Kaikki projektit


Kansalaisopisto kulttuurihyvinvointitoiminnan välittäjänä

Kansalaisopisto kulttuurihyvinvointitoiminnan välittäjänä Projekti rakentaa kansalaisopistopohjaista välittäjätoiminnan mallia kulttuurih...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.11.2021 - 30.09.2026


Outsider-taiteen edistäminen

Projekti edistää outsider-taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja vahvistaa toiminnan rakenteita. Outsider-taiteen muotoja Suomessa ovat e...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.04.2019 - 31.12.2023


Pelitaiteen edistäminen

Projekti nostaa esiin pelien monimuotoisuutta sekä taiteellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia. Lisäksi pyritään rakentamaan pelialan ja t...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Alueellinen

Projektin ajankohta: 04.02.2019 - 31.12.2023


Työhyvinvointia taiteilijoille

Projektin tavoite on ammattitaiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen.  Taiteilijoiden työn kuormittavuutta pyritään vähentämään työn...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 16.10.2021 - 31.12.2023


Alueelliset taiteilijaverkostot

Projekti verkottaa alueellisia taidetoimijoita ja erityisesti vapaan kentän yhteisöjä ja kannustaa yhteistyön kunnallisten ja maakunnalliste...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2022


Immersiivinen mediataide ja animaatio Oodissa

Keskustakirjasto Oodin mediatila Kuutio avaa mahdollisuuden taiteilijoille kokeilla osallistavaa, vuorovaikutteista työskentelyä Taiken ja O...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Kenen luonto?

Luonnon valokuvaamiseen keskittyvä Kenen luonto? on maamme kautta aikain laajin luontoa käsittelevä valokuvahanke, joka etsii valokuvaamises...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2022


Kirjallisuuden saatavuuden, saavutettavuuden ja verkostojen vahvistaminen

Projekti edistää kirjailijoiden ja kirjallisuusalan toimijoiden työskentelyedellytyksiä Pirkanmaalla. Runouteen keskittyvää edistämistyötä t...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2022


Reilun taiteen kampanja

Reilun taiteen kampanja on eri taiteenaloja läpileikkaava viestintäkampanja taiteilijoiden reilujen palkkioiden puolesta. Kampanjalla ediste...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.10.2020 - 31.12.2022


Taiteen tilat

Projekti tukee monitaiteellisia tilahankkeita verkostotyöskentelyn muodossa. Tilahankkeiden käynnistymisessä painotetaan taloudellisesti ja ...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2022


Taiteilijat yhteiskunnan kehittämisessä

Projekti tuo taiteilijoiden luovuutta ja osaamista mukaan julkisen sektorin kehittämiseen ja haastavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkais...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.11.2018 - 31.12.2022


Tampereen Tarinatehdas

Projektissa kootaan Tampereen ja Pirkanmaan kirjallisuus- ja sarjakuvakenttää yhteen saman katon alle. Finlaysonin alueella vuosina 2018-202...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2018 - 31.12.2022


Monikulttuuriset välähdykset

Monikulttuuriset välähdykset tukee ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja tuo kulttuurin moninaisuutta laajemmin esille erilaisten tapahtumi...

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 01.01.2022


Saamelaiskulttuurin sillat 2020-luvulla

Saamelaiskulttuurin sillat vahvistaa ajassa elävää saamelaista taiteen kenttää ja mahdollistaa uudenlaisia kulttuuriavauksia ja -käytänteitä...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 01.01.2022


Korutaiteen edistäminen

Korutaiteen edistämisessä keskeistä on korualan verkostojen kokoaminen, osallisuuden lisääminen ja näkyvyyden nostaminen. Samalla kartoiteta...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2021


Taide osana organisaatioita

Taide osana organisaatioita projektissa etsitään moninaisia keinoja, joilla edistää taiteen mahdollisuuksia osana työelämän kehittämistä. Pr...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2021


Gula mu – Hunnela maan

Gula mu – Hunnela maan on tiedon jakamisen, dialogin ja verkostoitumisen hankekokonaisuus, jonka aikana jaetaan tietoa saamelaisista sekä ra...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.10.2021


Esineilmaisu

Projekti edistää yhteistyötä, jossa nukke- ja esineilmaisua työssään käyttävät taiteilijat määrittelevät toimimisensa ehtoja ja tekevät...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Itä-Lapin Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia lasten- ja nuortenkulttuuritoimintoja Itä-Lapissa, lisätä merkittävästi lasten ja nuorten ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Projekti toteuttaa taiteen alan kansainvälisiä tapahtumia ja kehittää verkostoja. Kansainvälistymistä vahvistetaan toimimalla taiteen ala...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020


Kuvataiteilijoiden työllisyys

Projektissa etsitään työtilaisuuksia taiteilijoille mm.vahvistamalla  taiteen prosenttiperiaattetta ja sen ulottamista sotetoimint...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


M_itä-biennaali

M_itä? Nykytaiteen biennaali toteutetaan vuoron perään Itä-Suomen taidemuseoissa vuosina 2019-2023. Mikkelin, Kuopion ja Joensuun ta...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 31.12.2020


Menetelmiä dialogiin

Projekti järjestää työpajoja, tapahtumia ja kulttuurienvälistä dialogia taiteen ja kulttuurin viitekehyksissä. Dialogia tuodaan näkyväksi er...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


NYSTEP

Nordic Youth Street dance Training and Engagement Program (NYSTEP) on pohjoismainen yhteistyö, jonka keskiössä ovat katutanssilajit ja niide...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


Performanssi- ja esitystaiteen verkostot

Projekti auttaa yhteen performanssi- ja esitystaiteen erillisiä toimijoita, tukee orgaanista kenttää ja juurruttaa kevyitä, yhdessä toi...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.12.2020


Romanitaiteen alustat

Projektin tavoitteena on käsitellä mustalaistaidetta ja -taiteilijoita yhdenvertaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa suhteessa valt...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


Rytmi ja kamera

Rytmi ja kamera -projekti tuo yhteen musiikista ja valokuvauksesta kiinnostuneita keskisuomalaisia nuoria sekä alan ammattilaisia. Työpajois...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


Street Art Vol. 2

Street Art Vol 2. on yhteistyöprojekti Sade ry:n Call Out -tapahtumien ja Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Projektissa tuetaan ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020


Ympäristötaiteen saavutettavuus

Projekti luo uusia alustoja ympäristötaiteelle. Kokonaisuus koostuu useista osaprojekteista. Harjun lumimaa tähtää prototyypin testaamise...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2020


Kestävyyden luovat rajapinnat

Taide- ja kulttuuriasiantuntijuus tarjoaa lukuisia kehittämistoimia kestävien ja toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen luomiseksi Pohjois...

Taiteilijan asiantuntijuus, välittäjätoiminta

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.06.2019 - 15.12.2020


Lainaeditio

Projekti pilotoi kirjastopalveluiden laajentamista kuvataiteeseen. Toimintamallia pilotoidaan Turun pääkirjastossa yhteistyössä Turun kaupun...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 10.08.2015 - 31.07.2020


Rajatalo – määrittelemätön jakso ympäristötaidetta

Projekti kehittää ympäristötaidetta ja sen näkyvyyttä Keski-Suomen alueella sekä luo toteutusmahdollisuuksia erilaisille ympäristötaiteen te...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


Sarjakuvataiteen saavutettavuus

Projekti tekee sarjakuvataidetta tutuksi yleisölle ja medialle sekä parantaa sarjakuvan saavutettavuutta ja taiteilijoiden ty...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2020


100 minuuttia taidetta

#100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa....

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Hyvinvointipalvelut taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Projekti edistää taiteilijoiden työllistymistä taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnassa. Uusien työllistymismahdollisuuksien löytäminen vaatii u...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2019


Julkinen tila ja katutaide

Projekti edistää katutaiteen asemaa julkisissa tiloissa. Youth Street Art Osaprojekti edistää graffiti- ja katutaidetta...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Kirves – kirjallisuuden edistäminen ja verkostot

Projekti lisää kirjallisuuden ammattilaisten työtilaisuuksai ja työskentelymahdollisuuksia sekä edistää kirjailijoiden ja kirjalli...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 19.01.2015 - 31.12.2019


Korut osallisuuden lisääjinä

Projekti kartoittaa vuoden 2019 aikana museoiden ja sote-sektorin välistä yhteistyötä. Näiden erilaisten toimijoiden yhteistyön nykytilan...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuuri taiteilijoiden työllistäjänä

Projekti edistää lasten- ja nuortenkulttuurin parissa toimvien taiteilijoiden työllistymistä ja työn näkyvyyttä. Kasvua kulttuurista K...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen

Projekti edistää lasten- ja nuorten alueellista tasa-arvoa sekä pääsyä taide- ja kulttuuritoimintojen pariin. Call Out Suomi Call Out ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Residenssitoiminta sosiaali- ja terveyssektorilla

Taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveyssektorilla (hyvinvointiresidenssi) on toimintamalli, jota on kokeiltu Suomessa useissa hankkeissa t...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 31.12.2019


Sanataiteen verkostot

Mindspray Aleksi Salmelan vetämissä Mindpsray- sanataide- ja viestintätyöpajoissa nuoret maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä innostaval...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Taide sairaalassa

Tulevassa Jyväskylän Sairaala Novassa käytetään prosenttiperiaatteen laajentamisen näkökulmaa. Sen lisäksi, että taide ja muotoiluajattelu o...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2018 - 31.12.2019


Taiteilija kehittäjänä lasten- ja nuortenkulttuurissa

Projektissa etsitään uusia toimintaympäristöjä, joissa taiteilijat kehittävät lasten- ja nuortenkulttuuriin uusia toimintamuotoja ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Vähemmistökulttuurien edistäminen

Projekti edistää vähemmistökulttuureita ja niihin kuuluvien taiteilijoiden asemaa erityisesti Suomen romanien ja saamelaisten parissa. Vä...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019


Kuvataiteen alueellisten rakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen

Alueellisten rakenteiden kehittämishankkeessa työskennellään Joensuun taiteilijaseuran kanssa, joka on maakunnan tärkein kuvataiteilijoiden ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2016 - 28.02.2019


Esittävien taiteiden tilaongelman ratkaiseminen Jyväskylässä

Projektin tavoitteena on edistää vapaan kentän esittävien taiteiden ryhmien toimintaa Keski-Suomessa. Tilaongelmat ovat olleet krooninen est...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2018


Katajainen kansa - taidetta purkutalossa 2017 ja kesätapahtumat 2018

Projektin tavoitteena on tukea kuvataiteen saatavuutta ja näkyvyyttä Etelä-Savossa, erityisesti alueen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. P...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Non-Urban Art Center Expedition NUANCE

NUANCE pyrkii luonnollisella tavalla lisäämään taiteilijavetoisten toimijoiden verkostointia ja yhteistoimintaa Pohjoismaissa. Pohjimmillaan...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Puhetta taiteesta ja kohtaamisia taiteen parissa

Projektin tavoitteena on taiteen aseman ja näkyvyyden edistämiseen alueella. Alustusten tavoitteena on johdattaa tuoreiden taideilmiöiden ja...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Residenssitoimintamallin kehittäminen

Projektin tavoitteena on edistää lappilaisten taiteilijoiden ja muiden alan ammattilaisten liikkuvuutta, luoda mahdollisuuksia kansainvälise...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Taidepyöräily

Ensimmäinen taidepyöräily järjestettiin Joensuussa 13.-14.5.2017. Tapahtumassa suunnistettiin eri kuvataidekohteissa pyöräillen. Projekti li...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.09.2016 - 31.12.2018


Taiteilijoiden työllistymisen rakenteet ja välittäjäorganisaatiot -ammattina nykytaiteilija

Lapin matkailun nousukiito sekä puhtaan pohjoisen luonnon vetovoima tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös taiteilijoille. Projektis...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2018


Lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallinen edistäminen

Tavoitteena on lisätä arkkitehtuurikasvatuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta eri keinoin ja eri tasoilla. Kohderyhmänä ovat las...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 30.04.2018


Taiteen ja kulttuurin vakiinnuttaminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Projektin tarkoituksena on jalkauttaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010-2015) loppuraportin toimenpiteitä. Toim...

Taiteen hyvinvointi

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.05.2015 - 30.04.2018


Ekologisen ja eettisen ympäristötaiteen projektit

Ympäristötaiteen läänintaiteilija Anu Miettisen työssä keskeisellä sijalla on ekologisten ja eettisten ympäristötaiteen projektien edistämin...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 13.02.2015 - 12.02.2018


Verkottamisprojekti ympäristötaiteen eri toimijoille

Ympäristötaiteen läänintaiteilija Anu Miettinen verkottaa eri alan toimijoita ympäristötaiteen saralta Uudellamaalla, erityispainotuksina o...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 13.02.2015 - 12.02.2018


Sarjakuvataiteen saavutettavuus

Lukuisten lyhytkestoisempien projektien kokonaisuus, jossa erilaiset vaihtuvat näyttelyt, pop up -galleriat, julkiset taideteokset, tapahtum...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.01.2018


100 kohtaamista

Turun seudun kuntien kulttuuritoimijoiden Oikeesti jotakin -verkoston ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteisprojekti Sata kohtaamista tarkaste...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


100 salaisuutta

100 salaisuutta-projektilla edistää nuorten osallisuutta laadukkaaseen taidetoimintaan niillä alueilla, joissa kulttuuripalvelut ovat kaukan...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Alueen muoto

Asiantuntijatyö muotoilualan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittämiseksi ja yleisen muotoilukäsityksen uudistamiseksi Pohjois-Sav...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 07.01.2014 - 31.12.2017


Esittävien taiteiden projektit ja verkostot

Hankkeen tavoitteena on tutkia, etsiä ja löytää esittävälle taiteelle suotuisia elementtejä Tampereella ja Pirkanmaalla. Valtion tukimuotoje...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2017


Esittävät taiteet oppimisympäristönä

Hankkeen tavoitteena on tukea esittävän taiteen saatavuutta ja näkyvyyttä Pirkanmaalla, erityisesti Tampereen ulkopuolella. Hanke mahdollist...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2017


Euran sanat! -kirjallisuuspäivät

Toista kertaa järjestettävä maksuton kirjallisuustapatuma kutsuu kirjoittajat ja lukijat sanojen äärelle Euran Kauttuan historiallisiin mais...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2017


Game is Art – Art is Game

Projekti edistää pelien arvostusta kulttuuri- ja taidemuotona. Se kartoittaa pelien monipuolisia mahdollisuuksia saattaa nuoria kulttuurin j...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.05.2017 - 31.12.2017


Kiertuetoiminta taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Projektin tavoitteena on kehittää yhteistä esittävän taiteen kiertuejärjestelmää Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueelle....

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kipinä

Kipinä-yhteisötaideprojektin tavoitteena on tehdä nykytaide tutuksi omakohtaisen osallistumisen ja monialaisen yhteistyön kautta suurten kau...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kirjakemut

”Lasten kirjamessut”, lasten- ja nuortenkirjallisuustapahtuma, jossa yhteistyökumppanina Svengikemut ja mukana muita taiteenlajeja, musiikki...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2017 - 31.12.2017


Kirjakemut sekä Lumi ja Paahde -nuortenkirjatapahtuma

Pitkäjänteisen sanataidekasvatuksen, lukemisen edistämisen ja kirjallisuusharrastuksen juurruttamisen lisäksi lasten- ja nuortenkirjallisuut...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kirjallisuuden edistäminen, näkyvyys ja verkostot Etelä-Savossa

Projektin tavoitteena on saada kirjallisuutta enemmän näkyväksi, kuuluvaksi, houkuttelevaksi ja saavutettavaksi. Pyrkimyksenä on ammattikirj...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 19.01.2015 - 31.12.2017


Kirjanmerkki-tapaamiset kirjastolla sekä Syyskarkelot -kirjailijatapaaminen ja sanataideseminaari

Kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamiset ovat tärkeitä kokemuksia, kirjallisuuskasvatuksen ja lukemisen edistämisen kulmakiviä. Hankkeessa e...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kohtaamisia taiteessa

Kohtaamisia taiteessa -tapahtumasarja virittää keskustelua taiteen ja ikääntymisen ympärille. Miten käy taiteen tekemisen,...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.09.2016 - 31.12.2017


Korkeemman kaiun saa

Valtakunnallinen nykytaidenäyttely kansallisuutemme symboleista ja niiden muuttuvista merkityksistä järjestetään Rauman taidemuseossa 30.9.–...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kotimaani ompi Suomi – Romanit 500 vuotta 100-vuotisessa Suomessa

Kotimaani ompi Suomi -hanke tuo esille romanikulttuurin ja suomalaisen kulttuurin samankaltaiset juuret. Se kertoo vuorovaikutuksesta ja yht...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Kven Connection

Kven Connection on taiteilijoiden liikkuvuutta ja verkostoitumista edistävä projekti, jonka aikana suomalais-norjalaisille työpareille ja -r...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Lapin nuoret kirjailijat

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä sanataiteen teemapäivät ala- ja yläkouluissa mm. Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja Sodankylässä: muk...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Lasten- ja nuortenkulttuurin aseman ja verkostojen vahvistaminen

Projektilla pyritään luomaan sekä uusia käytänteitä että vahvistamaan olemassa olevia Lapin alueella. Lasten ja nuorten oma näkyminen kulttu...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma

Valtioneuvoston hyväksymään lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2012–2015 sisältyy vuosille 2013–2017 laadittava lastenku...

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2013 - 31.12.2017


Loistava Pohjois-Pohjanmaa -valotaidekiertue

Loistava Pohjois-Pohjanmaa on kuin kiertävä minivalofestivaali. Kiertueella tulee olemaan paikkasidonnaisia olemassa olevien kohteiden valai...

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Mediataide kylässä

Mediataide kylässä -projekti esittelee ajankohtaista mediataidetta monimuotoisesti Varsinais-Suomen alueella vuosina 2015-2018. Projekti mah...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 10.08.2017 - 31.12.2017


Mindspray

Projektin tavoitteena on antaa pakolaistaustaisille nuorille mahdollisuus ilmaista itseään rap-musiikin ja sanataiteen keinoin. Nuorille tar...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.06.2017 - 31.12.2017


Minnan henkiin herätys

Yhteisötaideprojektin tavoitteena on rakentaa jättikokoinen katuteatterinukke Iso Minna, joka herää eloon lauantaina 26.8. Kuopio juhlii -ta...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Nykytaide-Go

Projektin tarkoituksena on visuaalisen taiteen uusien muotojen esiin nostaminen ja teosmyynnin vauhdittaminen sekä tehdä näkyväksi taiteilij...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 10.08.2015 - 31.12.2017


Osallistavat menetelmät taiteilijoiden työllistymisen mahdollisuutena

Tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Karjalassa toimivat yhteisötaiteen ja osallistavien taidelähtöisten menetelmien osaajat ja tilaajat sekä m...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.03.2017 - 31.12.2017


Prosenttitaiteen edistäminen

Asiantuntijatyö valtakunnallisessa prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen –periaatteen edistämisohjelmassa. Tavoitteena on vahvistaa pr...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 07.01.2014 - 31.12.2017


Riemua lastenkirjoista!

Tietopaketti lasten kanssa lukemisesta, perheen yhteisistä lukuhetkistä sekä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta (jaettavaksi ...

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Suuri lukuseikkailu Satakunnassa

Suuri lukuseikkailu -hankkeen toteuttavat yhteistyössä useat eri kirjastot, kustantajat, kulttuurialan toimijat, järjestöt, koulut sekä muut...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Sylvi Symposiumi - Savolaisia sanansaattajia

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi halutaan nostaa esiin ja kunniaan savolaisuutta kirjallisuuden kautta. Tarkastelussa on niin edesmenneitä ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Taide osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Projekti pyrkii siihen, että taide nähdään sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkeänä osana mielekästä elämää ja asukkaiden hyvinvointia. Proj...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2017


Taiteen edistämispäivä 1.12.2017

Taiteen edistämispäivänä 1.12.2017 juhlistetaan taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta tilaisuuksilla eri puolilla Suomea osana Suomi100-ju...

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Taiteen hyvinvointivaikutukset: tiedon, tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen

Projektissa lisätään tietoisuutta taiteen ja hyvinvoinnin alasta, tehdään alaa näkyväksi ja luodaan verkostoja, jotta taide saisi uusia mahd...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2017


Taiteen tulevaisuus Suomessa – Taiken pyöreät pöydät

Keskustelujen ja seminaarien sarjassa nostetaan esille alan ajankohtaisia kysymyksiä ja suunnataan kohti 100 seuraavaa taiteen vuotta. Kesku...

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Tanssin kiertuetoiminnan edistäminen

Valtakunnallinen tanssin kiertuetoiminnan edistämisen perustana on rakenteen mallintaminen olemassa olevassa toimintaympäristössä. Mallintam...

Taiteilijan työ

Valtakunnallinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2017


Tiloissa

Tiloissa on yhteisötaiteellinen projekti, joka hyödyntää urbaanin taiteen ja nuortenkulttuurin temaattisia yhtäläisyyksiä ja tarjoaa nuorill...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Yhteisötaide VOL2 -verkosto

Yhteisötaiteen kentän toimijoita yhdistää eri yhteisöihin tai sosiaalisiin ryhmiin sitoutuminen ja vuorovaikutus yhteisön, yleisön ja tait...

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2017


Yleisötyön projektit ja verkostot

Taide on vuorovaikutteista toimintaa; taide tarvitsee yleisöjä ja yleisöt taidetta. Yleisötyöprojekti Taide-eskari aikuisille tähtää tämän v...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017


Ympäristökoru vol. 3

Ympäristökoru -näyttely esittelee teoksia kuvataiteen, ympäristötaiteen ja muotoilun alalta. Teokset levittäytyvät Vuojoen kartanon puistoon...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2013 - 31.12.2017


Youth Street Art

Youth Street Art on monivuotinen projektikokonaisuus, joka edistää monimuotoista katutaidetta ja kaupunkikulttuuria Uudellamaalla. Se lisää...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 15.05.2015 - 31.12.2017


Etusivun taide

Maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen haluavat juhlistaa 100-vuotiasta Suomea antamalla näkyvimmän ja arvokkaimman paikkansa taiteelle. Itsenä...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 06.12.2017


Taide liikuttaa -valokuvataiteen näyttely kolmessa Pohjanmaan maakunnassa

Taide liikuttaa on Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2017 teema. Vuoden kantava ajatus on ”Taide liikuttaa” ja projekti on osa tuota teemaa....

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 30.06.2017


Camera Obscura -kamerakontti Farmari-näyttelyyn

.Kulutamme satoja valokuvia päivittäin, mutta samalla erkaannumme yhä kauemmaksi kuvan syntymisen ihmeestä. Pienen ja napakan projektin...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.04.2017 - 18.06.2017


Lukutila

Uudessa Jyväskylän kirjallisuustapahtumassa LUKUTILA 28.–29.4. luodaan aivan omanlainen ja osallistava festivaali, jossa kirjallisuus tuodaa...

Taiteilijan työ

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.05.2017


Kulttuurit vaihtoon

Kulttuurit vaihtoon on televisiossa, sosiaalisessa mediassa ja radiossa kuultava viihteellinen asiaohjelma, jossa vähemmistökulttuurin edust...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 23.03.2017


Taide osaksi sosiaali- ja terveyshuoltoa

Taidetoiminnan vakiinnuttaminen osaksi sote-sektorin toimintaa vaatii myös uusia rakenteita, jotka tukevat pitkäjänteistä työskentelyä. Tavo...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 23.03.2017


Kuvataiteen toimintaedellytysten kehittäminen

bkuv ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.01.2017


Ekologisen ja eettisen ympäristötaiteen projekti

                                  &n...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 15.04.2015 - 31.12.2016


Euran kirjoittajapäivät 2016

Kirjallisuuden rakastajat – työnimellä kulkeva tapahtuma Eurassa huhtikuussa 2016 kutsuu kirjoittamisen ja lukemisen harrastajat ympäri ma...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.08.2015 - 31.12.2016


Julkisten teosten tekijät -videot

Kesällä 2015 kuvataan kuusi videota, joiden keskiö on Satakunnan sairaanhoitopiirin uuden lasten ja naistentalon taidekokoelma. Taiteilija...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Jäätävää tiedettä!

Lasten ja nuorten tietokirjallisuustempaus yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden kanssa. Tietokirjailijavieraita ja tietokirjoittamisen t...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Kirjahyrrä - Lastenkirjallisuusfestivaali Naantalissa 20.-23.5.2015

Kirjahyrrän www-sivut: http://www.kirjahyrra.fi/ Kaikkien aikojen ensimmäinen Kirjahyrrä järjestetään Naantalissa toukokuussa 2015. ...

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 20.05.2014 - 31.12.2016


Kirjailijaillat ja taiteilijatapaamiset Rovaniemen pääkirjastolla

Kirjailijat keskustelevat lapsuudesta, nuoruudesta, kirjoittamisesta ja perheestä, mukana kaksi ajankohtaista kirjailijaa per ilta, kaksi ta...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Lapin nuoret kirjailijat

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden teemapäivät sekä Maailman paras kirja -työpajat alakouluissa mm. Rovaniemellä, Torniossa ja Sodankylässä ...

Projektin ajankohta: 01.09.2016 - 31.12.2016


Leopardi Lapissa -kuvitusnäyttelyt

Leopardi Lapissa. Lastenkirjallisuuden kuvitusnäyttely Rovaniemen kaupunginkirjaston aulassa 2.–29.1.2017. Valtakunnallinen Suuri lukuseikka...

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Littfest 17.-19.3.2016 Uumajassa

Littfest Taiteen edistämiskeskus vie kirjailijat AP- Kivisen ja Katri Alatalon Uumajan kansainväliseen kirjallisuustapahtumaan. Festivaali ...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Liveroolipeliä ja eläytymistä – Satakunnan museot elämään draaman ja sanataiteen keinoin

Projektissa etsitään ja kokeillaan uusia keinoja museoiden rikkaan tarinaperinteen esille tuomiseksi ja yleisön osallistamiseen, esimerkik...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.08.2015 - 31.12.2016


Lumi ja paahde -nuortenkirjallisuuspäivät

Sanataide ja kirjallisuus yhdistettynä esim. liveräppäämiseen, katutaiteeseen, graffiteihin, sarjakuvaan, valokuvaan, kotitalouteen (leivont...

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Messut ja tapahtumat

Kuvataiteen markkinointia on tehostettu erilaisilla tapahtumilla ja osallistumalla messuille. Taiteen edistämiskeskus/Pori on ollut muka...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Muotoilun magiaa

Tausta ja lähtökohdat Toimialueella, etenkin Tampereella on jo käynnissä hankkeita, joita tulee laajentaa ja kehittää palvelemaan entist...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Nuoret kirjailijat

Kirjoittamisen ja lukemisen iloa! Kirjallisuutta, sanataidetta ja luovaa kirjoittamista opetuksessaan painottavat alakoulut lukuvuonna 2014...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Nuorten Päiväkirjaklubi

Päiväkirjaklubi on ilmiö, jolle ei näy loppua. Klubin tuottajat stand up -koomikot Risto Koo Järvinen ja Eeva Vekki sekä monet muut entise...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Palovainion ympäristöteos

Ulvilan Palovainion metsäpuiston maataideteoskokonaisuus  Palovainion metsäpuistoon syntyy ympäristötaidetta prosenttiperiaatteella...

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Polemiikkia taidekritiikistä –keskustelusarja

Taiteen edistämiskeskus järjestää taidekritiikkiä käsittelevän keskustelusarjan Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä kevään 2016 aikana...

Alueellinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Prosenttiperiaate Kaakkois-Suomessa

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite edistää prosenttiperiaatetta, jonka mukaan julkisessa rakentamisessa käytetään symbolinen prosentti ra...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Prosenttiperiaatteen edistäminen Keski-Suomessa

Prosentti taiteeseen -hankkeen tavoitteena on parantaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työllistymistä alueellisesti sekä valtakunnallisesti. ...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2013 - 31.12.2016


Prosenttiperiaatteen edistäminen Pirkanmaalla

Tausta ja lähtökohdat Hanke on osa Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallista strategiaa prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -peri...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Prosenttiperiaatteen edistäminen Satakunnassa

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan, että noin sadasosa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taidehankintoihin. Periaatetta voivat tote...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Rahoitusta rohkeille

Miten kulttuurialan ja yritysten yhteistuotantoja rakennetaan? Mistä ja miten ideoille voi löytää rahoitusta? Miten tuotannoista puhutaan er...

Taiteen hyvinvointi

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Räppiä ja riimejä – raplyriikan kiertuepaja nuorille

Pajassa tuotetaan raplyriikoita paikallisten rap- muusikoiden ja sanataideohjaajien avustuksella. Työpajakiertue kulkee syksyllä 2016 läpi k...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.08.2015 - 31.12.2016


Sana sanasta

Sana sanasta -hanke koostuu kahdesta osiosta: ensimmäisessä osiossa kirjallisuuden läänintaiteilija kiertää ja kierrättää kirjailijoita luke...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Satakunnan Sanataide – satakuntalaisen sanataidekoulutuksen ja -osaamisen verkosto

Keväällä 2015 perustettava Satakunnan Sanataide ry on soveltavan sanataiteen edistämiseen keskittyvä yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on el...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Satuseikkailuja, lukuleikkejä ja riimikylpyjä - avaimia lasten ja nuorten sanataidekasvatukseen

Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja käytännön ideoita lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen tuottamiseen ja tukemiseen. Satuseikkailuja, kir...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2016 - 31.12.2016


Seinämaalaus Makasiinitorilla

Avoimen taiteilijoille suunnatun teoshaun tuloksena Karjarannan Makasiinitorilla sijaitsevaan Porin veden pumppaamorakennukseen On toteute...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Seminaarit

Porin toimipiste on järjestänyt seminaarien sarjan yhteistyössä Porin taidemuseon ja Suomen taiteilijaseuran kanssa 2014-2015 Sinustako ...

Alueellinen

Valtakunnallinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2013 - 31.12.2016


Sepän talo

http://www.sepantalo.fi/ Sepän talo on 1920-luvulla rakennettu puutalo Rauman keskustassa, pääkirjaston ja teatterin välissä. Raken...

Alueellinen

Valtakunnallinen

#taideliikuttaa

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


TYÖSSÄOPPIMINEN - mentoroinnin, työparitoiminnan, työnkierron ja työnohjauksen avulla

Projektissa rakennetaan verkostoa jossa voidaan tukea taiteilijoiden työssäoppimista. Tätä toteutetaan etsimällä taiteilijoille mentori, työ...

Taiteilijan työ

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Taide ja globaali vastuu

Monialainen yhteistyö ja verkostoituminen 2015-2016 Projektissa edistetään verkostoitumista ja uudenlaisia yhteistyön m...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


Taiteilijaksi.fi -sivusto

Haluatko taiteilijaksi? Syksyksi 2015 valmistuu kuvataiteilijoiksi haluavien ammatinvalintaa tukemaan sivusto Taiteilijaksi.fi...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Taiteilijoiden Tampere

Tausta ja lähtökohdat Pyrkimyksenä on luoda Finlaysonin alueelle sekä Onkiniemeen monipuolista ja omaehtoista kulttuuritoimintaa sekä ed...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Taiteilijoiden näkyvyys ja työmahdollisuudet Satakunnassa

Työskentelen alueen taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia kehittäen. Talvi 2014-2015. Satakunnan sairaanhoitopiirin uuden laste...

Alueellinen

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.01.2014 - 31.12.2016


The (anti)Monumentalists yhteisötaideprojekti nuorille

Minkälaisia tapahtumia ja henkilöitä julkisessa tilassa muistellaan? Kuka niistä päättää? Mikä kiinnostaa niin paljon, että ansaitsee tulla ...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Uusi lasten- ja naistentalo, Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin uudessa lasten ja naistentalossa toteutettiin prosenttiperiaatetta taidehankinnoissa. Taide on vahvasti läsnä ...

Prosenttiperiaate

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.01.2015 - 31.12.2016


Laadukas lastenteatteri-tapaaminen 18.10.2016

Yli 60 lastenteatterin ammattilaista ja lastenteatterista kiinnostunutta taidekasvattajaa kokoontui Hämeenlinnassa tiistaina 18.10.2016 Laad...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Valtakunnallinen

Projektin ajankohta: 01.08.2016 - 31.10.2016


VERKKO-verkostoitumishanke ja Artsoppa

Projektin tarkoituksena on taiteen kehitysyhteistyön edistäminen verkostoitumistoimintojen ja osaamisen kehittämisen avulla. Sen ensimmäisen...

Kulttuurinen moninaisuus, liikkuvuus

Alueellinen

Projektin ajankohta: 15.01.2014 - 19.09.2016


Workshop 10900

Workshop 10900 – työpajakokonaisuus tarjoaa hankolaisille nuorille mahdollisuuden tutustua kuva- ja esitystaiteen ilmaisutapoihin, harjoitte...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 27.06.2016 - 03.07.2016


Ohjaamo Vantaa goes wild

Ohjaamo Vantaa goes wild -projekti lisää nuorten tasa-arvoisuutta päästä mukaan kulttuurin- ja vapaa-ajan toimintojen pariin sekä osaltaan v...

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Alueellinen

Projektin ajankohta: 23.05.2016 - 26.05.2016


WRITE ON – kirjailijakiertue ammattioppilaitoksiin

Syksyllä 2015 käynnistyy Lukukeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava ammattioppilaitoksiin suunnattu luke...

Alueellinen

Projektin ajankohta: 01.08.2015 - 03.03.2016


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku