Kuvataiteilijoiden työskentelyedellytyksien parantaminen Hämeessä

Projektin tavoitteena on löytää kuvataiteilijoille uusia työskentelytilaisuuksia ja lisätä teosten myyntiä. Projekti pitää sisällään avauksia mm. maahanmuuttajien tukemiseen taiteen keinoin, julkisen taiteen prosenttiperiaatteen edistämiseen Hämeen alueella ja kuvataiteen mahdollisuuksien pohtimisen osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Taiteilijoiden teosmyyntiä edistetään monitaiteisella yrityksille ja yhteisöille suunnatulla pitchauspäivällä 22.5.2017 Lahden Kaupunginteatterissa. Alueen vapaan kentän toimijoilla taiteenalasta riippumatta on sama haaste saada resursseja riittämään työnsä markkinointiin yrityksille. Tapahtuma kutsuu yritysten edustajat päiväksi katsomaan mitä ammattitaiteilijoilla on tarjottavana heidän tarpeisiinsa, oli kyse sitten organisaation kehittämisestä, työhyvinvoinnista tai asiakkaille suunnatusta esityksestä. Onnistuessaan tapahtumasta tehdään vuotuinen ja monistetaan Kanta-Hämeen puolelle. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset vapaan kentän toimijat.

Minä täällä! -projekti käynnistettiin Lahdessa vuonna 2016 tukemaan maahanmuuttajalasten ja nuorten kotoutumista ja kaverisuhteiden syntymistä. Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin osana koulujen iltapäiväkerhotoimintaa. Hanke jatkuu elokuussa 2017. Tällä kerralla taideprojekti toteutetaan kahden viikon päiväleirinä, jonka tarkoitus on tarjota 3-6 luokkalaisille maahanmuuttajalapsille pehmeä lasku uuteen ympäristöön ja kulttuuriin yhdessä kantasuomalaisten kanssa. Tavoitteena on tukea taidetoiminnalla lasten sosiaalisia taitoja ja kotiutumista, sekä löytää rytmi arkeen ja kaverisuhteita helpottamaan koulun alkua. Tavoitteena on saada näyttöä siitä, että taiteen avulla voidaan tukea sosiaalisia taitoja ja kotiutumista, sekä löytää mielekkäällä tavalla rytmi arkeen ja osoittaa että taiteilijan työlle on tilausta maahanmuuttajien kotiutumistyössä. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Lahden perusopetus- ja maahanmuuttajapalvelut.

Prosenttiperiaatteen edistämistyössä Hämeen alueella tavoitteena on välittää tietoa päätöksenteon tueksi ja käyttöön ottamiseksi. Projektin aikana Lahdessa on toteutettu kolme julkisen taiteen hanketta osana rakentamista ja lisäksi työn alla ovat mm. Launeen monitoimitalon prosenttitaidekokeilu ja Päijät-Hämeen Jätelaitoksen avoin taidekilpailu. Tärkeimpiä kumppaneita ovat Lahden kaupungin tekninen toimiala, museot ja Tilakeskus.

Osa projektista liittyy erityistaiteilijoiden aseman parantamiseen. Tavoitteena on, että taide nähdään ammattina, jota voidaan harjoittaa myös tuettuna niin, että erityistaiteilijat ovat aidosti osa taidekenttää. Erityistaiteilijoiden aseman parantamisen tueksi järjestetään Taiteen tiellä- tapahtuma yhteistyössä Toimintakeskus Kaarisillan ja Kettuki ry:n kanssa. Seminaarissa nostetaan esiin kysymys taiteen ammatillisuudesta erityistaiteilijoiden aseman tunnistamiseksi. Seminaari järjestetään Ars Kaarisilta biennalen avajaispäivänä 21.6. Kaarisillan toimintakeskuksessa. Kettukin ja Kaarisillan kanssa on tehty yhteistyötä erityistaiteilijoiden työskentelyedellytysten eteen.

Vastuuhenkilö: Elisa Lientola, läänintaiteilija

Projektin ajankohta: 01.02.2016 - 31.01.2019

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku