Skattefria konsttävlingar

Ansökningstid

1.6.2022–31.8.2022

Förslagen ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00. Förslagen skickas per e-post till Taikes registrator på adressen kirjaamo@taike.fi. Om förslaget kommer för sent kan det inte beaktas vid ärendets behandling.

Förslag (pdf 230 kt)

För vem

Sammanslutningar och andra arrangörer av konsttävlingar kan ansöka om skattefrihet för sina tävlingspris genom att lämna in ett förslag till Centret för konstfrämjande senast 31.8.2022 kl. 16.

Skattefrihet ansöks för pris som delas ut under 2023.

Centret för konstfrämjande föredrar ärendet för undervisnings- och kulturministeriet. Vid behov hör Taike statens konstkommissioner i ärendet. Det slutliga beslutet fattas av finansministeriet på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet.

För vad

Finansministeriet utser årligen de konsttävlingar, vilkas pris inte anses vara skattepliktig inkomst enligt 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Tävlingarna bör vara:

  • konstnärligt betydande
  • nationella eller internationella konsttävlingar.

För hederspris ansöks inte skattefrihet. Det finns separata bestämmelser om deras skattefrihet.

Tävlingarna uppräknas i finansministeriets förordning som utfärdas årligen. Förordningen gäller beskattningen 2023.

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2022

På blanketten ska uppges

  • konstarten som tävlingen gäller
  • tävlingens officiella namn
  • tävlingsarrangörens namn
  • tävlingens tidpunkt

Vad ska bifogas

  • Bifoga tävlingens regler eller mer information om tävlingens regler och principer.

När du har skickat blanketten till Taike, får du via e-post en länk för komplettering av uppgifter som du ska använda för att komplettera förslaget senast inom en vecka efter ansökningstidens slut.

Meddelande om beslutet

Finansministeriet offentliggör beslutet genom en förordning senast i januari. Beslutet finns tillgängligt på adressen www.finlex.fi under namnet Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2023. Enskilda sökande meddelas inte separat om beslutet. 

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Viimeksi muokattu: 23.05.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku