvälisiä tapahtumia ja kehittää verkostoja. Information in English below. Kansainvälistymistä vahvi...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020


Kirjallisuuden saatavuuden, saavutettavuuden ja verkostojen vahvistaminen

Projekti edistää kirjailijoiden ja kirjallisuusalan toimijoiden työskentelyedellytyksiä Pirkanmaalla. Projektissa luodaan konkreetti...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2020


Kuvataiteilijoiden työllisyys

Projektissa etsitään työtilaisuuksia taiteilijoille mm.vahvistamalla  taiteen prosenttiperiaattetta ja sen ulottamista sotetoimint...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


M_itä-biennaali

M_itä? Nykytaiteen biennaali toteutetaan vuoron perään Itä-Suomen taidemuseoissa vuosina 2019-2023. Mikkelin, Kuopion ja Joensuun ta...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Performanssi- ja esitystaiteen verkostot

Projekti auttaa yhteen performanssi- ja esitystaiteen erillisiä toimijoita, tukee orgaanista kenttää ja juurruttaa kevyitä, yhdessä toi...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


Ympäristötaiteen saavutettavuus

Projekti luo uusia alustoja ympäristötaiteelle. Kokonaisuus koostuu useista osaprojekteista. Harjun lumimaa tähtää prototyypin testaamise...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2020


Kestävyyden luovat rajapinnat

Taide- ja kulttuuriasiantuntijuus tarjoaa lukuisia kehittämistoimia kestävien ja toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen luomiseksi Pohjois...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.06.2019 - 15.12.2020


Lainaeditio

Projekti pilotoi kirjastopalveluiden laajentamista kuvataiteeseen. Toimintamallia pilotoidaan Turun pääkirjastossa yhteistyössä Turun kaupun...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 10.08.2015 - 31.07.2020


Korutaiteen edistäminen

Korutaiteen edistämisessä keskeistä on korualan verkostojen kokoaminen, osallisuuden lisääminen ja näkyvyyden nostaminen. Samalla kartoiteta...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Rajatalo – määrittelemätön jakso ympäristötaidetta

Projekti kehittää ympäristötaidetta ja sen näkyvyyttä Keski-Suomen alueella sekä luo toteutusmahdollisuuksia erilaisille ympäristötaiteen te...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Sarjakuvataiteen saavutettavuus

Projekti tekee sarjakuvataidetta tutuksi yleisölle ja medialle sekä parantaa sarjakuvan saavutettavuutta ja taiteilijoiden ty...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Tampereen Tarinatehdas

Projektissa kootaan Tampereen ja Pirkanmaan kirjallisuus- ja sarjakuvakenttää yhteen saman katon alle. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettavalla ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


100 minuuttia taidetta

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa....

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Projekti edistää taiteilijoiden työllistymistä taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnassa. Uusien työllistymismahdollisuuksien löytäminen vaatii u...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Julkinen tila ja katutaide

Projekti edistää katutaiteen asemaa julkisissa tiloissa. Youth Street Art Osaprojekti edistää graffiti- ja katutaidetta...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Kirves – kirjallisuuden edistäminen ja verkostot

Projekti lisää kirjallisuuden ammattilaisten työtilaisuuksai ja työskentelymahdollisuuksia sekä edistää kirjailijoiden ja kirjalli...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 19.01.2015 - 31.12.2019


Korut osallisuuden lisääjinä

Projekti kartoittaa vuoden 2019 aikana museoiden ja sote-sektorin välistä yhteistyötä. Näiden erilaisten toimijoiden yhteistyön nykytilan...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuuri taiteilijoiden työllistäjänä

Projekti edistää lasten- ja nuortenkulttuurin parissa toimvien taiteilijoiden työllistymistä ja työn näkyvyyttä. Kasvua kulttuurista K...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen

Projekti edistää lasten- ja nuorten alueellista tasa-arvoa sekä pääsyä taide- ja kulttuuritoimintojen pariin. Call Out Suomi Call Out ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Residenssitoiminta sosiaali- ja terveyssektorilla

Taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveyssektorilla (hyvinvointiresidenssi) on toimintamalli, jota on kokeiltu Suomessa useissa hankkeissa t...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 31.12.2019


Sanataiteen verkostot

Mindspray Aleksi Salmelan vetämissä Mindpsray- sanataide- ja viestintätyöpajoissa nuoret maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä innostaval...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Taide sairaalassa

Tulevassa Jyväskylän Sairaala Novassa käytetään prosenttiperiaatteen laajentamisen näkökulmaa. Sen lisäksi, että taide ja muotoiluajattelu o...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2019


Taiteilija kehittäjänä lasten- ja nuortenkulttuurissa

Projektissa etsitään uusia toimintaympäristöjä, joissa taiteilijat kehittävät lasten- ja nuortenkulttuuriin uusia toimintamuotoja ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Vähemmistökulttuurien edistäminen

Projekti edistää vähemmistökulttuureita ja niihin kuuluvien taiteilijoiden asemaa erityisesti Suomen romanien ja saamelaisten parissa. Vä...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku