Statens konstkommissioner 

Statens konstkommissioner fattar beslut gällande statens konstnärsstipendier samt alla stipendier och pris som ges åt konstnärer, konstnärsgrupper och samfund.

Konstrådet fattat beslut gällande kommissionernas verksamhetsområden, namn och antal, och tillsätter medlemmarna för tvåårsperioder efter att ha hört sig för hos för konsten relevanta instanser.

Statens konstkommissioner 2019−20

Under perioden 2019–20 finns det sju statliga konstkommissioner. Konstrådet utser medlemmar till dessa på hösten 2018. Förslag till kandidater har ombetts från aktörer som är betydande med tanke på konsten.

  • Arkitektur- och formgivningskommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur och formgivning. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.
  • Kommissionen för audiovisuell konst, vars verksamhetsområde omfattar filmkonst och mediekonst. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar.
  • Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar scenkonst, danskonst och cirkuskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar.
  • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.
  • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar.
  • Kommissionen för mångfald inom konst, vars verksamhetsområde omfattar multikonst och mångkultur. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.
Viimeksi muokattu: 12.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku