Projektit


Outsider-taiteen edistäminen

Projektin tavoitteena on edistää outsider-taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia, vahvistaa toiminnan rakenteita sekä tavoittaa marginaaliin...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.04.2019 - 31.12.2023


Pelitaiteen edistäminen

Projektin tavoitteena on nostaa esiin pelien monimuotoisuutta, sekä taiteellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia. Lisäksi pyritään rakentam...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 04.02.2019 - 31.12.2023


Taiteilija kehittäjänä

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelman keskiössä on uuden taiteilija-asiantuntijuuden tunnistaminen ja sen välittäminen...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Taiteilijat yhteiskunnan kehittämisessä

Projekti tuo taiteilijoiden luovuutta ja osaamista mukaan julkisen sektorin kehittämiseen ja haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkais...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.11.2018 - 31.12.2022


Välittävät rakenteet

Projekti edistää vapaan kentän taiteilijoiden toimintaa ympäri Suomen. Projektissa keskitytään erityisesti tilojen, tuotantorakenteiden ja v...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Kulttuurisen moninaisuuden projektit ja verkostot

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa kulttuurista moninaisuutta edistetään valitsemalla siihen sopivia taiteen ke...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2021


Esineilmaisu

Projekti edistää yhteistyötä, jossa nukke- ja esineilmaisua työssään käyttävät taiteilijat määrittelevät toimimisensa ehtoja ja tekevät...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Projekti toteuttaa taiteen alan kansainvälisiä tapahtumia ja kehittää verkostoja. Information in English beow. Kansainvälistymistä vahvis...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020


Kirjallisuuden saatavuuden, saavutettavuuden ja verkostojen vahvistaminen

Projekti edistää kirjailijoiden ja kirjallisuusalan toimijoiden työskentelyedellytyksiä Pirkanmaalla. Projektissa luodaan konkreetti...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2020


Kuvataiteilijoiden työllisyys

Projektissa etsitään työtilaisuuksia taiteilijoille mm taiteen prosenttiperiaattetta ja sen ulottamista sotetoimintaan vahvistamalla yhdessä...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


M_itä-biennaali

Kuvataiteen biennaalin toteuttaminen Kuopioon ja seuraavan biennaalin esivalmistelu. M_itä? Nykytaiteen Biennaali Itä-Suomessa toteutetaan v...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Performanssi- ja esitystaiteen verkostot

Performanssi- ja esitystaiteen erillisten toimijoiden yhteen auttamista, orgaanisen kentän tukemista ja kevyiden, yhdessä toimimiseen ja jak...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


Ympäristötaiteen saavutettavuus

Harjun lumimaa tähtää prototyypin testaamisen kautta pysyvään toiminnallista taidetta sisältävään kokonaisuuteen. Hankkeessa tehdään lumenve...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2020


Lainaeditio

Lainaeditio-projektissa pilotoidaan kirjastopalveluiden laajentumista kopioitavissa olevien taidelajien, valokuva- ja mediataiteen, lainaami...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 10.08.2015 - 31.07.2020


Korutaiteen edistäminen

Korutaiteen edistämisessä keskeistä on korualan verkostojen kokoaminen, osallisuuden lisääminen ja näkyvyyden nostaminen. Samalla kartoiteta...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Rajatalo – määrittelemätön jakso ympäristötaidetta

Rajatalo -projekti keskittyy ympäristötaiteen kehittämiseen ja ympäristötaiteen näkyvyyden parantamiseen Keski-Suomen alueella sekä luo tote...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Sarjakuvataiteen saavutettavuus

Läänintaiteilija tekee sarjakuvataidetta tutuksi yleisölle ja medialle ja parannetaan sarjakuvan saavutettavuutta  sekä taiteilijoiden ...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Tampereen Tarinatehdas

Projektissa kootaan Tampereen ja Pirkanmaan kirjallisuus- ja sarjakuvakenttää yhteen saman katon alle. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettavalla ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


100 minuuttia taidetta

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa....

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Projekti edistää taiteilijoiden työllistymistä taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnassa. Uusien työllistymismahdollisuuksien löytäminen vaatii u...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Julkinen tila ja katutaide

Projekti edistää katutaiteen asemaa julkisissa tiloissa. Youth Street Art Osaprojekti edistää graffiti- ja katutaidetta...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Kirves – kirjallisuuden edistäminen ja verkostot

Projekti lisää kirjallisuuden ammattilaisten työtilaisuuksai ja työskentelymahdollisuuksia sekä edistää kirjailijoiden ja kirjalli...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 19.01.2015 - 31.12.2019


Korut osallisuuden lisääjinä

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus kartoittaa museoiden ja sote-sektorin välistä yhteistyötä. Näiden erilaisten toimijoiden yhteistyön nykytila...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuuri taiteilijoiden työllistäjänä

Projektilla edistetään lasten- ja nuortenkulttuurin parissa toimvien taiteilijoiden työllistymistä ja työn näkyvyyttä. Kasvua kulttuurist...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen

Projektin tavoitteena on edistää lasten- ja nuorten alueellista tasa-arvoa päästä taide- ja kulttuuritoimintojen pariin. Call Out Su...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Residenssitoiminta sosiaali- ja terveyssektorilla

Taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveyssektorilla (hyvinvointiresidenssi) on toimintamalli, jota on kokeiltu Suomessa useissa hankkeissa t...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 31.12.2019


Sanataiteen verkostot

Projektissa edistetään sanataiteen asemaa ja verkostoja eri puolilla Suomea. Toimijaverkoston vahvistaminen Vahvistetaa...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Taide sairaalassa

Prosenttiperiaatteen laajentamisen näkökulmaa käytetään tulevassa Jyväskylän Sairaala Novassa. Sen lisäksi, että taide ja muotoiluajattelu o...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2019


Taiteilija kehittäjänä lasten- ja nuortenkulttuurissa

Projektissa etsitään uusia toimintaympäristöjä, joissa taiteilijat pääsevät kehittämään lasten- ja nuortenkulttuuriin uusia toimintamuotoja-...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Vähemmistökulttuurien edistäminen

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa vähemmistökulttuuria edistetään valitsemalla siihen sopivia taiteen keinoja ...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku