Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta

Projekti toteuttaa taiteen alan kansainvälisiä tapahtumia ja kehittää verkostoja.

Kansainvälistymistä vahvistetaan toimimalla taiteen alan kansainvälisissä verkostoissa, osallistumalla kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin projekteihin sekä tukemalla kansainvälistymistä myös kotimaassa.

Teemme yhteistyötä valtion eri ministeriöiden, virastojen, kuntien, kaupunkien sekä kansainvälisten verkostojen ja laajan kumppanijoukon kanssa. Projektit liittyvät verkottumisen, kansainvälisen tapahtumatoiminnan, residenssitoiminnan, liikkuvuuden, kansainvälistymisen sekä kotikansainvälistymisen teemoihin.

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta -projektikokonaisuuteen kuuluu neljä osaprojektia:

Making of! / Valmistaminen!

Art sound performance jam - making of a mixed art exposition

Making of! / Valmistaminen! on eri taiteenalojen ja kulttuuritaustaisten taiteilijoiden kansainvälinen yhteistuotanto ja näyttely. Eri ammatillisista ja kulttuurisista lähtökohdista tulevat taiteilijat työskentelevät yleisölle avoimessa, jaetussa tilassa. Näkymättömissä tapahtuvat luovat prosessit tehdään näkyviksi ja yleisön läsnäololla on suora vaikutus prosessiin ja teoksiin. Päämääränä on taiteen tekemisen ohella avata ja luoda uusia taiteentekemisen konventioita.

Hankkeen aikana toteutetaan monitaiteelliset näyttelyt kolmessa eri maassa. Jokaisesta kolmesta maasta tulee kutsutuksi kolmesta kuuteen paikallista taiteilijaa tekemään ja kehittämään näyttelyä noin kahden viikon ajaksi. Ensimmäinen näyttely on syksyllä 2020 Vilnassa, seuraavat ovat Joensuussa tammikuussa 2021 ja Tromssassa syksyllä 2021.

Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia verkostoja Liettuassa ja kehitetään uusia verkostoja Pohjoismaissa. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta itäsuomalaisista kulttuuritoimijoista ja edistää taiteilijoiden liikkuvuutta kansainvälisesti.

Suomessa toimintaa koordinoi taiteilijaryhmä yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistyksen kanssa. Paikkakunnat ja tapahtumapaikat ovat: Vilna/SHCH|ŠČ Galleria ja Taidekeskus Rupert, Joensuu/Taidekeskus Ahjo, Tromssa/Small Projects Galleria.

Vastuuhenkilö: Heidi Vasara

Projektin ajankohta: 01.06.2020 – 31.12.2021

 

Art Vehicles

Art Vehicles on mobiilialusta taiteen levitykseen ja esille tuomiseen. Hanke toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisten alueiden taiteilijoiden ja organisaatioiden näkyvyyden, työllistymisen ja keskinäisen verkostoitumisen ja tiedottamisen edistäjänä.

Art Vehicles suuntaa katseen suurten kasvukeskusten sijaan periferiaan. Tavoitteena on vilkastuttaa lähialueen matkailua ja näin kannustaa ekologisempaan liikkumiseen lähialueille. Hanke avaa taiteenharrastajan sekä alueen asukkaan silmät uuteen, pohjoiseen taidekenttään ja arktiseen matkailuun ja nostaa pohjoisen kauniin luonnon keskiöön sekä tulee alueella toimivia muutoksille herkkiä organisaatioita sekä taiteilijoita.

Hanke tuo olemassa olevat tapahtumat, näyttelyt ja toimijat näkyvästi esille, avaa oven rajat ylittävien projektien tekoon, sekä vahvistavaa ja luo uusia kansainvälisiä verkostoja. Käytännön toimina ovat mm. taidefestivaaleille järjestetyt bussi- ja junamatkat. Art Vehicles tuottaa olemassa olevien taidefestivaalien ympärille rajat ylittäviä taiteen produktioita ja teoksia tuomaan lisäarvoa jo olemassa oleville festivaaleille.

