Skattefrihet av stipendier och pris

Enligt ISkL 82 § 2 mom. är stipendier, studiepenning och andra understöd samt pris fr.o.m. beskattningen för 2019 inkomster för det skatteår under vilket de betalas ut. Till och med 2018 har understöd alltid utgjort inkomst för det skatteår under vilket det har kunnat lyftas.

Statens konstnärsstipendier är skattefria. De påverkar ändå beskattningen av stipendier som erhållits från privata finansiärer så som fonder, föreningar eller företag. Stipendier och pris som har erhållits från andra än staten, kommunen eller andra offentliga sammanslutningar eller Nordiska rådet är skattepliktig inkomst till den del det totala beloppet av stipendierna beviljade av dem och offentliga sammanslutningar överskrider det årliga beloppet för statens konstnärsstipendium.

Taikes stipendier är skattefria

Samtliga stipendier och pris från Centret för konstfrämjande och dess olika verksamhetsorgan (statens konstkommissioner, regionala konstkommissioner och stipendienämnder) är skattefria, fastän deras sammanräknade belopp vore större än konstnärsstipendiets årliga belopp.

Kontrollera alltid stipendiernas beskattningspraxis från skatteverket.

Viimeksi muokattu: 21.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku