Säästöjä taidehallinnosta?

11.9.2012

Julkisen talouden ennustetaan joutuvan tiukoille tulevina vuosina. Ensi vuosi näyttää vielä sangen valoisalta, mutta vuodelle 2014 on väläytelty leikkauksia usealle taholle. Kun rahaa on niukasti, täytyy katsoa entistä tarkemmin, mihin sitä käytetään.

Taiteen edistämiskeskusta koskeva lakiesitys on edennyt valiokuntakäsittelyyn, sivistysvaliokunta kuulee laajasti eri tahoja. Maakuntalehtien uutisoinnissa suuri huoli on noussut toimipisteiden määrän mahdollisesta vähenemisestä.

Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan ydin talouden näkökulmasta on apurahojen ja avustusten myöntäminen taiteilijoille ja yhteisöille. Taiteen keskustoimikunta jakaa tällä hetkellä vuodessa noin 32 miljoonaa, mistä alueelliset taidetoimikunnat jakavat reilut neljä miljoonaa euroa, hallintoon kuluu noin viisi miljoonaa. Tulevaisuudessa apurahoja ja avustuksia haetaan sähköisesti, paperisia hakemuslomakkeita ei tarvitse noutaa toimipisteistä ja palauttaa niihin.

Potentiaalisina hakijoina olevia ammattitaiteilijoita on Suomessa noin 20 000, tasaraha-periaatteella nykyisestä määrärahasta riittäisi 1600 euroa vuodessa jokaiselle ammattitaiteilijalle. Hallintohenkilökunnan ja läänintaiteilijoiden laskennallinen "väestövastuu" on 400 ammattitaiteilijaa virkamiestä tai läänintaiteilijaa kohti, luottamushenkilöitä toimikunnissa on yksi 67 ammattitaiteilijaa kohti. Vertailun vuoksi: terveyskeskuslääkärin väestövastuu on 1700–2300 asukasta.

Tällä hetkellä Taiteen keskustoimikunnalla on keskusvirasto ja 13 alueellista toimipistettä, joissa työskentelee noin 50 virkamiestä ja 49 läänintaiteilijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelussa on esitetty, että alueellisia toimipisteitä olisi jatkossa yhdeksän.

Taiteen edistämiskeskuksen keskeisiä tehtäviä ovat lakiesityksen mukaan taiteen ja kulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti, taiteilijoiden kansallisten ja kansainvälisten työskentelyedellytysten edistäminen, valtakunnallisten ja alueellisten taidetoimikuntien asioiden valmistelu, esittely ja päätöksenteko sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavirastona toimiminen.

Taiteilijat pitävät tärkeänä, että taiteilijoille myönnettävistä apurahoista päättävät taiteilijat itse. Vertaisarviointi kattaa tulevaisuudessakin koko taiteen kentän niin alueellisesti kuin taiteenaloittain. Alueellinen toimipiste vastaa koko toimialueestaan, alueellisen taidetoimikunnan jäsenten on edustettava vastuualuettaan mahdollisimman kattavasti. Tästä periaatteesta pidetään kiinni tulevassa Taiteen edistämiskeskuksessa.

Tulevaisuuteen liittyy inhorealistinen huoli: jos hallintorakenne betonoidaan uudessa laissa, on mahdollisuus säästää vain taiteilijatuesta. Hallinto on kuitenkin vain väline asioiden hoitamiseksi, ei itsetarkoitus. Taiteilijoille apurahat ovat keskeinen osa työskentelyedellytyksiä.

Piia Rantala-Korhonen

Viimeksi muokattu: 15.09.2016