Youth Street Art

Youth Street Art on monivuotinen projektikokonaisuus, joka edistää monimuotoista katutaidetta ja kaupunkikulttuuria Uudellamaalla. Se lisää nuorten alueellista tasa-arvoisuutta päästä mukaan katutaiteen pariin ja lisää katutaidekentän, kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä.  Projektikokonaisuus innostaa eri toimijoita mukaan projekteihin ja hankkeisiin, jotka edistävät nuorten aktiivista roolia omassa elinympäristössään. Yhteistyökumppaneina ovat Uudenmaan alueen kunnat, taiteilijat sekä kolmas sektori.

Youth Street Art -projektikokonaisuus sisältää useita alaprojekteja, jotka osallistavat nuoria kaupunkikulttuurin parin.

Vanha vesipumppaamo katutaiteen galleriaksi

Projektin tavoitteena oli lisätä ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten mahdollisuuksia päästä osaksi taide- ja kulttuuritoimintojen pariin sekä toimia avauksena vastaavanlaisille projekteille Porvoossa. Ideana oli kannustaa Porvoon kaupunkia yhteistyöhön nuorten kanssa kaupungin ilmeen elävöittämisessä.

Nuoret pääsivät mukaan vaikuttamaan Porvoon julkisen tilan ilmeeseen kuvittamalla vanhan vesipumppaamon yhden seinän. Ammattioppilaitos Amiston oppilaat suunnittelivat yhdessä Street Art Vantaan katutaiteilijoiden kanssa työn, jonka he maalasivat seinälle kaikkien nähtäville. Pumppaamo maalattiin 19.–20.8. 2015. Muille pumppaamon seiniltä löytyy kotimaisten ja ulkomaisten katutaiteen kärkinimien töitä.

Vanha vesipumppaamo Porvoossa

Nuoret maalaavat sähkökaappeja

Yhdeksäsluokkalaiset Linnanjoen koulusta ja Lyceiparkens skolasta saivat maalattavakseen Porvoon Energian sähkökaappeja Linnankoskenkadun varrella. Työskentelyn lähtökohtana oli kaikille yhteinen kaupunkitila ja erityisesti nuorten mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Projektissa nuoret työskentelivät paikkasidonnaisesti, tutkien valitun paikan erityisyyttä, ja suunnittelivat kuva-aiheensa suhteessa siihen. Projekti toteutetaan syyskuun 2016-2017 kevään aikana.

Porvoo Youth Street Art

Graffitikolmiot

Tavoitteena on ollut lisätä kaikille avoimia katutaideseinien määrää Uudellamaalla. Erityisesti seiniä on synnytetty alueille, joissa niitä ei ole aiemmin ollut. Kaikille avoimilla katutaideseinillä lisätään nuorten mahdollisuutta harrastaa katutaidetta monipuolisesti Uudellamaalla.

Porvoo 2015

Porvoon Taidetehtaan edustalle pystytettiin toukokuussa 2015 kaikille avoin katutaideseinä. Avajaisviikonlopun aikana 15.–16.5. 2015 seinän maalaukseen nuoria innostettiin graffititaiteilijoiden Hende Niemisen sekä Emilio Mäenpään johdolla. Graffitiseinä purettiin 2016 marraskuussa. Uusi seinä on suunnitteilla 2017.

Youth Street Art

Kuva Katarina Broas

Karjaa 2016

Karjaan urheilupuiston edustalla olevan skeittipuiston edustalle pystytettiin toukokuun alussa 2016 kaikille avoin katutaideseinä. Seinä toteutettiin yhteistyössä Raseporin kunnan kulttuuri-ja nuorisopalveluiden kanssa.  Graffitikolmiolla kannustetaan nuoria laillisen katutaiteen pariin koko Raaseporin alueella.

Graffittikolmio Karjaa

Espoo, Vihti ja Porvoo 2017

Vuoden 2017 aikana uusia katutaideseiniä toteutuu Espooseen, Espoonlahden alueelle, Vihtiin sekä pysyvä seinä Porvooseen. Espoon katutaideseinän avajaisten yhteydessä järjestetään 26.5. nuorille suunnattu kaupunkikulttuurin tapahtuma, jossa nuorille on tarjolla avoimia graffitityöpajoja, katutanssin Call Out tapahtuma sekä rap-lyriikkatyöpaja. Katutaideseinä ja tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 09 Helsinki Human Rights säätiön sekä Espoon kulttuuripalveluiden ja ruotsinkielisten nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Vihdin katutaideseinän avajaisia vietetään lauantaina 20.5.2017 klo 15.00-19.00. Avajaisissa on mukana katutaiteilija Jukka Peltosaari. Hän on innostamassa nuoria katutaideseinän käyttöön ja vastaa myös päivän aikana yhden seinärakenteen kuvataiteen toteuttamisesta.  Nuorille tarjotaan avoin graffitityöpaja Vihdin kuvataidekoulun opettaja Tommi Hämäläisen johdolla. Tapahtumaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Katutaideseinä ja tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Vihdin nuorisopalveluiden ja Vihdin kuvataidekoulun kanssa.

Porvooseen on suunnitteilla pysyvä katutaideseinä vuoden 2017 aikana. Seinä toteutetaan yhteistyössä Porvoon kulttuuripalveluiden ja kaupungin toimijoiden kanssa.

Stencil-työpajoja suomalaisille katutaiteilijoille sekä nuorille

Tartto on kuuluisa stencileillä tehdystä katutaiteesta. Yhteistyössä Seinähullu Vantaa -hankkeen kanssa kutsumme tartolaisen stencil tekniikkaa käyttävän katutaiteilija Von Bombin Vantaalle vetämään työpajoja nuorille ja jakamaan osaamistaan pääkaupunkiseudulla työskenteleville katutaiteilijoille Seinähullu Vantaa -festivaalin yhteyteen Hakunilaan. Seinähullu Vantaa -festivaali järjestetään 12.-18.6. Tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä yhdessä alueen asukkaiden kanssa katutaiteen keinoin. Katutaidetyöpajoihin osallistuvat nuoret oppivat uusia taidetekniikoita ja pääsevät konkreettisella tavalla vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä tekemällä alueelle julkisia teoksia.

Hakunilan stencil-työpajat

Call out Helsinki-Jyväskylä-Oulu

Projekti lisää nuorten katutanssijoiden liikkuvuutta valtakunnallisesti ja vahvistaa alan verkostoitumista. Pääyhteistyökumppanina on projektin toteutuksessa 09 Helsinki Human Rights säätiö, joka järjestää katutanssin Call out -tapahtumia pääkaupunkiseudulla sekä Jyväskylän alueella. Projekti toteutetaan yhteistyössä Oulun nuortenkulttuurin läänintaiteilija Julian Owusun kanssa. Call out Helsinki-Jyväskylä-Oulu on osa Taiken #taideliikuttaa-teemavuoden projektia.

Vastuuhenkilö: Marjaana Jaranne

Projektin ajankohta: 15.05.2015 - 31.12.2017

Takaisin

Viimeksi muokattu: 20.11.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku