Taide lähemmäksi

1.12.2014

Hyvää taiteen edistämispäivää! Vuosi sitten Taiteen edistämiskeskus otti taiteen edistämispäivänä teemakseen taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden. Vuoden 2014 erityisteemaksi nostettiin vähemmistöjen oikeudet taiteen tekijöinä ja kokijoina. Vuoden 2015 erityisteema on "Taide on lähellä".

Vähemmistöjä koskeva teemavuosi Taikessa alkaa olla loppusuoralla. Vuoden aikana Taiteen edistämiskeskuksen hyvinä yhteistyökumppaneina tilaisuuksien ja ulostulojen suhteen vuoden aikana ovat olleet muun muassa OKM, Kulttuuria kaikille palvelu ja Seta. Kiitos yhteistyökumppaneidemme, Taike on erityisteemallaan näkynyt sielläkin, minne me virkamiehet emme ole itse päässeet.

Vuoden aikana eri teematapaamisten yhteydessä on vahvistunut käsitys siitä, että taiteen tekeminen ja kokeminen eivät koske kaikkia yhdenvertaisesti arjessamme.

Siksi vuoden 2014:kin aikana moni eri taho on työstänyt työvälineitä taiteen perusoikeuksien toteutumiseksi vähemmistöjemme arjessa. Tällainen on esimerkiksi kulttuurifestivaalien ja -tapahtumien järjestäjille luotu saavutettavuusopas ja siihen liittyvä tarkistuslista, joka auttaa ottamaan huomioon monenlaisia kävijöitä ja tekijöitä.

Toinen hyvä työväline yhdenvertaisten perusoikeuksien edistämiseen on opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta pohtineen työryhmän loppuraportti. Tuossa  raportissa Taiteen edistämiskeskukselle tai sen yhteydessä toimiville luottamuselimille muun muassa esitetään, että

  • Taideneuvoston sekä valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien jäseniä valittaessa huomioidaan entistä paremmin erityis- ja vähemmistöryhmien edustajat sekä saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvä asiantuntemus.
  • Taike tutkii mahdollisuutta monipuolistaa taidehallinnon avustusten hakuprosesseissa käytettäviä kieliä tai vaihtoehtoja eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien asiantuntijoiden käytölle vertaisarvioinnissa.
  • valtion tukea suunnataan romanikielisen kirjallisuuden tuottamiseen ja kaunokirjallisuuden kääntämiseen Suomen romanikielelle muista Euroopan romanimurteista ja muista kielistä sekä romanikielen opiskelijoiden että laajemmin romaniväestön tarpeisiin.
  • taiteen edistämiskeskus osoittaa yhdelle läänintaiteilijalle valtakunnalliseksi kehittämistehtäväksi vammaiskulttuurin ja saavutettavuuden edistämisen. Koordinaattorin tehtävänä olisi kouluttaa myös muita taidealan toimijoita.
  • vähemmistöryhmiin kuuluvien taiteilijoiden ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten tukea lisätään. Samalla nostetaan taiteen edistämisen määrärahoja. Tuen kohdentumisen seurantaa kehitetään.
  • valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat ottavat huomioon ja tukevat erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluvien taiteilijoiden omaa kulttuurituotantoa, mm. romanien esittävää taidetta.
  • toimikunnat ottavat tunnustuksia ja taiteilija-eläkkeitä myöntäessään huomioon erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluvat taiteilijat.
  • apurahapolitiikassa huomioidaan myös kulttuurinen moninaisuus. Tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi määrärahojen jakautumisen seurantaa olisi kehitettävä esim. kieleen tai syntymäpaikkaan perustuen. Kieltä tulisi olla mahdollisuus tarkentaa muu -vaihtoehdon yhteydessä.

Taike ottaa ehdotukset työn alle sekä virkamiesten että luottamuselinten osalta. Moni loppuraportin ehdotuksista kohdistuu vertaisarvioinnilla tehtävään päätöksentekoon. Taikessa aloittavat uudet taidetoimikunnat ensi vuoden alusta. Silloin on hyvä pohtia yhdessä päätöksentekoon liittyvää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisvelvoitetta. Jotta vuonna 2015 taide olisi entistä lähempänä meistä jokaista.

Viimeksi muokattu: 15.09.2016