Hankkeen toteuttaa Taiteilijajärjestö MUU ry yhteistyössä pohjoisten taidetapahtumien ja -järjestöjen kanssa. Taiteen edistämiskeskus on ollut toteuttamassa helmikuussa 2019 Inversia festivaaleille Murmanskiin sekä lokakuussa 2019 Insomnia festivaaleille Tromssaan suuntautuneita Art Vehicles taidematkoja. Kesäksi 2020 suunnittelemme seuraavaa matkaa.

Vastuuhenkilö: Leevi Lehtinen

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020

 

Pohjoisen taiteen tulevaisuudet

Pohjoisen taiteen tulevaisuudet -projektin tavoitteena on tulevaisuusorientoituneesti tutkia taiteilijan työelämää ja edistää taiteilijan roolia ja ansaintaa.

Projektin keskeisimpänä toimenpiteenä järjestetään tulevaisuusorientoitunut seminaari, Kohde35, Rovaniemellä 28.4.2020. Lappilaisille taiteilijoille, luovien alojen ammattilaisille sekä kulttuurialan välittäjäportaan ammattilaisille suunnatun seminaarin keskustelu kohdistuu taiteilijuuden ja luovan työn tulevaisuuksiin: millainen on pohjoisen taiteen kenttä vuonna 2035? mitä meidän tulee tehdä nyt, jotta pohjoisessa on vielä vuonna 2035 moniääninen ja hyvinvoiva taiteilijayhteisö ja kulttuurielämä? Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuorot pureutuvat mm. taiteen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tulevaisuuden ennakointiin. Päivän keskustelevien osioiden taustamateriaalina hyödynnetään lappilaisten taiteilijoiden itsensä laatimia tulevaisuusskenaarioita.

Projektin kumppaneita ovat Piste Kollektiivi, ELY-keskus, Aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki ja Lapin liitto.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Projektin ajankohta: 1.1.2020 – 30.11.2020

 

Residenssikonseptin monistaminen 2018–2020

Projektin tavoitteena on edistää taiteilijoiden ja taiteen välittäjäportaan kansainvälistä liikkuvuutta järjestämällä matalan kynnyksen residenssijaksoja strategisesti kiinnostavissa kohdemaissa sekä kehittää kansainvälistä toimintaa myös kotimaassa.

Projektissa järjestetään kaksi residenssijaksoa SÍMin residenssissä Reykjavikissa lokakuussa 2020. Yksi paikka on varattu kirjailijalle ja yksi paikka sarjakuva- tai kuvitustaiteen ammattilaiselle. Lisäksi järjestetään valokuvataiteeseen pohjautuva monitaiteinen ryhmäresidenssi elokuussa 2020. Se toteutetaan niin ikään yhteistyössä SÍMin kanssa, ja taiteilijaryhmälle varattu residenssi sijaitsee Reykjavikin liepeilä. Työskentelyjaksoilla residenssitaitelijoita tuetaan tarjoamalla verkostoitumisapua kohdemaassa sekä mahdollisuuksien mukaan räätälöimällä residenssijakson sisältöjä taiteilijan tarpeisiin. Lisäksi jaksoilla edistetään myös taitelijan ja paikallisväestön vuorovaikutusta osallistamalla taiteilijoita mm. kulttuuritapahtumiin sekä järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia.

Vuoden 2020 toimenpiteet projektissa keskittyvät islantilaisten ja suomalaisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön syventämiseen ja uusien toimintamallien pilotointiin. Kumppaneita projektin islantilaisyhteistyössä ovat Pohjoinen valokuvakeskus, Oulun sarjakuvakeskus, Oulun kirjailijaseura ja Samband íslenskra myndlistarmanna (SÍM). Kansainvälistä toimintaa kotimaassa sekä välittäjätyötä edistetään yhteistyössä Lapin taiteilijaseuran kanssa Art2World-hankkeessa.

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Projektin ajankohta: 1.1.2020 – 30.11.2020

Kansainväliset verkostot ja välittäjätoiminta -kokonaisuudesta vastaa:

Vastuuhenkilö: Malla Alatalo

Projektin ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2020

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku