Lasten- ja nuortenkulttuurin aseman ja verkostojen vahvistaminen

Projektilla pyritään luomaan sekä uusia käytänteitä että vahvistamaan olemassa olevia Lapin alueella. Lasten ja nuorten oma näkyminen kulttuurin ja taiteen tuottajina edistää monitaiteisen, monikulttuurisen Lapin kehittymistä. Projekti sisältää toimintoja, jotka ovat kohdennettuja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille sekä lapsille ja nuorille, jotka jäävät katveeseen taiteesta ja kulttuurista kotipaikkansa syrjäisyyden vuoksi. Projekti sisältää konkreettisia tapahtumia, joita tehdessä autetaan kuntaa/muita yhteistyökumppaneita löytämään keinoja kehittää tapahtumia edelleen. Ilman yhteistyökumppaneita, ei ole näitä projekteja. Projektit toteutetaan tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta he saavat projektit tulevaisuudessa omikseen.

Osaprojektit

Met tehemä -projekti

Toiminta tähtää kehitysvammaisten lasten ja nuorten taidetoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen Lapin maakunta-alueella. Hankkeeseen haetaan lisärahoitusta yhteistyökumppanin kanssa, jotta Lapin maakunta-alueelle saataisiin kiertäviä taidekasvattajia. Yhtenäinen työnkuva vaikkakin laajalle alueelle tehtynä, antaisi taidekasvattajille mahdollisuuden kehittää toimintaa ja saada siitä kuukausipalkallinen työ.

UNICEF-juhla -projekti

Projektilla pyritään edistämään lasten ja nuortenkulttuurin esillepääsyä; isojen lavojen valloitusta ja parrasvaloissa paistattelua. Lasten ja nuorten toimiminen ammattimaisesti toimivissa teatteritiloissa luo tunteen oman taiteen tärkeydestä ja antaa mahdollisuuden nähdä millaista on ammatikseen tehdä kulttuurialan työtä. Yleisökasvatus on hyvin tärkeää ajatellen esittävän taiteen tulevaisuutta; kipinä ammattilaisuuteen ja taiteesta nauttimiseen saadaan lapsena ja se vahvistuu nuorena.

Kohderyhmään kuuluvat paikkakunnan lapset ja nuoret, jotka kuuluvat mahdollisesti koulun kuoroon tai harrastavat tanssia, teatteria tai sirkusta tai heillä on jokin oma harrasteryhmä. Kohderyhmässä ovat myös aikuiset kuntakulttuurin ammattilaiset, joiden kanssa haetaan esitykselle paikka, aika, sisältö ja tulevaisuuden visiot. Kuntien kulttuurityöntekijät mahdollistavat esityksen onnistumisen.

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten taiteeseen osallisuuden vahvistaminen

Yhteistyökumppaneina on käynnissä olevia hankkeita, joissa on mukana sekä valtakunnallisia toimijoita että paikallisia yhdistyksiä ja Lapin yliopisto. Taide in Action -hanke on osa valtakunnallista hanketta, joka tukee maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden tunnetta. Taidevaihde hanke puolestaan tukee taiteen keinoin kotoutumista ja suvaitsevaisuutta nuorten keskuudessa. Näille hankkeille osaprojektina työstetään jatkoa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuntakulttuuri kohtaa -projekti

Projekti kerää yhteen kuntien kulttuurityöntekijöitä, freelancer-taiteilijoita ja järjestötoimijoita ja rahoittavia tahoja kehittämään ja jakamaan hyviä käytänteitä kuntien kulttuurikentän elävöittämiseksi. 21.-22.syyskuuta Torniossa kokoonnutaan kansainvälisyys teemalla hakemaan uusia tulokulmia kuntakulttuuriin ja sen tulevaisuuteen Lapin kunnissa. Yhteistyökumppanit tuovat omaa osaamistaan ja tärkeinä pitämiänsä sisältöjä tapahtumaan.

Uutta tupaan -projekti

Projekti tuo kunnasta puuttuvan taidemuodon tarjolle ja sisältää ideointiapua siitä, miten taidemuodon kotiutumista paikkakunnalle voidaan edistää. Kohderyhmänä kuntien kulttuurityöntekijät ja heidän edustamansa organisaatiot. Konkreettisilla tapahtumilla kuten työpajasarjoilla herätellään kiinnostusta ja palavereilla ja sparraushetkillä haetaan ratkaisuehdotuksia kulttuurielämän monipuolistamiselle kunnassa.

Vastuuhenkilö: Mette Ylikorva

Projektin ajankohta: 01.01.2017 - 31.12.2017

Takaisin

Viimeksi muokattu: 20.11.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku