Kohderyhmät

Hyvinvoinnin edistäminen taiteen avulla edellyttää taiteilijoiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja päättäjien kiinteää yhteistyötä.

Mietitkö taiteen tuomista sosiaali- ja terveyspalveluihin tai osaksi työyhteisösi arkea, mutta et oikein tiedä miten? Johdatko taidelaitosta ja mietit, kuinka tavoittaisit toiminnalla ne ihmiset, jotka eivät itse pääse tulemaan taidelaitokseen? Taiken asiantuntijat auttavat ideoinnin aloituksessa.

Kuvassa sairaalaklovnitoimintaa Joensuussa. Kuva: Jyri Keronen

Sairaalan käytävällä klovnin jalat ja vedettävä leppäkerttulelu.

Oletko taiteilija?

Oletko kiinnostunut taiteen hyvinvointivaikutuksista ja haluat tehdä taidetta muiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Taiken asiantuntijat auttavat sinua eteenpäin.

Hyvinvointia tukeva taide ei ole muusta taiteesta erillinen toimiala, vaan se on taiteellista toimintaa sanan tavanomaisessa merkityksessä. Taiteellisen arvon lisäksi se tavoittelee myös hyvinvointivaikutuksia.

Hyvinvointia tukeva taide ei siis edellytä sinulta sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutusta. Taiteen käyttäminen esimerkiksi hoito- ja hoivalaitoksissa ei tarkoita taideterapiaa, taiteen käyttöä psykoterapiassa eikä muita menetelmiä, jotka edellyttävät terveydenhuollon ammattipätevyyttä. Taide kuuluu kaikille ja siksi myös sinne, missä ihmiset joutuvat viettämään pitkiäkin aikoja.

Oletko sosiaali- tai terveysalan toimija?

Arveletko, että taide toisi työhösi uuden ulottuvuuden? Mietitkö taiteen tuomista sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta sinulla ei vielä ole valmista ideaa tai et tiedä miten? Taiken asiantuntijat auttavat ideoinnin aloituksessa.

Oletko kunta- ja aluetason päättäjä?

Tiedätkö, millaisia hyvinvointivaikutuksia taiteella on tutkitusti todettu olevan?

  • Elinympäristöihin tuotu taide tuo esteettistä iloa ja parantaa viihtyvyyttä.
  • Taidetoiminta voi parantaa ikääntyneiden terveyttä, alentaa verenpainetta, vähentää ahdistuneisuutta ja lyhentää sairaalassaolojaksoja. Osallistuminen taidetoimintaan vähentää myös lääkärikäyntejä ja lisää sosiaalista osallisuutta.
  • Tanssin avulla voidaan hidastaa mm. Parkinsonin taudin pahenemista ja palauttaa hienomotorisia taitoja.
  • Lukeminen on yksi parhaista keinoista ehkäistä muistisairauden syntymistä.
  • Elävä musiikki voi vähentää sairaalahoidossa koettua stressiä. Musiikin on myös todettu lievittävän kivun kokemista ja edistävän toipumista mm. aivoinfarktitapauksissa.
  • Teatteri- ja draamakasvatuksella on todettu olleen myönteisiä vaikutuksia osallistujien itsetuntemukseen, stressinsietoon sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin.
  • Työtilojen arkkitehtuuri ja taide vaikuttavat työhyvinvointiin positiivisesti.
  • Power Point -esitys Taiteesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Kts. lisää taiteen vaikutuksista Sitran tietokorteista

 

 

Viimeksi muokattu: 19.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Taiteilijan työ sote-sektorilla  -videosarja

 

Viimeksi muokattu: 17.05.2018