Itä-Lapin Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia lasten- ja nuortenkulttuuritoimintoja Itä-Lapissa, lisätä merkittävästi lasten ja nuorten toivomien taideharrastusten määrää alueella ja varmistaa tarjottavien taideharrastusten korkea laatu tiivistämällä taidekasvatuksen ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tarkoituksena on kehittää malli kevään 2020 aikana jatkuvan taideharrastustoiminnan järjestämiseen haja-asutusalueilla. Lappilaisten taidekasvattajien järjestäytymisen tukeminen mahdollistaa taideharrastusten juurruttamisen alueelle, kehittämistyön ja taidelajien monipuolistumisen alueella.

Kehittämishankkeen ensimmäinen pilotti tehdään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Posion, Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kanssa kevään 2020 aikana. Syksyllä työtä jatketaan uudella hankkeella, jonka sisältöä ja toimintoja kehitetään kevään pilotin arvioinnin pohjalta.
Hanke edistää hallituksen kulttuuripoliittisia ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita.

 

Vastuuhenkilö: Läänintaiteilija Mette Ylikorva

Projektin ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2020

Takaisin

Viimeksi muokattu: 20.11.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku