Kestävyyden luovat rajapinnat

Taide- ja kulttuuriasiantuntijuus tarjoaa lukuisia kehittämistoimia kestävien ja toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen luomiseksi Pohjoisen ulottuvuuden alueella.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus (Northern Dimension Partnership on Culture, NDPC): Kestävyyden luovat rajapinnat - uutta rakentavat toimintamallit ilmastonmuutoksen aikakaudella -hanke on luova vastaus kestävän kehityksen tukemiseksi ja osa yhteiskunnallista keskustelua kohti ekososiaalista ja kulttuurista sivistystä.

Hankkeen tavoitteena on esitellä ja testata toimialojen rajat ylittäviä ratkaisumalleja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on myös kehittää toimijoiden osaamista ja laajentaa heidän ammattiverkostoja uusille rajapinnoille ja toimintasektoreille.

Hanke keskittyy Pohjoisen ulottuvuuden alueen yhteisöihin kytkeytyvän kestävän kehityksen tematiikan tarkasteluun taidelähtöisesti. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden tavoitteiden kanssa keskittyen uusien poikkisektoriaalisten yhteistyöhankkeiden kehittämiseen.

Hanke rakentuu kestävän kehityksen pilarimallin myötä sosiaalisen, taloudellisen, ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden moduulille. Jokainen moduuli koostuu Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden alueen kansainvälisistä monialaisista seminaareista, ohjatuista työpajoista sekä asiantuntijaluennoista.

Yhteistyössä Ulkoministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vastuuhenkilö: Aura Seikkula

Projektin ajankohta: 01.06.2019 - 15.12.2020

Takaisin

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku